Sign up for free to use this document yourself.
 • Problemformulering

 • Indledning

 • At læse det nonverbale i en felt

 • Krav til antropologen i felten; feltens paradoks

 • Gadamers hermeneutiske cirkel som skelet for opgaven

 • Ternære begrebsmodeller

 • Binære

 • Oversættelse

 • Kravet om opmærksomhed på alle slags interaktioner, og udtryk. Verbale, nonverbale, materielle, etc.

 • Kravet om forståelse

 • Kravet om verbalisering

 • Forforståelse

 • Forståelse

 • Sandhed

 • Formidling

 • Antropologen skal være tilstede som sansende krop i felten. Men hvordan klædes hun på til det?

 • forforståelse, fordom, sandhed

 • Antropologen skal omsætte det oplevede til tekst, men er dobbelt udfordret:

  • hun kan ikke uden videre bruge aktørernes egne begreber om deres praksis, det emiske niveau
  • hun kan ikke uden videre bruge den fagfaglige termonologi, det etiske niveau
 • Sproget som eneste mulige kanal til forståelse

 • Ikke-sproglig forståelse

 • Antropologen som kunstner

 • “Poiesis and aisthesis stand henceforth inimmediate relation to each other. But they relate to one another through the very gap of their ground. They can only be brought to agree by a human nature that is either lost or by a humanity to come” aesthetics and its discontents

 • “In other words, we may have to distinguish between pollu­tion notions which concern states that have been ambiguously or contradictorily defined, and those which derive from ritualized transitions between states. In the first case, we are dealing with what has been defectively [fejlagtigt] defined or ordered, in the second with what cannot be defined in static terms” p49

 • “We are in­clined, as sociologists, to reify our abstractions (it is indeed a device which helps us to understand many kinds of social interconnection) and to talk about persons “moving through structural positions in a
  hierarchical frame”

 • “By using songs, stories, metaphors, and poems, the staff encouraged novel ways of thinking about cancer, the cancerous body, and life in general. However, when the staff presented their work to a larger audience, for example at cancer conferences or seminars that we also attended, such activities were never mentioned or described as part of their work at the center. So while on the one hand the staff cultivated reflections among the participants by using language in a particular way, on other occasions they also seemed to suppress these activities.” Tjørnhøj p 278

  https://drive.google.com/open?id=0B-u2iHB0oMAyN1BEREl1OHpZcFU

 • Iflg. Peter Berger: “Intersubjektiv aflejring kan først kaldes virkelig social, når den er objektiveret i et eller andet tegnsystem, dvs. når der opstår mulighed for en gentagen objektivisering af de faelles erfaringer. Først da er det sandsynligt, at disse erfaringer vil blive overført fra en generation til den naeste, fra et kollektiv til et andet. Teoretisk set kunne faelles aktiviteter uden et tegnsystem danne basis for en overførsel. Empirisk set kan det ikke lade sig gøre. Et objektivt forståeligt tegnsystem giver de aflejrede erfaringer karakter af begyndende anonymitet, idet det traekker dem ud af deres oprindelige kontekst i konkrete individers biografi, og gør dem generelt forståelige for alle, der har, eller fremtidigt vil få, del i det pågaeldende tegnsystem. Det bliver da let at overføre erfa­ringerne.” Den samfundsskabte virkelighed, p. 86

 • Har sociologien parkeret dette i psykologien?

 • Viveiros de Castro:

 • “Sproget bliver oplagringssted for en stor ophobning af kollektive aflejringer, som man kan tilegne sig monotetisk, og det vil sige som sammenhængende helheder, uden at man behøver rekonstruere deres oprindelige formationsprocesser. Da aflejringernes faktiske oprin­delse er blevet uvaesentlig, kan traditionen opfinde en helt anden op­rindelse, uden derved at true det, der er objektiveret. Legitimerin­gerne kan med andre ord afløse hinanden, og fra tid til anden laegge nye betydninger ind i det pågældende kollektivs aflejrede erfaringer.”, ibid og det er netop faren ved logocentrismen

 • Berger “Dommeren må også have en passende »viden« om det følelsesmaes­sige område: en ikke uvaesentlig psykologisk forudsaetning for hans rolle, er f. ex. at han ved, hvornår han skal laegge bånd på sin med­lidenhed.” P. 96

 • Ligesom filosofien har parkeret det holistisk sansende i æstetikken/kunsten (jf. Gadamer)

 • “ideally the ability, to pass through what we study, rather
  as when an artist elicits a new form from the affordances her material allows her to set free, releasing shapes and forces that offer access to what may be called the dark side
  of things.” https://drive.google.com/open?id=0B-u2iHB0oMAyMndMQVk5OXMySk0

{"cards":[{"_id":"5d2d4903a4897313ec00003b","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4955106,"position":0.25,"parentId":null,"content":"Problemformulering"},{"_id":"5d2d496ba4897313ec00003c","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4955584,"position":1,"parentId":"5d2d4903a4897313ec00003b","content":"Krav til antropologen i felten; feltens paradoks"},{"_id":"5d2d4fc9a4897313ec00003d","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4955582,"position":1,"parentId":"5d2d496ba4897313ec00003c","content":"Kravet om opmærksomhed på alle slags interaktioner, og udtryk. Verbale, nonverbale, materielle, etc."},{"_id":"5d2d5570a4897313ec00003f","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4955586,"position":1,"parentId":"5d2d4fc9a4897313ec00003d","content":"Antropologen skal være tilstede som sansende krop i felten. Men hvordan klædes hun på til det?"},{"_id":"5d2f5ba7a4897313ec000041","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4957027,"position":1.5,"parentId":"5d2d496ba4897313ec00003c","content":"Kravet om forståelse"},{"_id":"5d2f5c10a4897313ec000042","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4957031,"position":1,"parentId":"5d2f5ba7a4897313ec000041","content":"forforståelse, fordom, sandhed"},{"_id":"5d2d547ba4897313ec00003e","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4955585,"position":2,"parentId":"5d2d496ba4897313ec00003c","content":"Kravet om verbalisering"},{"_id":"5d2d5693a4897313ec000040","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4955589,"position":1,"parentId":"5d2d547ba4897313ec00003e","content":"Antropologen skal omsætte det oplevede til tekst, men er dobbelt udfordret: \n* hun kan ikke uden videre bruge aktørernes egne begreber om deres praksis, det *emiske* niveau\n* hun kan ikke uden videre bruge den fagfaglige termonologi, det *etiske* niveau"},{"_id":"5b7158b530f57e50b9000098","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4259472,"position":0.5,"parentId":null,"content":"Indledning","deleted":false},{"_id":"5d2d45d7a4897313ec000036","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4955100,"position":0.5,"parentId":"5b7158b530f57e50b9000098","content":"Gadamers hermeneutiske cirkel som skelet for opgaven"},{"_id":"5d2d46cda4897313ec000037","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4955101,"position":1,"parentId":"5d2d45d7a4897313ec000036","content":"Forforståelse\n"},{"_id":"5d2d4760a4897313ec000038","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4955103,"position":2,"parentId":"5d2d45d7a4897313ec000036","content":"Forståelse"},{"_id":"5d3c5740be5af74fc5000032","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4965856,"position":1,"parentId":"5d2d4760a4897313ec000038","content":"Sproget som eneste mulige kanal til forståelse"},{"_id":"5d3c57fcbe5af74fc5000033","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4965923,"position":1,"parentId":"5d3c5740be5af74fc5000032","content":"Iflg. Peter Berger: \"Intersubjektiv aflejring kan først kaldes virkelig social, når den er objektiveret i et eller andet tegnsystem, dvs. når der opstår mulighed for en gentagen objektivisering af de faelles erfaringer. Først da er det sandsynligt, at disse erfaringer vil blive overført fra en generation til den naeste, fra et kollektiv til et andet. Teoretisk set kunne faelles aktiviteter uden et tegnsystem danne basis for en overførsel. Empirisk set kan det ikke lade sig gøre. Et objektivt forståeligt tegnsystem giver de aflejrede erfaringer karakter af begyndende anonymitet, idet det traekker dem ud af deres oprindelige kontekst i konkrete individers biografi, og gør dem generelt forståelige for alle, der har, eller fremtidigt vil få, del i det pågaeldende tegnsystem. Det bliver da let at overføre erfa­ringerne.\" Den samfundsskabte virkelighed, p. 86"},{"_id":"5d3cb5aadd3c617421000045","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4966245,"position":1,"parentId":"5d3c57fcbe5af74fc5000033","content":"\"Sproget bliver oplagringssted for en stor ophobning af kollektive aflejringer, som man kan tilegne sig monotetisk, og det vil sige som sammenhængende helheder, uden at man behøver rekonstruere deres oprindelige formationsprocesser. Da aflejringernes faktiske oprin­delse er blevet uvaesentlig, kan traditionen opfinde en helt anden op­rindelse, uden derved at true det, der er objektiveret. Legitimerin­gerne kan med andre ord afløse hinanden, og fra tid til anden laegge nye betydninger ind i det pågældende kollektivs aflejrede erfaringer.\", ibid og det er netop faren ved logocentrismen"},{"_id":"5d3d0002dd3c617421000046","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4966912,"position":2,"parentId":"5d2d4760a4897313ec000038","content":"Ikke-sproglig forståelse"},{"_id":"5d3d0124dd3c617421000047","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4966917,"position":1,"parentId":"5d3d0002dd3c617421000046","content":"Har sociologien parkeret dette i psykologien?"},{"_id":"5d3d023cdd3c617421000048","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4966924,"position":1,"parentId":"5d3d0124dd3c617421000047","content":"Berger \"Dommeren må også have en passende »viden« om det følelsesmaes­sige område: en ikke uvaesentlig psykologisk forudsaetning for hans rolle, er f. ex. at han ved, hvornår han skal laegge bånd på sin med­lidenhed.\" P. 96"},{"_id":"5d3d04d0be5af74fc5000038","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4966930,"position":2,"parentId":"5d3d0124dd3c617421000047","content":"Ligesom filosofien har parkeret det holistisk sansende i æstetikken/kunsten (jf. Gadamer)"},{"_id":"5e36170bd9af97f640000039","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":5144967,"position":3,"parentId":"5d2d4760a4897313ec000038","content":"Antropologen som kunstner"},{"_id":"5e361769d9af97f64000003a","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":5145006,"position":1,"parentId":"5e36170bd9af97f640000039","content":"Viveiros de Castro: "},{"_id":"5e3688f4d9af97f64000003b","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":5145217,"position":1,"parentId":"5e361769d9af97f64000003a","content":"\"ideally the ability, to pass through what we study, rather\nas when an artist elicits a new form from the affordances her material allows her to set free, releasing shapes and forces that offer access to what may be called the dark side\nof things.\" https://drive.google.com/open?id=0B-u2iHB0oMAyMndMQVk5OXMySk0"},{"_id":"5d2d4795a4897313ec000039","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4955104,"position":3,"parentId":"5d2d45d7a4897313ec000036","content":"Sandhed"},{"_id":"5d2d47b7a4897313ec00003a","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4955105,"position":4,"parentId":"5d2d45d7a4897313ec000036","content":"Formidling"},{"_id":"5b7159c930f57e50b9000099","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4105706,"position":1,"parentId":"5b7158b530f57e50b9000098","content":"Ternære begrebsmodeller"},{"_id":"5b715b7b30f57e50b900009a","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4105172,"position":1,"parentId":"5b7159c930f57e50b9000099","content":"Ejerlejlighed - lejelejlighed - andelsbolig\nDet offentlige - det private - fælleden"},{"_id":"5b9489d57484b4df1000003f","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4249298,"position":2,"parentId":"5b7159c930f57e50b9000099","content":"Ranciere: Æstetikken, fra aesthesis, poeiesis, mimesis \"le régime aesthetique de l'art\"; aesthetics and poeisis https://www.mindomo.com/da/mindmap/5330c94afea8462f9da842a57389e468"},{"_id":"5b9493d77484b4df10000040","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4249279,"position":1,"parentId":"5b9489d57484b4df1000003f","content":"\"Poiesis and aisthesis stand henceforth inimmediate relation to each other. But they relate to one another through the very gap of their ground. They can only be brought to agree by a human nature that is either lost or by a humanity to come\" aesthetics and its discontents"},{"_id":"5b956f7d90364ca69b000021","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4252075,"position":3,"parentId":"5b7159c930f57e50b9000099","content":"Hegel: tese, antitese, syntese; jvf. Turner https://drive.google.com/open?id=0B-u2iHB0oMAyb2pmVlQ4Q0lDbnM"},{"_id":"5b9582a890364ca69b000022","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4252167,"position":2,"parentId":"5b7158b530f57e50b9000098","content":"Binære\n"},{"_id":"5b9582f690364ca69b000023","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4252171,"position":3,"parentId":"5b7158b530f57e50b9000098","content":"Oversættelse"},{"_id":"5b95836890364ca69b000024","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4252829,"position":1,"parentId":"5b9582f690364ca69b000023","content":"liminality, - Turner\n\nhttps://www.mindomo.com/da/mindmap/4f68b001897e48308f4860385ceb9e3a"},{"_id":"5b95870d90364ca69b000025","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4253876,"position":1,"parentId":"5b95836890364ca69b000024","content":"\"In other words, we may have to distinguish between pollu­tion notions which concern states that have been ambiguously or contradictorily defined, and those which derive from ritualized transitions between states. In the first case, we are dealing with what has been defectively [fejlagtigt] defined or ordered, in the second with what cannot be defined in static terms\" p49"},{"_id":"5b95c5e690364ca69b000026","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4955095,"position":2,"parentId":"5b95836890364ca69b000024","content":"\"We are in­clined, as sociologists, to **reify** our abstractions (it is indeed a device which helps us to understand many kinds of social interconnection) and to talk about persons \"moving through structural positions in a \nhierarchical frame\" "},{"_id":"5b97994070caad8db9000022","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4955097,"position":2,"parentId":"5b9582f690364ca69b000023","content":"italesættelse"},{"_id":"5b97998c70caad8db9000023","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4955099,"position":1,"parentId":"5b97994070caad8db9000022","content":"\"By using songs, stories, metaphors, and poems, the staff encouraged novel ways of thinking about cancer, the cancerous body, and life in general. However, when the staff presented their work to a larger audience, for example at cancer conferences or seminars that we also attended, such activities were never mentioned or described as part of their work at the center. So while on the one hand the staff cultivated reflections among the participants by using language in a particular way, on other occasions they also seemed to suppress these activities.\" Tjørnhøj p 278\n\nhttps://drive.google.com/open?id=0B-u2iHB0oMAyN1BEREl1OHpZcFU"},{"_id":"5b71568d30f57e50b9000097","treeId":"5b71567630f57e50b9000095","seq":4104986,"position":1,"parentId":null,"content":"At læse det nonverbale i en felt"}],"tree":{"_id":"5b71567630f57e50b9000095","name":"Sprogets problem i feltarbejdet","publicUrl":"5b71567630f57e50b9000095"}}