Sign up for free to use this document yourself.
 • Indledning, opgavespørgsmål, fremgangsmåde;
  Beskrive - redegøre

 • Teori og metode
  Redegøre (argumentere for valg)

 • Empiri
  Beskrive (argumentere for valg)

 • Undersøgelsen
  Analysere

 • Resultater
  Fortolke, sammenligne, kategorisere

 • Diskussion
  DIskutere, argumentere, vurdere

 • Konklusion, opgavesvar
  Sammenfatte, perspektivere

  • En etnografisk film

   • 1) jeg vil undersøge, hvad der sker, når jeg analyserer en etnografisk film via en hermeneutisk tilgang

   {"cards":[{"_id":"60116c83fb411edc3900003e","treeId":"60116c6dfb411edc3900003c","seq":5530013,"position":1,"parentId":null,"content":"**Indledning, opgavespørgsmål, fremgangsmåde; **\nBeskrive - redegøre "},{"_id":"60118363fb411edc39000043","treeId":"60116c6dfb411edc3900003c","seq":5530016,"position":2,"parentId":null,"content":"**Teori og metode**\nRedegøre (argumentere for valg)"},{"_id":"601183bcfb411edc39000044","treeId":"60116c6dfb411edc3900003c","seq":5530019,"position":3,"parentId":null,"content":"**Empiri**\nBeskrive (argumentere for valg)"},{"_id":"6011b954fb411edc3900004b","treeId":"60116c6dfb411edc3900003c","seq":5530160,"position":1,"parentId":"601183bcfb411edc39000044","content":"En etnografisk film "},{"_id":"6011baf5fb411edc3900004e","treeId":"60116c6dfb411edc3900003c","seq":5530241,"position":0.158203125,"parentId":"6011b954fb411edc3900004b","content":"1) jeg vil undersøge, hvad der sker, når jeg analyserer en etnografisk film via en hermeneutisk tilgang"},{"_id":"6011c4fcfb411edc39000056","treeId":"60116c6dfb411edc3900003c","seq":5530242,"position":0.31640625,"parentId":"6011b954fb411edc3900004b","content":""},{"_id":"6011c461fb411edc39000053","treeId":"60116c6dfb411edc3900003c","seq":5530234,"position":0.421875,"parentId":"6011b954fb411edc3900004b","content":""},{"_id":"6011c41afb411edc39000052","treeId":"60116c6dfb411edc3900003c","seq":5530230,"position":0.5625,"parentId":"6011b954fb411edc3900004b","content":""},{"_id":"6011c3b0fb411edc39000051","treeId":"60116c6dfb411edc3900003c","seq":5530224,"position":0.75,"parentId":"6011b954fb411edc3900004b","content":""},{"_id":"6011c48cfb411edc39000054","treeId":"60116c6dfb411edc3900003c","seq":5530237,"position":1.5,"parentId":"601183bcfb411edc39000044","content":"\n"},{"_id":"6011c4adfb411edc39000055","treeId":"60116c6dfb411edc3900003c","seq":5530239,"position":1,"parentId":"6011c48cfb411edc39000054","content":""},{"_id":"60118406fb411edc39000045","treeId":"60116c6dfb411edc3900003c","seq":5530020,"position":4,"parentId":null,"content":"**Undersøgelsen**\nAnalysere"},{"_id":"6011842dfb411edc39000046","treeId":"60116c6dfb411edc3900003c","seq":5530025,"position":5,"parentId":null,"content":"**Resultater**\nFortolke, sammenligne, kategorisere"},{"_id":"60118483fb411edc39000047","treeId":"60116c6dfb411edc3900003c","seq":5530029,"position":6,"parentId":null,"content":"**Diskussion**\nDIskutere, argumentere, vurdere"},{"_id":"601184c0fb411edc39000048","treeId":"60116c6dfb411edc3900003c","seq":5530030,"position":7,"parentId":null,"content":"**Konklusion, opgavesvar**\nSammenfatte, perspektivere"}],"tree":{"_id":"60116c6dfb411edc3900003c","name":"Sprogets problem i den pædagogiske antropologi","publicUrl":"60116c6dfb411edc3900003c"}}