Your browser doesn't support the features required by impress.js, so you are presented with a simplified version of this presentation.

For the best experience please use the latest Chrome, Safari or Firefox browser.

communicatie

voorspellend lezen door de structuren

stel vast: centraal thema van de tekst

hulpmiddelen

titel

inleiding

slot

stel vast: de meest geschikte vaste structuur gezien het thema

controleer: is deze thema terug te vinden?

hulpmiddelen

hoofdstuk- en paragraaftitels

inleiding, slot

voorkeursplaatsen

lezen en samenvatten

oriƫnterend lezen

mini bouwplan

signalen

alleen hoofdvragen

hoofdvragen in de vorm van open vragen

globaal lezen

kort bouwplan

alleen hoofdvragen

intensief lezen

gedetailleerd bouwplan

alleen hoofdvragen

de antwoorden bij de hoofdvragen

de antwoorden bij de hoofdvragen

subvragen bij de hoofdvragen stellen

antwoorden bij de subvragen

luisteren

voorbereiding

voorkennis

onderwerp

spreker

publiek

structuur

luisterstrategie

representatief

kritisch

selecterend

representatief luisteren

noteer de onderdelen die de spreker noemt

noteer de hoofdvragen

vul de kernantwoorden in

noteer bijzondere opmerkingen

kritisch luisteren

noteer de onderdelen die de spreker noemt

noteer de hoofdvragen

vul de kernantwoorden in

noteer een passende structuur

noteer uw commentaar

selecterend luisteren

noteer de gewenste structuur

vul de kernantwoorden in

noteer de onderdelen die de spreker noemt

noteer afzonderlijk belangrijke opmerkingen, die niet binnen de structuur passen

noteer uw commentaar

vaste structuren

maatregelstructuur

wat is de maatregel precies?

waarom is de maatregel nodig?

hoe wordt de maatregel uitgevoerd?

wat zijn de effecten?

handelingstructuur

wat is het doel van de handeling?

wat zijn de voorwaarden ervoor?

hoe verloopt de handeling in grote lijnen?

hoe worden de deelhandelingen uitgevoerd?

hoe wordt het verloop van de handeling gecontroleerd?

onderzoeksstructuur

wat wordt er precies onderzocht?

volgens welke methode?

met welke resultaten?

wat zijn de conclusies?

evaluatiestructuur

wat zijn de relevante eigenschappen ervan?

wat zijn de positieve aspecten?

wat zijn de negatieve aspecten?

hoe luidt het totaaloordeel?

wat kan/moet er dus gedaan worden?

ontwerpstructuur

waartoe dient het?

aan welke eisen moet het voldoen?

welke middelen worden er gekozen?

hoe ziet het ontwerp eruit?

wat is de waarde van het ontwerp?

probleemstructuur

wat is het probleem precies

waarom is het een probleem?

wat zijn de oorzaken?

wat is ertegen te doen?

kritisch lezen

volledigheid beoordelen

komen alle vragen aan de orde?

alleen relevante vragen?

volledig en voldoende gedetailleerd beantwoord?

aanvaardbaarheid beoordelen

het begrip

kloppen de feiten

meningen/persoonlijke opvattingen

overige soorten uitspraken

inductie

uit aantal gevallen wordt een uitspraak gemaakt

deductie

laten zien dat het gaat om een speciaal geval

vergelijking

het dilemma

causaliteit

beroep op autoriteit

het beroep op fundamentele waarden

geladen taalgebruik