Your browser doesn't support the features required by impress.js, so you are presented with a simplified version of this presentation.

For the best experience please use the latest Chrome, Safari or Firefox browser.

Problemformulering

Krav til antropologen i felten; feltens paradoks

Kravet om opmærksomhed på alle slags interaktioner, og udtryk. Verbale, nonverbale, materielle, etc.

Antropologen skal være tilstede som sansende krop i felten. Men hvordan klædes hun på til det?

Kravet om forståelse

forforståelse, fordom, sandhed

Kravet om verbalisering

Antropologen skal omsætte det oplevede til tekst, men er dobbelt udfordret:

  • hun kan ikke uden videre bruge aktørernes egne begreber om deres praksis, det emiske niveau
  • hun kan ikke uden videre bruge den fagfaglige termonologi, det etiske niveau

Indledning

Gadamers hermeneutiske cirkel som skelet for opgaven

Forforståelse

Forståelse

Sproget som eneste mulige kanal til forståelse

Iflg. Peter Berger: “Intersubjektiv aflejring kan først kaldes virkelig social, når den er objektiveret i et eller andet tegnsystem, dvs. når der opstår mulighed for en gentagen objektivisering af de faelles erfaringer. Først da er det sandsynligt, at disse erfaringer vil blive overført fra en generation til den naeste, fra et kollektiv til et andet. Teoretisk set kunne faelles aktiviteter uden et tegnsystem danne basis for en overførsel. Empirisk set kan det ikke lade sig gøre. Et objektivt forståeligt tegnsystem giver de aflejrede erfaringer karakter af begyndende anonymitet, idet det traekker dem ud af deres oprindelige kontekst i konkrete individers biografi, og gør dem generelt forståelige for alle, der har, eller fremtidigt vil få, del i det pågaeldende tegnsystem. Det bliver da let at overføre erfa­ringerne.” Den samfundsskabte virkelighed, p. 86

“Sproget bliver oplagringssted for en stor ophobning af kollektive aflejringer, som man kan tilegne sig monotetisk, og det vil sige som sammenhængende helheder, uden at man behøver rekonstruere deres oprindelige formationsprocesser. Da aflejringernes faktiske oprin­delse er blevet uvaesentlig, kan traditionen opfinde en helt anden op­rindelse, uden derved at true det, der er objektiveret. Legitimerin­gerne kan med andre ord afløse hinanden, og fra tid til anden laegge nye betydninger ind i det pågældende kollektivs aflejrede erfaringer.”, ibid og det er netop faren ved logocentrismen

Ikke-sproglig forståelse

Har sociologien parkeret dette i psykologien?

Berger “Dommeren må også have en passende »viden« om det følelsesmaes­sige område: en ikke uvaesentlig psykologisk forudsaetning for hans rolle, er f. ex. at han ved, hvornår han skal laegge bånd på sin med­lidenhed.” P. 96

Ligesom filosofien har parkeret det holistisk sansende i æstetikken/kunsten (jf. Gadamer)

Antropologen som kunstner

Viveiros de Castro:

“ideally the ability, to pass through what we study, rather
as when an artist elicits a new form from the affordances her material allows her to set free, releasing shapes and forces that offer access to what may be called the dark side
of things.” https://drive.google.com/open?id=0B-u2iHB0oMAyMndMQVk5OXMySk0

Sandhed

Formidling

Ternære begrebsmodeller

Ejerlejlighed - lejelejlighed - andelsbolig
Det offentlige - det private - fælleden

Ranciere: Æstetikken, fra aesthesis, poeiesis, mimesis “le régime aesthetique de l’art”; aesthetics and poeisis https://www.mindomo.com/da/mindmap/5330c94afea8462f9da842a57389e468

“Poiesis and aisthesis stand henceforth inimmediate relation to each other. But they relate to one another through the very gap of their ground. They can only be brought to agree by a human nature that is either lost or by a humanity to come” aesthetics and its discontents

Hegel: tese, antitese, syntese; jvf. Turner https://drive.google.com/open?id=0B-u2iHB0oMAyb2pmVlQ4Q0lDbnM

Binære

Oversættelse

“In other words, we may have to distinguish between pollu­tion notions which concern states that have been ambiguously or contradictorily defined, and those which derive from ritualized transitions between states. In the first case, we are dealing with what has been defectively [fejlagtigt] defined or ordered, in the second with what cannot be defined in static terms” p49

“We are in­clined, as sociologists, to reify our abstractions (it is indeed a device which helps us to understand many kinds of social interconnection) and to talk about persons “moving through structural positions in a
hierarchical frame”

italesættelse

“By using songs, stories, metaphors, and poems, the staff encouraged novel ways of thinking about cancer, the cancerous body, and life in general. However, when the staff presented their work to a larger audience, for example at cancer conferences or seminars that we also attended, such activities were never mentioned or described as part of their work at the center. So while on the one hand the staff cultivated reflections among the participants by using language in a particular way, on other occasions they also seemed to suppress these activities.” Tjørnhøj p 278

https://drive.google.com/open?id=0B-u2iHB0oMAyN1BEREl1OHpZcFU

At læse det nonverbale i en felt