Sign up for free to use this document yourself.
 • communicatie

 • voorspellend lezen door de structuren

 • lezen en samenvatten

 • intensief lezen

 • luisteren

 • vaste structuren

 • kritisch lezen

 • stel vast: centraal thema van de tekst

 • stel vast: de meest geschikte vaste structuur gezien het thema

 • controleer: is deze thema terug te vinden?

 • oriënterend lezen

 • globaal lezen

 • gedetailleerd bouwplan

 • voorbereiding

 • representatief luisteren

 • kritisch luisteren

 • selecterend luisteren

 • maatregelstructuur

 • handelingstructuur

 • onderzoeksstructuur

 • evaluatiestructuur

 • ontwerpstructuur

 • probleemstructuur

 • volledigheid beoordelen

 • aanvaardbaarheid beoordelen

 • inductie

 • deductie

 • vergelijking

 • het dilemma

 • causaliteit

 • beroep op autoriteit

 • het beroep op fundamentele waarden

 • geladen taalgebruik

 • hulpmiddelen

 • hulpmiddelen

 • mini bouwplan

 • kort bouwplan

 • alleen hoofdvragen

 • de antwoorden bij de hoofdvragen

 • de antwoorden bij de hoofdvragen

 • subvragen bij de hoofdvragen stellen

 • antwoorden bij de subvragen

 • voorkennis

 • luisterstrategie

 • noteer de onderdelen die de spreker noemt

 • noteer de hoofdvragen

 • vul de kernantwoorden in

 • noteer bijzondere opmerkingen

 • noteer de onderdelen die de spreker noemt

 • noteer de hoofdvragen

 • vul de kernantwoorden in

 • noteer een passende structuur

 • noteer uw commentaar

 • noteer de gewenste structuur

 • vul de kernantwoorden in

 • noteer de onderdelen die de spreker noemt

 • noteer afzonderlijk belangrijke opmerkingen, die niet binnen de structuur passen

 • noteer uw commentaar

 • wat is de maatregel precies?

 • waarom is de maatregel nodig?

 • hoe wordt de maatregel uitgevoerd?

 • wat zijn de effecten?

 • wat is het doel van de handeling?

 • wat zijn de voorwaarden ervoor?

 • hoe verloopt de handeling in grote lijnen?

 • hoe worden de deelhandelingen uitgevoerd?

 • hoe wordt het verloop van de handeling gecontroleerd?

 • wat wordt er precies onderzocht?

 • volgens welke methode?

 • met welke resultaten?

 • wat zijn de conclusies?

 • wat zijn de relevante eigenschappen ervan?

 • wat zijn de positieve aspecten?

 • wat zijn de negatieve aspecten?

 • hoe luidt het totaaloordeel?

 • wat kan/moet er dus gedaan worden?

 • waartoe dient het?

 • aan welke eisen moet het voldoen?

 • welke middelen worden er gekozen?

 • hoe ziet het ontwerp eruit?

 • wat is de waarde van het ontwerp?

 • wat is het probleem precies

 • waarom is het een probleem?

 • wat zijn de oorzaken?

 • wat is ertegen te doen?

 • komen alle vragen aan de orde?

 • alleen relevante vragen?

 • volledig en voldoende gedetailleerd beantwoord?

 • het begrip

 • uit aantal gevallen wordt een uitspraak gemaakt

 • laten zien dat het gaat om een speciaal geval

 • titel

 • inleiding

 • slot

 • hoofdstuk- en paragraaftitels

 • inleiding, slot

 • voorkeursplaatsen

 • signalen

 • alleen hoofdvragen

 • hoofdvragen in de vorm van open vragen

 • alleen hoofdvragen

 • onderwerp

 • spreker

 • publiek

 • structuur

 • representatief

 • kritisch

 • selecterend

 • kloppen de feiten

 • meningen/persoonlijke opvattingen

 • overige soorten uitspraken

{"cards":[{"_id":"5ec791f127e746044e7d100d","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706658,"position":1,"parentId":null,"content":"# communicatie"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d100e","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706659,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d100d","content":"# voorspellend lezen door de structuren"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d100f","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706660,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d100e","content":"# stel vast: centraal thema van de tekst"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1010","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706661,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d100f","content":"# hulpmiddelen"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1011","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706662,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1010","content":"# titel"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1012","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706663,"position":2,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1010","content":"# inleiding"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1013","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706664,"position":3,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1010","content":"# slot"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1014","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706665,"position":2,"parentId":"5ec791f127e746044e7d100e","content":"# stel vast: de meest geschikte vaste structuur gezien het thema"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1015","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706666,"position":3,"parentId":"5ec791f127e746044e7d100e","content":"# controleer: is deze thema terug te vinden?"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1016","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706667,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1015","content":"# hulpmiddelen"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1017","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706668,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1016","content":"# hoofdstuk- en paragraaftitels"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1018","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706669,"position":2,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1016","content":"# inleiding, slot"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1019","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706670,"position":3,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1016","content":"# voorkeursplaatsen"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d101b","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706672,"position":2,"parentId":"5ec791f127e746044e7d100d","content":"# lezen en samenvatten"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d101c","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706673,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d101b","content":"# oriënterend lezen"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d101d","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706674,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d101c","content":"# mini bouwplan"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d101a","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20722655,"position":0.5,"parentId":"5ec791f127e746044e7d101d","content":"# signalen"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d101e","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706675,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d101d","content":"# alleen hoofdvragen"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d101f","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706676,"position":2,"parentId":"5ec791f127e746044e7d101d","content":"# hoofdvragen in de vorm van open vragen"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1020","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706677,"position":2,"parentId":"5ec791f127e746044e7d101b","content":"# globaal lezen"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1021","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706678,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1020","content":"# kort bouwplan"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1022","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706679,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1021","content":"# alleen hoofdvragen"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1024","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20722657,"position":2.5,"parentId":"5ec791f127e746044e7d100d","content":"# intensief lezen"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1025","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706682,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1024","content":"# gedetailleerd bouwplan"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1026","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706683,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1025","content":"# alleen hoofdvragen"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1023","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20722656,"position":1.5,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1025","content":"# de antwoorden bij de hoofdvragen"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1027","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706684,"position":2,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1025","content":"# de antwoorden bij de hoofdvragen"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1028","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706685,"position":3,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1025","content":"# subvragen bij de hoofdvragen stellen"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1029","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706686,"position":4,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1025","content":"# antwoorden bij de subvragen"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d102a","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706687,"position":3,"parentId":"5ec791f127e746044e7d100d","content":"# luisteren"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d102b","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706688,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d102a","content":"# voorbereiding"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d102c","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706689,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d102b","content":"# voorkennis"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d102d","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706690,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d102c","content":"# onderwerp"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d102e","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706691,"position":2,"parentId":"5ec791f127e746044e7d102c","content":"# spreker"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d102f","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706692,"position":3,"parentId":"5ec791f127e746044e7d102c","content":"# publiek"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1030","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706693,"position":4,"parentId":"5ec791f127e746044e7d102c","content":"# structuur"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1031","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706694,"position":2,"parentId":"5ec791f127e746044e7d102b","content":"# luisterstrategie"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1032","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706695,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1031","content":"# representatief"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1033","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706696,"position":2,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1031","content":"# kritisch"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1034","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706697,"position":3,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1031","content":"# selecterend"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1035","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706698,"position":2,"parentId":"5ec791f127e746044e7d102a","content":"# representatief luisteren"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1036","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706699,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1035","content":"# noteer de onderdelen die de spreker noemt"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1037","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706700,"position":2,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1035","content":"# noteer de hoofdvragen"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1038","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706701,"position":3,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1035","content":"# vul de kernantwoorden in"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1039","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706702,"position":4,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1035","content":"# noteer bijzondere opmerkingen"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d103a","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706703,"position":3,"parentId":"5ec791f127e746044e7d102a","content":"# kritisch luisteren"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d103b","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706704,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d103a","content":"# noteer de onderdelen die de spreker noemt"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d103c","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706705,"position":2,"parentId":"5ec791f127e746044e7d103a","content":"# noteer de hoofdvragen"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d103d","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706706,"position":3,"parentId":"5ec791f127e746044e7d103a","content":"# vul de kernantwoorden in"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d103e","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706707,"position":4,"parentId":"5ec791f127e746044e7d103a","content":"# noteer een passende structuur"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d103f","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706708,"position":5,"parentId":"5ec791f127e746044e7d103a","content":"# noteer uw commentaar"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1040","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706709,"position":4,"parentId":"5ec791f127e746044e7d102a","content":"# selecterend luisteren"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1041","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706710,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1040","content":"# noteer de gewenste structuur"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1042","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706711,"position":2,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1040","content":"# vul de kernantwoorden in"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1043","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706712,"position":3,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1040","content":"# noteer de onderdelen die de spreker noemt"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1044","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706713,"position":4,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1040","content":"# noteer afzonderlijk belangrijke opmerkingen, die niet binnen de structuur passen"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1045","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706714,"position":5,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1040","content":"# noteer uw commentaar"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1046","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706715,"position":4,"parentId":"5ec791f127e746044e7d100d","content":"# vaste structuren"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1047","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706716,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1046","content":"# maatregelstructuur"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1048","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706717,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1047","content":"# wat is de maatregel precies?"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1049","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706718,"position":2,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1047","content":"# waarom is de maatregel nodig?"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d104a","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706719,"position":3,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1047","content":"# hoe wordt de maatregel uitgevoerd?"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d104b","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706720,"position":4,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1047","content":"# wat zijn de effecten?"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d104c","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706721,"position":2,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1046","content":"# handelingstructuur"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d104d","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706722,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d104c","content":"# wat is het doel van de handeling?"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d104e","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706723,"position":2,"parentId":"5ec791f127e746044e7d104c","content":"# wat zijn de voorwaarden ervoor?"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d104f","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706724,"position":3,"parentId":"5ec791f127e746044e7d104c","content":"# hoe verloopt de handeling in grote lijnen?"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1050","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706725,"position":4,"parentId":"5ec791f127e746044e7d104c","content":"# hoe worden de deelhandelingen uitgevoerd?"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1051","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706726,"position":5,"parentId":"5ec791f127e746044e7d104c","content":"# hoe wordt het verloop van de handeling gecontroleerd?"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1052","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706727,"position":3,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1046","content":"# onderzoeksstructuur"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1053","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706728,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1052","content":"# wat wordt er precies onderzocht?"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1054","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706729,"position":2,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1052","content":"# volgens welke methode?"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1055","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706730,"position":3,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1052","content":"# met welke resultaten?"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1056","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706731,"position":4,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1052","content":"# wat zijn de conclusies?"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1057","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706732,"position":4,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1046","content":"# evaluatiestructuur"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1058","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706733,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1057","content":"# wat zijn de relevante eigenschappen ervan?"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1059","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706734,"position":2,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1057","content":"# wat zijn de positieve aspecten?"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d105a","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706735,"position":3,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1057","content":"# wat zijn de negatieve aspecten?"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d105b","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706736,"position":4,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1057","content":"# hoe luidt het totaaloordeel?"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d105c","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706737,"position":5,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1057","content":"# wat kan/moet er dus gedaan worden?"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d105d","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706738,"position":5,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1046","content":"# ontwerpstructuur"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d105e","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706739,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d105d","content":"# waartoe dient het?"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d105f","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706740,"position":2,"parentId":"5ec791f127e746044e7d105d","content":"# aan welke eisen moet het voldoen?"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1060","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706741,"position":3,"parentId":"5ec791f127e746044e7d105d","content":"# welke middelen worden er gekozen?"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1061","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706742,"position":4,"parentId":"5ec791f127e746044e7d105d","content":"# hoe ziet het ontwerp eruit?"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1062","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706743,"position":5,"parentId":"5ec791f127e746044e7d105d","content":"# wat is de waarde van het ontwerp?"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1063","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706744,"position":6,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1046","content":"# probleemstructuur"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1064","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706745,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1063","content":"# wat is het probleem precies"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1065","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706746,"position":2,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1063","content":"# waarom is het een probleem?"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1066","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706747,"position":3,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1063","content":"# wat zijn de oorzaken?"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1067","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706748,"position":4,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1063","content":"# wat is ertegen te doen?"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1068","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706749,"position":5,"parentId":"5ec791f127e746044e7d100d","content":"# kritisch lezen"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1069","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706750,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1068","content":"# volledigheid beoordelen"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d106a","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706751,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1069","content":"# komen alle vragen aan de orde?"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d106b","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706752,"position":2,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1069","content":"# alleen relevante vragen?"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d106c","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706753,"position":3,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1069","content":"# volledig en voldoende gedetailleerd beantwoord?"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d106d","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706754,"position":2,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1068","content":"# aanvaardbaarheid beoordelen"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d106e","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706755,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d106d","content":"# het begrip"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d106f","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706756,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d106e","content":"# kloppen de feiten"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1070","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706757,"position":2,"parentId":"5ec791f127e746044e7d106e","content":"# meningen/persoonlijke opvattingen"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1071","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706758,"position":3,"parentId":"5ec791f127e746044e7d106e","content":"# overige soorten uitspraken"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1072","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706759,"position":3,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1068","content":"# inductie"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1073","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706760,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1072","content":"# uit aantal gevallen wordt een uitspraak gemaakt"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1074","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706761,"position":4,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1068","content":"# deductie"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1075","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706762,"position":1,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1074","content":"# laten zien dat het gaat om een speciaal geval"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1076","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706763,"position":5,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1068","content":"# vergelijking"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1077","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706764,"position":6,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1068","content":"# het dilemma"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1078","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706765,"position":7,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1068","content":"# causaliteit"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d1079","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706766,"position":8,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1068","content":"# beroep op autoriteit"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d107a","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706767,"position":9,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1068","content":"# het beroep op fundamentele waarden"},{"_id":"5ec791f127e746044e7d107b","treeId":"4c344c7e6104d5f516000021","seq":20706768,"position":10,"parentId":"5ec791f127e746044e7d1068","content":"# geladen taalgebruik"}],"tree":{"_id":"4c344c7e6104d5f516000021","name":" communicatie","publicUrl":"communicatie"}}