Sign up for free to use this document yourself.
 • A holon jelentése: részegész.

 • A holonok horizontális képességei

 • A holonok vertikális képességei

 • A holonok ugrásszerűen fejlődnek

 • A holonok holarchikusan keletkeznek

 • A megőrizve meghaladás elve

 • Mélység és kiterjedés

 • Arthur Koestlertől származik, jelentése részegész. A valóság minden alkotóeleme holon, azaz egyszerre valaminek a része és maga is egy különálló egység. Ez ép úgy igaz egy atomra, vagy molekulára, egy fára, mint egy érzésre vagy egy élményre.
  - http://thenewagemovement.com/main/wp-content/uploads/LetterHolarchy.png

 • A holon is a self-similar or fractal structure that is stable, coherent and that consists of several holons as sub-structures and is itself a part of a greater whole.

 • Koestler proposed the word holon to describe the hybrid nature of sub-wholes and parts within in vivo systems

 • Minden holon egyszerre két késztetéssel bír, igyekszik mint egész fennmaradni megőrizve identitását és függetlenségét, ugyanakkor valaminek a részeként igyekszik beleilleszkedni egy másik holonba.

 • Pl. az atomok igyekeznek molekulák részeként, a molekulák sejtek részeként, a sejtek szervezet részeként létezni.
  - http://www.worldtrans.org/essay/holarchies.html

 • A holonok horizontális jellegét érdemes hálózatként elképzelni. Egy olyan hálózatként, melyben a csomópontok a holonok, az élek pedig a köztük lévő kapcsolatok. Ahogy a hálózat szerveződése elér egy kritikus komplexitást, a holon egy komplexebb, önálló struktúra részévé válik. Pl. az idegsejtek az egyedfejlődés során osztódnak és differenciálódnak, míg létrehozzák a különböző agyi területeket, az idegrendszert magát. Az idegek hálózatosodása egy új struktúrát hoz létre. Az idegsejt megőrzi a sejtre jellemző önállóságát, de egy nagyobb szerveződés részeként is funkcionál.

 • a hálózatosodás kapcsán érdemes tanulmányozni az élő hálózatok tulajdonságait: skálafüggetlenség, kisvilágiság, gyengén kapcsoltság, egymásbaágyazottság.
  - http://www.cmswire.com/images/power%20law%20distribution.jpg

 • minden holon képes magasabb szintre lépni (önmeghaladás), vagy pedig amennyiben már nem rendelkezik cselekvőképességgel, szétesni (felbomlás).

 • A holon, mint fejlődési/evolúciós egység. Pl az éntudat holonja az énfejlődés során kialakíthatja a preperszonális, perszonális és transzperszonális héjakat/szinteket. Az egocentrikustól az etnocentrikuson át a világcentrikusig nőhet a tudat struktúrája. A világcentrikus tartalmazza az előző kettőt, de az egocentrikus nem tartalmazza a másik kettőt.

 • Ha egy szinten nem tud megmaradni, akkor az szétesik.

 • A holonok fejlődése nem lineárisan következik be, hanem ugrásszerűen, vagyis az önmeghaladás során radikálisan új dolgok jelennek meg, az evolúció tehát egy önmagát folytonosan meghaladó folyamat, mely miközben az előző fázist meghaladja, s mindaz, ami addig volt beépül az újba, közben újszerű elemekkel egészül ki.

 • Ez a szaggatottság a természeti jelenségek széles spektrumában megfigyelhető.
  - http://moly.hu/konyvek/malcolm-gladwell-fordulopont

 • A holarchia Koestler kifejezése a természetes hierarchiára. A természetes hierarchia, vagy más néven holarchia nem más, minthogy a növekedési folyamatok során egészek rendszerei épülnek fel úgy, hogy ezek az egészek a későbbi egésznek egyúttal a részei is. Amikor egy holon
  hatalomra tör, és csakis egész akar lenni, nem pedig egyúttal a része is valaminek az a patológiás vagy más néven zsarnoki hierarchia, ez történik, amikor egy rákos sejt uralomra tör a testben, vagy amikor egy zsarnok diktátor teljhatalommal bír a társadalomban.
  - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e1/Holacracy.Hierarchy_to_Holarchy.JPG

 • A zsarnoki hierachiában az egymásbaágyazottságnak azon tulajdonsága, miszerint az alkotó elem egészként és részként is felfogható, sérül. Pl. a főnök egy következő szinten lévő személy a szervezetben, ha rá nem vonatkoznak a szabályok a tekintélye miatt, akkor a rész-jellegét nem látja el.

 • A megőrizve meghaladás alapelve azt mondja ki, hogy minden holon meghaladja, és ugyanakkor magában foglalja az előző szintjét. Például a molekula meghaladja és
  megőrzi az atomokat. Vannak új, kreatív tulajdonságai, ugyanakkor megőrzi a korábbi, atomi tulajdonságait is. Az evolúció tehát a meghaladva megőrzés szakadatlan láncolata

 • nem véletlen, hogy kívülről jövő vezetőt egy szervezetben rendszerint nehezebben fogadnak el, mintha belülről lesz valaki méltó a szerep betöltésére. Úgy tűnik, hogy a holarchia logikája megköveteli azt, hogy szintről szintre végigjárjuk a holarchiát.

 • A holarchia jellemzıje a mélység és a kiterjedés. Egy holarchia szintjeinek a száma jelenti a holarchia mélységét, a holonok száma egy adott szinten pedig a holarchia
  kiterjedését. Alapelv, hogy minél nagyobb a mélység, annál kisebb a kiterjedés. Tehát a magasabb szinteken kevesebb egyed van (pl. több állat van, mint ember).

 • Az evolúció a nagyobb komplexitás, a káoszból a rend felé haladás elve alapján működik. Ezért aztán minél nagyobb a mélysége a holonnak, annál nagyobb a tudatossága, a szinteken minél feljebb haladunk, annál nagyobb tudatosságot tapasztalunk. A főemlősök tudatossága például magasabb, mint a növényeké. A tudat és a mélység tehát ugyanaz, azt mondhatjuk, hogy az evolúció a tudat spektrumának kibontakozása

{"cards":[{"_id":"3f5f976133b87b505a000013","treeId":"3f5f920533b87b505a00000e","seq":1,"position":0.5,"parentId":null,"content":"#Szintek\nEvolúció és holonok"},{"_id":"3f5fe42033b87b505a000025","treeId":"3f5f920533b87b505a00000e","seq":1,"position":0.5,"parentId":"3f5f976133b87b505a000013","content":""},{"_id":"3f5f96dc33b87b505a000012","treeId":"3f5f920533b87b505a00000e","seq":1,"position":1,"parentId":"3f5f976133b87b505a000013","content":"##A holon jelentése: részegész.\n![](http://i.livescience.com/images/i/000/049/943/iFF/fractal-broccoli.jpg?1345682352)"},{"_id":"3f5fc84633b87b505a000017","treeId":"3f5f920533b87b505a00000e","seq":1,"position":1,"parentId":"3f5f96dc33b87b505a000012","content":"Arthur Koestlertől származik, jelentése részegész. A valóság minden alkotóeleme holon, azaz **egyszerre valaminek a része és maga is egy különálló egység**. Ez ép úgy igaz egy atomra, vagy molekulára, egy fára, mint egy érzésre vagy egy élményre. \n![](http://thenewagemovement.com/main/wp-content/uploads/LetterHolarchy.png) - http://thenewagemovement.com/main/wp-content/uploads/LetterHolarchy.png"},{"_id":"3f94019e9cc6a54b1200001a","treeId":"3f5f920533b87b505a00000e","seq":1,"position":2,"parentId":"3f5f96dc33b87b505a000012","content":"A holon is a **self-similar or fractal structure** that is stable, coherent and that consists of several holons as sub-structures and is itself a part of a greater whole."},{"_id":"3f940e339cc6a54b1200001c","treeId":"3f5f920533b87b505a00000e","seq":1,"position":3,"parentId":"3f5f96dc33b87b505a000012","content":"Koestler proposed the word holon to describe the hybrid nature of sub-wholes and parts within in vivo systems"},{"_id":"3f5fcb2833b87b505a000018","treeId":"3f5f920533b87b505a00000e","seq":1,"position":2,"parentId":"3f5f976133b87b505a000013","content":"##A holonok horizontális képességei"},{"_id":"3f5fcc3933b87b505a000019","treeId":"3f5f920533b87b505a00000e","seq":1,"position":1,"parentId":"3f5fcb2833b87b505a000018","content":"Minden holon egyszerre két késztetéssel bír, igyekszik **mint egész fennmaradni** megőrizve identitását és függetlenségét, ugyanakkor **valaminek a részeként** igyekszik beleilleszkedni egy másik holonba. "},{"_id":"3f9433d49cc6a54b1200001e","treeId":"3f5f920533b87b505a00000e","seq":1,"position":2,"parentId":"3f5fcb2833b87b505a000018","content":"Pl. az atomok igyekeznek molekulák részeként, a molekulák sejtek részeként, a sejtek szervezet részeként létezni. \n![](http://www.worldtrans.org/essay/holbio.gif) - http://www.worldtrans.org/essay/holarchies.html"},{"_id":"3f9468189cc6a54b12000021","treeId":"3f5f920533b87b505a00000e","seq":1,"position":3,"parentId":"3f5fcb2833b87b505a000018","content":"A holonok horizontális jellegét érdemes hálózatként elképzelni. Egy olyan hálózatként, melyben a csomópontok a holonok, az élek pedig a köztük lévő kapcsolatok. Ahogy a hálózat szerveződése elér egy kritikus komplexitást, a holon egy komplexebb, önálló struktúra részévé válik. Pl. az idegsejtek az egyedfejlődés során osztódnak és differenciálódnak, míg létrehozzák a különböző agyi területeket, az idegrendszert magát. Az idegek hálózatosodása egy új struktúrát hoz létre. Az idegsejt megőrzi a sejtre jellemző önállóságát, de egy nagyobb szerveződés részeként is funkcionál."},{"_id":"3f9473119cc6a54b12000022","treeId":"3f5f920533b87b505a00000e","seq":1,"position":4,"parentId":"3f5fcb2833b87b505a000018","content":"![](https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQyqO09vL3dgHbkDMRIT--qXIuCdMqeP0QU9dyuPsiDoQLZtCww)\n\na hálózatosodás kapcsán érdemes tanulmányozni az élő hálózatok tulajdonságait: **skálafüggetlenség**, kisvilágiság, gyengén kapcsoltság, egymásbaágyazottság.\n![](http://www.cmswire.com/images/power%20law%20distribution.jpg) - http://www.cmswire.com/images/power%20law%20distribution.jpg"},{"_id":"3f5fd20f33b87b505a00001a","treeId":"3f5f920533b87b505a00000e","seq":1,"position":3,"parentId":"3f5f976133b87b505a000013","content":"##A holonok vertikális képességei"},{"_id":"3f5fd42133b87b505a00001b","treeId":"3f5f920533b87b505a00000e","seq":1,"position":1,"parentId":"3f5fd20f33b87b505a00001a","content":"minden holon képes magasabb szintre lépni (**önmeghaladás**), vagy pedig amennyiben már nem rendelkezik cselekvőképességgel, szétesni (**felbomlás**)."},{"_id":"3f94481a9cc6a54b1200001f","treeId":"3f5f920533b87b505a00000e","seq":1,"position":2,"parentId":"3f5fd20f33b87b505a00001a","content":"A holon, mint fejlődési/evolúciós egység. Pl az éntudat holonja az énfejlődés során kialakíthatja a preperszonális, perszonális és transzperszonális héjakat/szinteket. Az egocentrikustól az etnocentrikuson át a világcentrikusig nőhet a tudat struktúrája. A világcentrikus tartalmazza az előző kettőt, de az egocentrikus nem tartalmazza a másik kettőt."},{"_id":"3f945cb09cc6a54b12000020","treeId":"3f5f920533b87b505a00000e","seq":1,"position":3,"parentId":"3f5fd20f33b87b505a00001a","content":"Ha egy szinten nem tud megmaradni, akkor az szétesik. "},{"_id":"3f5fd61433b87b505a00001c","treeId":"3f5f920533b87b505a00000e","seq":1,"position":4,"parentId":"3f5f976133b87b505a000013","content":"##A holonok ugrásszerűen fejlődnek"},{"_id":"3f5fd6ac33b87b505a00001d","treeId":"3f5f920533b87b505a00000e","seq":1,"position":1,"parentId":"3f5fd61433b87b505a00001c","content":"A holonok fejlődése nem lineárisan következik be, hanem ugrásszerűen, vagyis az önmeghaladás során radikálisan új dolgok jelennek meg, **az evolúció tehát egy önmagát folytonosan meghaladó folyamat**, mely miközben az előző fázist meghaladja, s mindaz, ami addig volt beépül az újba, közben újszerű elemekkel egészül ki."},{"_id":"3f9477a39cc6a54b12000023","treeId":"3f5f920533b87b505a00000e","seq":1,"position":2,"parentId":"3f5fd61433b87b505a00001c","content":"Ez a szaggatottság a természeti jelenségek széles spektrumában megfigyelhető.\n![](http://moly.hu/system/covers/big/covers_7655.jpg?1373663292) - http://moly.hu/konyvek/malcolm-gladwell-fordulopont"},{"_id":"3f5fd9b433b87b505a00001e","treeId":"3f5f920533b87b505a00000e","seq":1,"position":5,"parentId":"3f5f976133b87b505a000013","content":"##A holonok holarchikusan keletkeznek\n![](http://bulldozer00.files.wordpress.com/2014/01/hierarchy-holarchy.png)"},{"_id":"3f5fda2933b87b505a00001f","treeId":"3f5f920533b87b505a00000e","seq":1,"position":1,"parentId":"3f5fd9b433b87b505a00001e","content":"A holarchia Koestler kifejezése a **természetes hierarchiára**. A természetes hierarchia, vagy más néven holarchia nem más, minthogy a növekedési folyamatok során egészek rendszerei épülnek fel úgy, hogy ezek **az egészek a későbbi egésznek egyúttal a részei is**. Amikor egy holon \nhatalomra tör, és csakis egész akar lenni, nem pedig egyúttal a része is valaminek az a patológiás vagy más néven **zsarnoki hierarchia**, ez történik, amikor egy rákos sejt uralomra tör a testben, vagy amikor egy zsarnok diktátor teljhatalommal bír a társadalomban. \n![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e1/Holacracy.Hierarchy_to_Holarchy.JPG) - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e1/Holacracy.Hierarchy_to_Holarchy.JPG"},{"_id":"3f9479fd9cc6a54b12000024","treeId":"3f5f920533b87b505a00000e","seq":1,"position":2,"parentId":"3f5fd9b433b87b505a00001e","content":"A zsarnoki hierachiában az egymásbaágyazottságnak azon tulajdonsága, miszerint az alkotó elem egészként és részként is felfogható, sérül. Pl. a főnök egy következő szinten lévő személy a szervezetben, ha rá nem vonatkoznak a szabályok a tekintélye miatt, akkor a rész-jellegét nem látja el."},{"_id":"3f5fdc8633b87b505a000020","treeId":"3f5f920533b87b505a00000e","seq":1,"position":6,"parentId":"3f5f976133b87b505a000013","content":"##A megőrizve meghaladás elve"},{"_id":"3f5fdd4f33b87b505a000021","treeId":"3f5f920533b87b505a00000e","seq":1,"position":1,"parentId":"3f5fdc8633b87b505a000020","content":"A megőrizve meghaladás alapelve azt mondja ki, hogy **minden holon meghaladja, és ugyanakkor magában foglalja az előző szintjét**. Például a molekula meghaladja és \nmegőrzi az atomokat. Vannak új, kreatív tulajdonságai, ugyanakkor megőrzi a korábbi, atomi tulajdonságait is. Az evolúció tehát a **meghaladva megőrzés** szakadatlan láncolata"},{"_id":"3f9480cb9cc6a54b12000025","treeId":"3f5f920533b87b505a00000e","seq":1,"position":2,"parentId":"3f5fdc8633b87b505a000020","content":"nem véletlen, hogy kívülről jövő vezetőt egy szervezetben rendszerint nehezebben fogadnak el, mintha belülről lesz valaki méltó a szerep betöltésére. Úgy tűnik, hogy a holarchia logikája megköveteli azt, hogy szintről szintre végigjárjuk a holarchiát."},{"_id":"3f5fdfac33b87b505a000022","treeId":"3f5f920533b87b505a00000e","seq":1,"position":7,"parentId":"3f5f976133b87b505a000013","content":"##Mélység és kiterjedés"},{"_id":"3f5fe00733b87b505a000023","treeId":"3f5f920533b87b505a00000e","seq":1,"position":1,"parentId":"3f5fdfac33b87b505a000022","content":"A holarchia jellemzıje a mélység és a kiterjedés. Egy holarchia szintjeinek a száma jelenti a holarchia mélységét, a holonok száma egy adott szinten pedig a holarchia \nkiterjedését. Alapelv, hogy **minél nagyobb a mélység, annál kisebb a kiterjedés**. Tehát a magasabb szinteken kevesebb egyed van (pl. több állat van, mint ember). \n"},{"_id":"3f5fe29e33b87b505a000024","treeId":"3f5f920533b87b505a00000e","seq":1,"position":2,"parentId":"3f5fdfac33b87b505a000022","content":"Az evolúció a nagyobb komplexitás, a káoszból a rend felé haladás elve alapján működik. Ezért aztán **minél nagyobb a mélysége a holonnak, annál nagyobb a tudatossága**, a szinteken minél feljebb haladunk, annál nagyobb tudatosságot tapasztalunk. A főemlősök tudatossága például magasabb, mint a növényeké. A tudat és a mélység tehát ugyanaz, azt mondhatjuk, hogy az evolúció a tudat spektrumának kibontakozása"},{"_id":"3f5f94c033b87b505a000011","treeId":"3f5f920533b87b505a00000e","seq":1,"position":1,"parentId":null,"content":"#Kvadránsok"},{"_id":"3f5f989133b87b505a000014","treeId":"3f5f920533b87b505a00000e","seq":1,"position":1.5,"parentId":null,"content":"#Fejlődésvonalak"},{"_id":"3f5f99bb33b87b505a000015","treeId":"3f5f920533b87b505a00000e","seq":1,"position":3,"parentId":null,"content":"#Állapotok"},{"_id":"3f5f99f633b87b505a000016","treeId":"3f5f920533b87b505a00000e","seq":1,"position":4,"parentId":null,"content":"#Típusok"}],"tree":{"_id":"3f5f920533b87b505a00000e","name":"AQAL - All quadrants, all levels","publicUrl":"aqal-all-quadrants-all-levels"}}