• Mi?

 • Honnan?

 • Szimbolika

 • Karakterfixáció

 • Karakterfixáltság szintjei

 • Szárny

 • Mozgás

  Integráló - széteső

 • Típusok

 • Ötös példa

 • So What

 • Ősi-ezoterikus múlt
  XX. század new-ages pszichológia
  kidolgozott, klinikai populáción is tesztelt

 • 9 típusra osztja az embereket, innét a neve – „ennea” = 9, „gram” = jel, lenyomat, ábra, tehát „az ábra, ami 9 részbıl áll”.

 • Mindegyik pont, vagyis típus a koragyerekkorból indul, azaz az ego kialakulásától ered, az ego gyökerébıl vezeti le az egyes emberek (típusok) jellegzetes viselkedéses, érzelmi, s gondolati beragadásait, azaz karakterfixációit.

 • Jelzi a normál tartományt, jelzi a patológiás tartományt, és jelzi az elırehaladott, önmegvalósító, s spirituálisan felébredett tartományait is az egyes típusoknak. Így tehát vannak analitikus, pszichopatológiai és transzperszonális vonatkozásai is, egy ezoterikus gyökerő, ugyanakkor integratív pszicho- spirituális típustan.

 • Az enneagram nem vezethetı vissza egyetlen kultúrára, vagy történelmi gyökérre. Több ısi hagyomány elemei és a modern pszichológia elemei találhatók meg a mai enneagram rendszerben.

 • Gurdjieff

  XIX. század végén

 • Oscar Ichazo - Boliviai férfi

  • Kilenc isteni tulajdonság (Plotinusz Enneádok, i.sz.. 3. század)
  • Kereszténységben hét fő bűn + félelem és ámítás.
  • A zsidó-kabbala Élet Fája - 7 fokát írja le a fejlıdésnek.
  • Habár hét és kilenc fő elakadás lehet, az ember jellegzetesen újra és újra visszatér egyhez, a rá jellemzı fő önzési módhoz, melyet Ichazo egofixációnak nevez.
 • Caludio Naranjo

  Ichazo elvonulásán vett részt Caludio Naranjo is az 1970-es években.

  Amerikai pszicháter, Esalen Intézetben Gestal terápián dolgozott

  Szintetizálta a pszichológiai, pszichiátriai típusokat (pl. pszichopatológiai kórképek).

 • Naranjo tanítványai közül kerültek ki Riso és Hudson, továbbá Eli Jaxon-Bear is, akik egyrészt továbbfejlesztették a rendszert, másrészt a ma kapható alapvetı enneagram könyveket megírták.

 • 1/7 = .14285714285

 • A fixáció megrögzülést jelent, beakadást egy helyen, más szóval egy érzés, hiedelem, viselkedés újbóli ismétlését jelenti, míg más érzést, viselkedést pedig elkerülünk

  2 elmélet:

  • Alkalmazkodási séma sok lépésen keresztül?
  • Ősjelenet a tudattalan kialakuásával?

  Ráépül, fenntartásra szerődik:

  • emberi kapcsolatai
  • párkapcsolata
  • érdeklődése, szakmája is

  Ahogy idősödik, egyre merevebb és fixáltabb.
  A test is úgy deformálódik, ahogy a karakterfixáció azt diktálja, ez jelenik meg testnyelven.

 • Személyiség felépítmény

  • Kielégítetlen gyermekkori szükségleteink, fixációk.
  • Ez szüli az alap elégedetlenségünket, nem-oké érzést.
  • Ennek kompenzálására jönnek létre a fő vágyaunk. “Ha megszerzem akkor minden oké lesz”. (a vágy természetes, onnantól fixi, hogy beragad, mindenható lesz)
  • A vágy kielégítésére jönnek a játszmák, stratégiák, hiedelmek, ideológiák
  • Cselekvések, intézmények
 • Alsó sávok

  Nagyon kemény a játszma, már kétségbeesetten, kíméletlenül,önzően használ másokat énképe, fixációja igazolására és fenntartására.
  A legalsó sávban megőrülnek, és nyíltan, erősen árthatnak másoknak.

 • Átlagos sávok

  Másokat használ énképe (karakterfixációja, stratégiája) igazolására.

  Másokat bevon a játszmába. Ez másoknak kellemetlen, de kibírható, ezt „normális”-nak nevezik a hétköznapi emberek.

 • Felső sávok

  Már önmaga intézi belsıleg az énképe és karaktere fenntartását, s beleveszi a lemondást a fixációról és az adást, a szolgálatot mások felé.

 • 5w4

 • Ösztönös / Düh

  agytörzs (gyík-agy), zsigerek, testi érzékelés, jobb-alsó (érző) szemirány

  (-) határokat tart fenn, feszült vagy zsibbadt, védekezik, ingerlékeny, disszociál
  (+) szilárdság, belsı erő, nyugalom, elfogadás, törvénylátás, kapcsolat élettel, itt és most-tal

 • Érzelmi / Imidzs

  középagy (emlős-agy), mellkas, hallás, oldalsó szem irányok

  alapérzés: szeretethiány, üresség, szégyen

  (-) imázst tart, történeteket mond, hangulatot tart, érzelmes, alkalmazkodva befolyásoló
  (+) őszinte, autentikus, együttérző, megbocsátó, belülrıl irányított

 • Gondolkodó / Félelem

  agykéreg (új-agy), fej, vizuális, felső szem-irányok

  alapérzés: bizonytalanság és szorongás

  (-) Zaklatott, zsivajgó elme, szorong és fél, várakozik a jövıre, kiokoskodja a dolgokat, kétségek gyötrik, ambivalens, stratégiákat eszel ki
  (+) Csendes elme, tisztaság és tudás, belső útmutatás, nyitott az itt és most-ra

 • Gyermekkori alaphelyzet:

  Túk sok, folytogató szülő.

  Nincs kint tér? Elmélyítem a belső teret!

  Sokat egyedül. „Én nem akarok semmit tıled, te se akarj semmit tılem”, akkor van béke. (öcsém)

  Elszigetelten, csak nagyon óvatosan kapcsolódva, de ha kapcsolódom is, akkor is csak félig, idézőjelek között, hogy nehogy kiszolgáltatatott legyek.

  Megtanultam hogy meneküljek a fizikai és érzelmi szükségletekből a gondolkodásba - rengeteg időt töltötem a számítógéppel tanulva, programozva, probléma megoldással.

  Közben persze elfelejtettem enni, szégyenkeztem tesi órán, próbáltam távol tartani magamtól a fizikai helyzeteket - szexet is. Sokáig aszexuálisnak gondoltam magamat.

 • Kamaszkor

  Suliban próbáltam eltűnni, beleolvadni a falba.

  Így lettem informatikus szakértő.
  “Csak arról lehet beszélni vele amúgy hozzáférhetetlen”

  • Olyan információt kell birtokolni, amit más nem, s ezzel biztosítani a szakértıi pozíciót, s ezzel a biztonságnak hitt szenvtelen érzelmi kívülállást
  • ugyanakkor paradox módon az emiatti öntudatlan szenvedés orvoslását is: a kapcsolatot a többi emberrel.

  Tényleg nagy biztonságban érzem magam, ha megvan a tudásom és a másiknak szüksége van rá. Így nem félek, hogy én leszek kiszolgáltatott. (Apámmal így “küzdöttünk” meg.)

  Korai buddhista érdelődésemet is a “nem-kőtődés” motiválta.

 • Mozgások

  Szétesve: szakításkor laza, akasztófahumor

  Integrálva: amikor biztosan, szeretve értem magam, akkor nagy élvezettel és jól vezetek (projektet, órát, csapatot, kapcsolatot)

 • Állapotok

  3 - Nihilista-excentrikus: Nem tud igazán helytállni a világban, azt érzi és fél ettıl. Elzárkózik mindenféle kapcsolat elıl, minimálisra csökkenti szükségleteit, s minden mást elutasít. Félelmek gyötrik.

  4 - Szélsıséges-provokatív: Attól fél, hogy a másik fenyegeti a saját maga számára kialakított helyet, emiatt megpróbálja elhárítani az embereket. Bosszantja a másik magabiztossága, azt megtámadja, bomlasztja, bizarr és nyugtalanító ötletekkel áll elı, és megveti azt, aki ezt nem képes megérteni.

  5 - Szenvtelen, gondolataiba mélyedő: Attól fél, hogy mások szükségletei elvonják ıt a tevékenységeitıl, ezért lezár mások „betolakodásai” felé és szenvtelenné válik. Tovább fokozza szellemi tevékenységét, túlfeszített idegzető, gondolataiba mélyedt, titkolózó lesz, napokat töltve egyedül, minimálisra csökkentve a szükségleteiket.

  […]

  8 - Jó megfigyelı-lényeglátó: Az okos, kíváncsi, független énkép fenntartásával, a környezetre fókuszálva tevékenykedik, a fı félelme elhárítása végett.

  9 - Kollektív-látnoki: Feladja azt a hitét, hogy különáll a környezetétől. Tiszta elméjő, elmélyült, érzelmes, együttérzı lesz.

 • Fejlődés

  A sok okoskodás és megértés nem hozott megnyugvást (még most sem). A békémet a csendes elmében és a bizalmi kapcsolatokban találom.

  Spirituális csapdám a “nem-kötődés” állapota volt, ami ezo körökben fejlettnek számít. De ez nem az ego meghaladása, hanem épp a dagonyázás. A meditácó tök jó dagonyázós terep volt paradox módon.

  Aztán rájöttem, hogy előbb tudnom kell kötődnöm, hogy legyen mit elengedni. Ebben vagyok most.

  • Sok üzleti etikai dilemma. Személyiség teszttel felfedjük-e amit maga elől is rejteget, a legmélyebb motivációját
  • Önismereti tükör
  • Ja, hogy úgy is lehet működni, akkor lehet igazából …-ra van szüksége
  • Közös nyelv
 • Az enneagram jele és a ráépített típustan eltérı történelmő. A jele min. 2500 éves történetre vezethetı vissza, a ráépített tan elemei pedig min. i.e. 400-ig. A jelben rejlı geometria és matematika megtalálható Platón és Phütagorasz elméleteiben, van, aki szerint pedig Babilonból származik.

 • fiatal kora óta kutatta az ősi bölcsességet és ezért sokat utazott kelet országaiban. Utazásai során valahol Afganisztánban vagy Törökországban találkozott az enneagram jelével, de ı nem személyiség típustanként használta, hanem a természeti folyamatok modelljeként, s kulcsfontosságúnak tartotta a világ és önmagunk megértéséhez.

 • Ichazo mindezt szintetizálta az 50-es években az enneagramban és így alkotta meg az enneagram személyiségtant. Negyven napos elvonulásokat tartott, hogy a tanítványokat felébressze, s itt az enneagramot használta fő eszközként.

 • akadályozták ıket a szüleik, s vissza kell fojtani testiségüket. Ezért válaszként dühbıl elkezdik erıvel hangsúlyozni, hogy az van, amit én akarok! Ez aztán fixációvá merevül, s már akkor is ezt harsogják, amikor nincs is kívül ıket akadályozó, veszélyeztetı másik.

  „Velem ezt nem lehet csinálni!” „Mi megküzdünk a jogainkért!”

  Freud is már rájött, s azokat az embereket, akik az ekkor átélt sok dühnél akadnak el egy életre, nevezte anális karakter-nek. Ezek az emberek érdekes módon kényszeresek is, tehát kényszeres karakternek is nevezik.

  Mindhárom düh pont akaratával akarja kontrollálni a másik embert s a világot, csak más stratégiával, attól függıen, mi ellen védekezik.

 • Nyolcas (külső), Harcos

  • Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes sebezhetőnek lenni, másokban bízni!
  • Elveszett gyerekkori üzenet: „Nem árulunk el!”
  • Szenvedély, alapérzés: KÉJVÁGY, BUJASÁG (mértéktelen, végletes)
  • Elhárító mechanizmus: semmibe venni, negligálni
  • Félelem: Félelem attól, hogy más irányít minket, és árthat nekünk
  • Vágy: az önvédelemre >> állandó harccá silányul
  • Énkép, amit fenn akar tartani: erős, rámenős, független, cselekvő
  • Ezért ezzel a tevékenységgel azonosul: ellenállás és szembeszállás másokkal, nem ismeri el gyengeségét és törődésvágyát

  A nyolcas karakter az ellenséget kívül látja, legtöbbször úgy érzi, a másik fenyegetı, ellenséges, s ezért erıvel lenyomja, mielıtt még a másik elindítaná vélt támadását. A nyolcas ezért fixált állapotában ellenálló, kemény, erıs, hıbörgı. A nyolcas direkten akaratos, erıszakos, nyomó.

 • Kilences (gyökér), Béketeremtő

  • Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes érvényesíteni önmagad!
  • Elveszett gyerekkori üzenet: „Számít, hogy itt vagy!”
  • Szenvedély, alapérzés: LUSTASÁG, RESTSÉG
  • Védekezı mechanizmus: önkábítás
  • Félelem: Félelem attól, hogy rossz, hibás, gonosz, romlott vagyok.
  • Alapvetı vágy: béke legyen – mely nemtörıdömséggé silányul.
  • Énkép, amit fenn akar tartani: ı jó, józan, ésszerő, mértékletes, erkölcsös, objektív.
  • Ezért ezzel a tevékenységgel azonosul: felmér, értékel, véleményez. Haragját nem akarja elismerni.
  • Fő manipulációs eszköze: kilépés a helyzetbıl és passzív-agresszió

  Tagadja a haragját maga előtt és mások előtt. Ő passzív-agresszív, úgy kontrollálja a másikat. Például érdektelen, a helyzetbıl kilépı, idıt húz, késik. Még sok más módon is lehet a másik idegeire menni, és kontroll alatt tartani ıt. A kilences közben úgy tesz, hogy mindez nincs is, s ezt az egészet csendes ellenállás formájában nyilvánítja meg.

 • Egyes (belső), Perfekcionista

  Amish kultúra

  • Szenvedély, alapérzés: HARAG, sértett düh, elégedetlen bosszússág
  • Elhárító mechanizmus: reakcióképzés és kontroll
  • Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes hibázni! Ha hibázol, rossz vagy! Elveszett gyerekkori üzenet: „Jó vagy!”
  • Félelem: Félelem attól, hogy rossz, hibás, gonosz, romlott vagyok.
  • Vágy: integráció vágya >> perfekcionizmus kényszere
  • Énkép, amit fenn akar tartani: ı jó, józan, ésszerő, mértékletes, erkölcsös, objektív.
   Ezért ezzel a tevékenységgel azonosul: felmér, értékel, véleményez. Haragját nem akarja elismerni.
 • Az image pontosoknál az alapvető érzés az, hogy nem lehet őket önmagukért szeretni.
  Alapvető szégyenérzetben élnek, mert kiskorukban nem tükrözték őket a szüleik, amelytől egyrészt identitásérzésük és értékesség érzésük alakult volna ki. Ettől „összetört” a szívük, vagyis bezárták a szívüket a gyermekkori konfliktusok időszakában, ezért nem érzik se azt, hogy jók és szerethetők, s azt, hogy kik ők – az identitásukat. Az identitás hiányából fakadó ürességérzés, az értéktelenség érzés és a szégyen miatt nem szeretik magukat. Mindez elviselhetetlen, ezért helyettesítő identitást építenek fel, egy fenntartott imázst, s azzal azonosulnak, és a világot is arra akarják rávenni – többnyire sikerrel, hogy annak tartsák őket, amit mutatnak.

 • Kettes (külső), Gondoskodó

  • Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes saját szükségletekkel rendelkezni!
  • Szenvedély, alapérzés: BÜSZKESÉG, GŐG
  • Védekezı mechanizmus: elfojtás
  • Elveszett gyerekkori üzenet: „Szükség van rád!”
  • Félelem: Félelem attól, hogy nem vagyunk méltóak a szeretetre.
  • Alapvetı vágy: vágy a szeretetre– a nélkülözhetetlenséggé silányul.
  • Énkép, amit fenn akar tartani: gondoskodó, szeretetteljes, önzetlen, figyelmes.
  • Ezért ezzel a tevékenységgel azonosul: azonosul mások érzéseivel, és nem akarja elismerni a saját érzéseit és szükségleteit.
  • Fő manipulációs eszköze: mások vágyait és szükségleteit kideríti és függıséget alakít ki e területeken.

  „Tudom, hogy értékes vagyok, hiszen mások szeretnek és megbecsülnek. Jót teszek a többi emberrel és ık hálásak nekem.”

 • Hármas (gyökér), Sikerorientált

  Bill Gates, Tony Robbins

  • Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes saját érzelmekkel és identitással rendelkezni! Elveszett gyerekkori üzenet: „Önmagadért szeretünk!”
  • Szenvedély, alapérzés: ÁMÍTÁS, BECSAPÁS
  • Védekezı mechanizmus: azonosulás
  • Félelem: Félelem attól, hogy „belsı érték nélküli, üres, értéktelen ember vagyok”.
  • Alapvetı vágy: értékes legyek – sikerhajhászássá silányul.
  • Énkép, amit fenn akar tartani: ı kiváló, csodálatra méltó, vonzó, kívánatos, hatékony, nagy erıforrásokkal
  • Ezért ezzel a tevékenységgel azonosul: olyan énképet tart fent, amirıl azt gondolja, mások csodálni fogják érte.
   Fı manipulációs eszköze: mások elbővölése, a helyzethez illı legjobb imázs felvételével.

  „Tudom, hogy értékes vagyok, összeszedett és hatékony. Velem minden rendben van. Aki ilyen eredményes, az már csak értékes!”

 • Négyes (belső), Művész

  Johny Depp

  • Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes túl jól lenni!
  • Szenvedély, alapérzés: IRIGYSÉG
  • Védekezı mechanizmus: önmagába vetítés
  • Elveszett gyerekkori üzenet: „Annak látunk, aki vagy!!”
  • Félelem: Félelem attól, hogy nincs identitása és személyes fontossága.
   Alapvetı vágy: vágya, hogy hiteles önmaga legyen – mely elpuhultsággá silányul.
  • Énkép, amit fenn akar tartani: egyedi, más, mint a többi, érzékeny, magával ıszinte.
  • Ezért ezzel a tevékenységgel azonosul: a másság érzésével, a hibásság érzésével és érzelmi reakciókkal. Nem akarja elismeri eredendı jóságát és a többiekhez való hasonlóságát.
   Fı manipulációs eszköze: szeszélyességgel – mindenkinek nagyon óvatosan kell vele bánni.

  „Tudom, hogy értékes vagyok, hisz senki máshoz nem hasonlítok. Tudom, hogy értékes vagyok, hiszen valaki vette a fáradtságot, hogy felfigyeljen a bajomra, és eljöjjön értem és megmenteni! Tehát biztosan van benne valami, amire érdemes áldozni”.

 • Gyerekkorban betóduló vagy elégtelen szülő - nem alakul ki a biztonságos tér. A világ nem biztonságos, résen kell lennem, magam kell csinálnom, okosan.

  A félelem elkerülése érdekében a fejükbe, az intellektusukba költöznek, a gondolataikkal azonosítják magukat a leginkább. Sokat gondolkodnak, és emiatt elveszítik a kapcsolatot az érzelmekkel, intuícióval, a szív üzeneteivel.

  igazi béke nem a gondolatokban hanem a csendben van, ezért jó nekik a meditáció

 • Ötös (belső), Filozófus

  Franz Kafka, Albert Einstein, Kurt Vonnegut

  • Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes jól érezni magad a világban!
  • Szenvedély, alapérzés: FÖSVÉNYSÉG
  • Védekezı mechanizmus: elszigetelıdés
  • Elveszett gyerekkori üzenet: „Rendben van, ha vannak szükségleteid!”
  • Félelem: Félelem attól, hogy „haszontalan, tehetetlen, hozzá nem értı vagyok”.
  • Alapvetı vágy: kompetensnek lenni – haszontalan specializációvá silányul.
  • Énkép, amit fenn akar tartani: ı önálló, objektív, éber, okos, kíváncsi, szokatlan.
  • Ezért ezzel a tevékenységgel azonosul: a világnak szenvtelen külsı megfigyelıje, nem pedig résztvevıje. Nem akarja elismerni az érzelmeit, szükségleteit, testének jelenlétét és állapotait.
  • Fő manipulációs eszköze: önmaga állandó elfoglalásával és a másoktól való érzelmi elszakadással.
 • Hatos (gyökér), Lojális

  Freud, Woody Allen, Madonna

  • Elveszett gyerekkori üzenet: „Biztonságban vagy!”
  • Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes önmagadban bízni!
  • Szenvedély, alapérzés: FÉLELEM, SZORONGÁS
  • Védekezı mechanizmus: kivetítés (projekció)
  • Félelem: Félelem attól, hogy útmutatás és támogatás nélkül maradunk.
  • Alapvető vágy: vágy a biztonságra –a meggyızıdéshez való ragaszkodássá silányul.
  • Énkép, amit fenn akar tartani: megbízható, szavahihetı, gondos, kételkedı.
  • Ezért ezzel a tevékenységgel azonosul: azonosul a támaszkereséssel, és nem ismeri el teljesen a támogatást és a belsı útmutatást.
  • Fő manipulációs eszköze: panaszkodással, és azzal, hogy próbára teszi mások felé való elkötelezettségét.
 • Hetes (külső), Rajongó

  Donald kacsa, Robin Williams

  • Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes rászorulni bárkitıl bármire!
  • Elveszett gyerekkori üzenet: „Gondoskodunk rólad!”
  • Szenvedély, alapérzés: FALÁNKSÁG
  • Védekezı mechanizmus: racionalizálás
  • Félelem: Félelem attól, hogy fájdalmat él át és szükséget szenved.
  • Alapvetı vágy: vágy a boldogságra – kétségbeesett légvárépítéssé silányul.
  • Énkép, amit fenn akar tartani: vidám, lelkes energikus, rajongó, spontán, mesterkéletlen, szabad szellemő, nyílt, pozitív.
  • Ezért ezzel a tevékenységgel azonosul: jövıbeni izgalmas dolgokra való várakozással. Nem akarja elismerni saját szorongását és fájdalmát.
  • Fő manipulációs eszköze: mások figyelmének a magára vonzása. Ragaszkodik hozzá, hogy a többi ember elégítse ki az igényeit.

  nagy vehemenciával vetik bele magukat az életbe, jókedvőek, kalandvágyók, optimisták

  Folyton a következı érdekes tevékenységre gondolnak és várakoznak, s ezt tölti el őket lelkesedéssel.

  A hetesek a belső érzéseiktől menekülnek – a fájdalomtól, gyásztól, szorongástól. A hetes attól tart, ha leállna az érdekességekkel való mentális foglalkozással, akkor elborítanák ezek az érzések.

{"cards":[{"_id":"3f4461d9a1d1854b37000095","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":0.5,"parentId":null,"content":"![](http://www.hosnok.hu/grmuhelynapok/wp-content/uploads/2012/05/Enneagram_integration.jpg)"},{"_id":"3f4413efa1d1854b37000085","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":1,"parentId":null,"content":"# Mi?"},{"_id":"3f4415c8a1d1854b37000087","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":1,"parentId":"3f4413efa1d1854b37000085","content":"Ősi-ezoterikus múlt\nXX. század new-ages pszichológia\nkidolgozott, klinikai populáción is tesztelt"},{"_id":"3f441903a1d1854b37000088","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":2,"parentId":"3f4413efa1d1854b37000085","content":"9 típusra osztja az embereket, innét a neve – „ennea” = 9, „gram” = jel, lenyomat, ábra, tehát „az ábra, ami 9 részbıl áll”."},{"_id":"3f441abca1d1854b37000089","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":3,"parentId":"3f4413efa1d1854b37000085","content":"Mindegyik pont, vagyis típus a koragyerekkorból indul, azaz az ego kialakulásától ered, az ego gyökerébıl vezeti le az egyes emberek (típusok) jellegzetes viselkedéses, érzelmi, s gondolati beragadásait, azaz karakterfixációit."},{"_id":"3f441adea1d1854b3700008a","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":4,"parentId":"3f4413efa1d1854b37000085","content":"Jelzi a normál tartományt, jelzi a patológiás tartományt, és jelzi az elırehaladott, önmegvalósító, s spirituálisan felébredett tartományait is az egyes típusoknak. Így tehát vannak analitikus, pszichopatológiai és transzperszonális vonatkozásai is, egy ezoterikus gyökerő, ugyanakkor integratív pszicho- spirituális típustan."},{"_id":"3f4425bfa1d1854b3700008b","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":2,"parentId":null,"content":"# Honnan?"},{"_id":"3f4425e1a1d1854b3700008c","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":1,"parentId":"3f4425bfa1d1854b3700008b","content":"Az enneagram nem vezethetı vissza egyetlen kultúrára, vagy történelmi gyökérre. Több ısi hagyomány elemei és a modern pszichológia elemei találhatók meg a mai enneagram rendszerben."},{"_id":"3f44304aa1d1854b3700008d","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":1,"parentId":"3f4425e1a1d1854b3700008c","content":"Az enneagram jele és a ráépített típustan eltérı történelmő. A jele min. 2500 éves történetre vezethetı vissza, a ráépített tan elemei pedig min. i.e. 400-ig. A jelben rejlı geometria és matematika megtalálható Platón és Phütagorasz elméleteiben, van, aki szerint pedig Babilonból származik."},{"_id":"3f44308ca1d1854b3700008e","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":2,"parentId":"3f4425bfa1d1854b3700008b","content":"Gurdjieff \n\nXIX. század végén"},{"_id":"3f4433e4a1d1854b3700008f","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":1,"parentId":"3f44308ca1d1854b3700008e","content":"![](http://f.cl.ly/items/440B0z110m141J2c0n1R/b62ed2e28956c11f278f2a8a3823d618.png)\n\nfiatal kora óta kutatta az ősi bölcsességet és ezért sokat utazott kelet országaiban. Utazásai során valahol Afganisztánban vagy Törökországban találkozott az enneagram jelével, de ı nem személyiség típustanként használta, hanem a természeti folyamatok modelljeként, s kulcsfontosságúnak tartotta a világ és önmagunk megértéséhez.\n"},{"_id":"3f443ec6a1d1854b37000090","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":3,"parentId":"3f4425bfa1d1854b3700008b","content":"Oscar Ichazo - Boliviai férfi\n\n- Kilenc isteni tulajdonság (Plotinusz Enneádok, i.sz.. 3. század)\n- Kereszténységben hét fő bűn + félelem és ámítás.\n- A zsidó-kabbala Élet Fája - 7 fokát írja le a fejlıdésnek.\n- Habár hét és kilenc fő elakadás lehet, az ember jellegzetesen újra és újra visszatér egyhez, a rá jellemzı fő önzési módhoz, melyet Ichazo egofixációnak nevez.\n"},{"_id":"3f443f4ba1d1854b37000091","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":1,"parentId":"3f443ec6a1d1854b37000090","content":"![](http://cl.ly/image/3B2H372e0I2s/219374503c16c1759ba3bcee01615f71.jpeg)"},{"_id":"3f551b4c1fac0e103c00008c","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":2,"parentId":"3f443ec6a1d1854b37000090","content":"Ichazo mindezt szintetizálta az 50-es években az enneagramban és így alkotta meg az enneagram személyiségtant. Negyven napos elvonulásokat tartott, hogy a tanítványokat felébressze, s itt az enneagramot használta fő eszközként."},{"_id":"3f444d57a1d1854b37000092","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":4,"parentId":"3f4425bfa1d1854b3700008b","content":"Caludio Naranjo\n\nIchazo elvonulásán vett részt Caludio Naranjo is az 1970-es években.\n\nAmerikai pszicháter, Esalen Intézetben Gestal terápián dolgozott\n\nSzintetizálta a pszichológiai, pszichiátriai típusokat (pl. pszichopatológiai kórképek). \n"},{"_id":"3f445018a1d1854b37000093","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":1,"parentId":"3f444d57a1d1854b37000092","content":"![](http://cl.ly/image/302e443Z0J36/55f3b151e413a6da669cb604cc93d04d.jpeg)"},{"_id":"3f445ae0a1d1854b37000094","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":5,"parentId":"3f4425bfa1d1854b3700008b","content":"Naranjo tanítványai közül kerültek ki Riso és Hudson, továbbá Eli Jaxon-Bear is, akik egyrészt továbbfejlesztették a rendszert, másrészt a ma kapható alapvetı enneagram könyveket megírták."},{"_id":"3f446355a1d1854b37000096","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":3,"parentId":null,"content":"# Szimbolika"},{"_id":"3f446381a1d1854b37000097","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":1,"parentId":"3f446355a1d1854b37000096","content":"![](http://cl.ly/image/433a3k1r2t1e/6538f2c6ff8a7391a2bf18b826f85b53.jpeg)"},{"_id":"3f446466a1d1854b37000098","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":2,"parentId":"3f446355a1d1854b37000096","content":"1/7 = .14285714285"},{"_id":"3f446676a1d1854b37000099","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":4,"parentId":null,"content":"# Karakterfixáció"},{"_id":"3f446814a1d1854b3700009a","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":1,"parentId":"3f446676a1d1854b37000099","content":"A fixáció megrögzülést jelent, beakadást egy helyen, más szóval egy érzés, hiedelem, viselkedés újbóli ismétlését jelenti, míg más érzést, viselkedést pedig elkerülünk\n\n2 elmélet:\n- Alkalmazkodási séma sok lépésen keresztül?\n- Ősjelenet a tudattalan kialakuásával?\n\nRáépül, fenntartásra szerődik:\n- emberi kapcsolatai\n- párkapcsolata\n- érdeklődése, szakmája is\n\nAhogy idősödik, egyre merevebb és fixáltabb.\nA test is úgy deformálódik, ahogy a karakterfixáció azt diktálja, ez jelenik meg testnyelven. "},{"_id":"3f46f4dfced175ac960000cc","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":3,"parentId":"3f446676a1d1854b37000099","content":"## Személyiség felépítmény\n\n- Kielégítetlen gyermekkori szükségleteink, fixációk.\n- Ez szüli az alap elégedetlenségünket, nem-oké érzést.\n- Ennek kompenzálására jönnek létre a fő vágyaunk. \"Ha megszerzem akkor minden oké lesz\". (a vágy természetes, onnantól fixi, hogy beragad, mindenható lesz)\n- A vágy kielégítésére jönnek a játszmák, stratégiák, hiedelmek, ideológiák\n- Cselekvések, intézmények"},{"_id":"3f500e811fac0e103c00005b","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":5,"parentId":null,"content":"# Karakterfixáltság szintjei"},{"_id":"3f5013b01fac0e103c00005d","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":2,"parentId":"3f500e811fac0e103c00005b","content":"## Alsó sávok\n\nNagyon kemény a játszma, már kétségbeesetten, kíméletlenül,önzően használ másokat énképe, fixációja igazolására és fenntartására.\nA legalsó sávban megőrülnek, és nyíltan, erősen árthatnak másoknak."},{"_id":"3f500edb1fac0e103c00005c","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":2.5,"parentId":"3f500e811fac0e103c00005b","content":"## Átlagos sávok\n\nMásokat használ énképe (karakterfixációja, stratégiája) igazolására.\n\nMásokat bevon a játszmába. Ez másoknak kellemetlen, de kibírható, __ezt „normális”-nak nevezik a hétköznapi emberek__."},{"_id":"3f5014731fac0e103c00005e","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":3,"parentId":"3f500e811fac0e103c00005b","content":"## Felső sávok\n\nMár önmaga intézi belsıleg az énképe és karaktere fenntartását, s beleveszi a lemondást a fixációról és az adást, a szolgálatot mások felé."},{"_id":"3f542c8e1fac0e103c00007c","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":5.5,"parentId":null,"content":"# Szárny"},{"_id":"3f5430d91fac0e103c00007d","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":1,"parentId":"3f542c8e1fac0e103c00007c","content":"5w4"},{"_id":"3f540e781fac0e103c00007a","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":5.75,"parentId":null,"content":"# Mozgás\n\nIntegráló - széteső"},{"_id":"3f5015ee1fac0e103c00005f","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":6,"parentId":null,"content":"# Típusok"},{"_id":"3f50161c1fac0e103c000060","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":1,"parentId":"3f5015ee1fac0e103c00005f","content":"## Ösztönös / Düh\nagytörzs (gyík-agy), zsigerek, testi érzékelés, jobb-alsó (érző) szemirány\n\n(-) határokat tart fenn, feszült vagy zsibbadt, védekezik, ingerlékeny, disszociál\n(+) szilárdság, belsı erő, nyugalom, elfogadás, törvénylátás, kapcsolat élettel, itt és most-tal"},{"_id":"3f5162cd1fac0e103c00006b","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":0.5,"parentId":"3f50161c1fac0e103c000060","content":"akadályozták ıket a szüleik, s vissza kell fojtani testiségüket. Ezért válaszként dühbıl elkezdik erıvel hangsúlyozni, hogy az van, amit én akarok! Ez aztán fixációvá merevül, s már akkor is ezt harsogják, amikor nincs is kívül ıket akadályozó, veszélyeztetı másik.\n\n„Velem ezt nem lehet csinálni!” „Mi megküzdünk a jogainkért!”\n\nFreud is már rájött, s azokat az embereket, akik az ekkor átélt sok dühnél akadnak el egy életre, nevezte anális karakter-nek. Ezek az emberek érdekes módon kényszeresek is, tehát kényszeres karakternek is nevezik.\n\nMindhárom düh pont akaratával akarja kontrollálni a másik embert s a világot, csak más stratégiával, attól függıen, mi ellen védekezik."},{"_id":"3f5025e81fac0e103c000065","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":0.625,"parentId":"3f50161c1fac0e103c000060","content":"### Nyolcas (külső), Harcos\n\n- Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes sebezhetőnek lenni, másokban bízni!\n- Elveszett gyerekkori üzenet: „Nem árulunk el!”\n- Szenvedély, alapérzés: KÉJVÁGY, BUJASÁG (mértéktelen, végletes)\n- Elhárító mechanizmus: semmibe venni, negligálni\n- Félelem: Félelem attól, hogy más irányít minket, és árthat nekünk\n- Vágy: az önvédelemre >> állandó harccá silányul\n- Énkép, amit fenn akar tartani: erős, rámenős, független, cselekvő\n- Ezért ezzel a tevékenységgel azonosul: ellenállás és szembeszállás másokkal, nem ismeri el gyengeségét és törődésvágyát\n\n\nA nyolcas karakter az ellenséget kívül látja, legtöbbször úgy érzi, a másik fenyegetı, ellenséges, s ezért erıvel lenyomja, mielıtt még a másik elindítaná vélt támadását. A nyolcas ezért fixált állapotában ellenálló, kemény, erıs, hıbörgı. A nyolcas direkten akaratos, erıszakos, nyomó."},{"_id":"3f515d601fac0e103c000069","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":0.75,"parentId":"3f50161c1fac0e103c000060","content":"### Kilences (gyökér), Béketeremtő\n\n- Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes érvényesíteni önmagad!\n- Elveszett gyerekkori üzenet: „Számít, hogy itt vagy!”\n- Szenvedély, alapérzés: LUSTASÁG, RESTSÉG\n- Védekezı mechanizmus: önkábítás\n- Félelem: Félelem attól, hogy rossz, hibás, gonosz, romlott vagyok.\n- Alapvetı vágy: béke legyen – mely nemtörıdömséggé silányul.\n- Énkép, amit fenn akar tartani: ı jó, józan, ésszerő, mértékletes, erkölcsös, objektív.\n- Ezért ezzel a tevékenységgel azonosul: felmér, értékel, véleményez. Haragját nem akarja elismerni.\n- Fő manipulációs eszköze: kilépés a helyzetbıl és passzív-agresszió\n\n\nTagadja a haragját maga előtt és mások előtt. Ő passzív-agresszív, úgy kontrollálja a másikat. Például érdektelen, a helyzetbıl kilépı, idıt húz, késik. Még sok más módon is lehet a másik idegeire menni, és kontroll alatt tartani ıt. A kilences közben úgy tesz, hogy mindez nincs is, s ezt az egészet csendes ellenállás formájában nyilvánítja meg."},{"_id":"3f5026501fac0e103c000066","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":2,"parentId":"3f50161c1fac0e103c000060","content":"### Egyes (belső), Perfekcionista\n\nAmish kultúra\n\n- Szenvedély, alapérzés: HARAG, sértett düh, elégedetlen bosszússág\n- Elhárító mechanizmus: reakcióképzés és kontroll\n- Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes hibázni! Ha hibázol, rossz vagy! Elveszett gyerekkori üzenet: „Jó vagy!”\n- Félelem: Félelem attól, hogy rossz, hibás, gonosz, romlott vagyok.\n- Vágy: integráció vágya >> perfekcionizmus kényszere\n- Énkép, amit fenn akar tartani: ı jó, józan, ésszerő, mértékletes, erkölcsös, objektív.\nEzért ezzel a tevékenységgel azonosul: felmér, értékel, véleményez. Haragját nem akarja elismerni."},{"_id":"3f5017821fac0e103c000061","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":2,"parentId":"3f5015ee1fac0e103c00005f","content":"## Érzelmi / Imidzs\nközépagy (emlős-agy), mellkas, hallás, oldalsó szem irányok\n\nalapérzés: szeretethiány, üresség, szégyen\n\n(-) imázst tart, történeteket mond, hangulatot tart, érzelmes, alkalmazkodva befolyásoló\n(+) őszinte, autentikus, együttérző, megbocsátó, belülrıl irányított"},{"_id":"3f51630a1fac0e103c00006c","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":1,"parentId":"3f5017821fac0e103c000061","content":"Az image pontosoknál az alapvető érzés az, hogy nem lehet őket önmagukért szeretni.\nAlapvető szégyenérzetben élnek, mert kiskorukban nem tükrözték őket a szüleik, amelytől egyrészt identitásérzésük és értékesség érzésük alakult volna ki. Ettől „összetört” a szívük, vagyis bezárták a szívüket a gyermekkori konfliktusok időszakában, ezért nem érzik se azt, hogy jók és szerethetők, s azt, hogy kik ők – az identitásukat. Az identitás hiányából fakadó ürességérzés, az értéktelenség érzés és a szégyen miatt nem szeretik magukat. Mindez elviselhetetlen, ezért helyettesítő identitást építenek fel, egy fenntartott imázst, s azzal azonosulnak, és a világot is arra akarják rávenni – többnyire sikerrel, hogy annak tartsák őket, amit mutatnak."},{"_id":"3f5194931fac0e103c00006e","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":3,"parentId":"3f5017821fac0e103c000061","content":"### Kettes (külső), Gondoskodó\n\n- Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes saját szükségletekkel rendelkezni!\n- Szenvedély, alapérzés: BÜSZKESÉG, GŐG\n- Védekezı mechanizmus: elfojtás\n- Elveszett gyerekkori üzenet: „Szükség van rád!”\n- Félelem: Félelem attól, hogy nem vagyunk méltóak a szeretetre.\n- Alapvetı vágy: vágy a szeretetre– a nélkülözhetetlenséggé silányul.\n- Énkép, amit fenn akar tartani: gondoskodó, szeretetteljes, önzetlen, figyelmes.\n- Ezért ezzel a tevékenységgel azonosul: azonosul mások érzéseivel, és nem akarja elismerni a saját érzéseit és szükségleteit.\n- Fő manipulációs eszköze: mások vágyait és szükségleteit kideríti és függıséget alakít ki e területeken.\n\n„Tudom, hogy értékes vagyok, hiszen mások szeretnek és megbecsülnek. Jót teszek a többi emberrel és ık hálásak nekem.”"},{"_id":"3f51923e1fac0e103c00006d","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":3.5,"parentId":"3f5017821fac0e103c000061","content":"### Hármas (gyökér), Sikerorientált\nBill Gates, Tony Robbins\n- Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes saját érzelmekkel és identitással rendelkezni! Elveszett gyerekkori üzenet: „Önmagadért szeretünk!”\n- Szenvedély, alapérzés: ÁMÍTÁS, BECSAPÁS\n- Védekezı mechanizmus: azonosulás\n- Félelem: Félelem attól, hogy „belsı érték nélküli, üres, értéktelen ember vagyok”.\n- Alapvetı vágy: értékes legyek – sikerhajhászássá silányul.\n- Énkép, amit fenn akar tartani: ı kiváló, csodálatra méltó, vonzó, kívánatos, hatékony, nagy erıforrásokkal\n- Ezért ezzel a tevékenységgel azonosul: olyan énképet tart fent, amirıl azt gondolja, mások csodálni fogják érte.\nFı manipulációs eszköze: mások elbővölése, a helyzethez illı legjobb imázs felvételével.\n\n\n„Tudom, hogy értékes vagyok, összeszedett és hatékony. Velem minden rendben van. Aki ilyen eredményes, az már csak értékes!”"},{"_id":"3f5199da1fac0e103c00006f","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":4,"parentId":"3f5017821fac0e103c000061","content":"### Négyes (belső), Művész\n\nJohny Depp\n\n- Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes túl jól lenni!\n- Szenvedély, alapérzés: IRIGYSÉG\n- Védekezı mechanizmus: önmagába vetítés\n- Elveszett gyerekkori üzenet: „Annak látunk, aki vagy!!”\n- Félelem: Félelem attól, hogy nincs identitása és személyes fontossága.\nAlapvetı vágy: vágya, hogy hiteles önmaga legyen – mely elpuhultsággá silányul.\n- Énkép, amit fenn akar tartani: egyedi, más, mint a többi, érzékeny, magával ıszinte.\n- Ezért ezzel a tevékenységgel azonosul: a másság érzésével, a hibásság érzésével és érzelmi reakciókkal. Nem akarja elismeri eredendı jóságát és a többiekhez való hasonlóságát.\nFı manipulációs eszköze: szeszélyességgel – mindenkinek nagyon óvatosan kell vele bánni. \n\n\n„Tudom, hogy értékes vagyok, hisz senki máshoz nem hasonlítok. Tudom, hogy értékes vagyok, hiszen valaki vette a fáradtságot, hogy felfigyeljen a bajomra, és eljöjjön értem és megmenteni! Tehát biztosan van benne valami, amire érdemes áldozni”."},{"_id":"3f5017c51fac0e103c000062","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":3,"parentId":"3f5015ee1fac0e103c00005f","content":"## Gondolkodó / Félelem\nagykéreg (új-agy), fej, vizuális, felső szem-irányok\n\nalapérzés: bizonytalanság és szorongás\n\n(-) Zaklatott, zsivajgó elme, szorong és fél, várakozik a jövıre, kiokoskodja a dolgokat, kétségek gyötrik, ambivalens, stratégiákat eszel ki\n(+) Csendes elme, tisztaság és tudás, belső útmutatás, nyitott az itt és most-ra"},{"_id":"3f51a0cf1fac0e103c000070","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":1,"parentId":"3f5017c51fac0e103c000062","content":"Gyerekkorban betóduló vagy elégtelen szülő - nem alakul ki a biztonságos tér. A világ nem biztonságos, résen kell lennem, magam kell csinálnom, okosan.\n\nA félelem elkerülése érdekében a fejükbe, az intellektusukba költöznek, a gondolataikkal azonosítják magukat a leginkább. Sokat gondolkodnak, és emiatt elveszítik a kapcsolatot az érzelmekkel, intuícióval, a szív üzeneteivel.\n\nigazi béke nem a gondolatokban hanem a csendben van, ezért jó nekik a meditáció"},{"_id":"3f51a5d71fac0e103c000071","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":2,"parentId":"3f5017c51fac0e103c000062","content":"### Ötös (belső), Filozófus\n\nFranz Kafka, Albert Einstein, Kurt Vonnegut\n- Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes jól érezni magad a világban!\n- Szenvedély, alapérzés: FÖSVÉNYSÉG\n- Védekezı mechanizmus: elszigetelıdés\n- Elveszett gyerekkori üzenet: „Rendben van, ha vannak szükségleteid!”\n- Félelem: Félelem attól, hogy „haszontalan, tehetetlen, hozzá nem értı vagyok”.\n- Alapvetı vágy: kompetensnek lenni – haszontalan specializációvá silányul.\n- Énkép, amit fenn akar tartani: ı önálló, objektív, éber, okos, kíváncsi, szokatlan.\n- Ezért ezzel a tevékenységgel azonosul: a világnak szenvtelen külsı megfigyelıje, nem pedig résztvevıje. Nem akarja elismerni az érzelmeit, szükségleteit, testének jelenlétét és állapotait.\n- Fő manipulációs eszköze: önmaga állandó elfoglalásával és a másoktól való érzelmi elszakadással."},{"_id":"3f51a87b1fac0e103c000072","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":2.25,"parentId":"3f5017c51fac0e103c000062","content":"### Hatos (gyökér), Lojális\nFreud, Woody Allen, Madonna\n\n- Elveszett gyerekkori üzenet: „Biztonságban vagy!”\n- Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes önmagadban bízni!\n- Szenvedély, alapérzés: FÉLELEM, SZORONGÁS\n- Védekezı mechanizmus: kivetítés (projekció)\n- Félelem: Félelem attól, hogy útmutatás és támogatás nélkül maradunk.\n- Alapvető vágy: vágy a biztonságra –a meggyızıdéshez való ragaszkodássá silányul.\n- Énkép, amit fenn akar tartani: megbízható, szavahihetı, gondos, kételkedı.\n- Ezért ezzel a tevékenységgel azonosul: azonosul a támaszkereséssel, és nem ismeri el teljesen a támogatást és a belsı útmutatást.\n- Fő manipulációs eszköze: panaszkodással, és azzal, hogy próbára teszi mások felé való elkötelezettségét."},{"_id":"3f51a8881fac0e103c000073","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":2.5,"parentId":"3f5017c51fac0e103c000062","content":"### Hetes (külső), Rajongó\n\nDonald kacsa, Robin Williams\n\n- Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes rászorulni bárkitıl bármire!\n- Elveszett gyerekkori üzenet: „Gondoskodunk rólad!”\n- Szenvedély, alapérzés: FALÁNKSÁG\n- Védekezı mechanizmus: racionalizálás\n- Félelem: Félelem attól, hogy fájdalmat él át és szükséget szenved.\n- Alapvetı vágy: vágy a boldogságra – kétségbeesett légvárépítéssé silányul.\n- Énkép, amit fenn akar tartani: vidám, lelkes energikus, rajongó, spontán, mesterkéletlen, szabad szellemő, nyílt, pozitív.\n- Ezért ezzel a tevékenységgel azonosul: jövıbeni izgalmas dolgokra való várakozással. Nem akarja elismerni saját szorongását és fájdalmát.\n- Fő manipulációs eszköze: mások figyelmének a magára vonzása. Ragaszkodik hozzá, hogy a többi ember elégítse ki az igényeit.\n\nnagy vehemenciával vetik bele magukat az életbe, jókedvőek, kalandvágyók, optimisták\n\nFolyton a következı érdekes tevékenységre gondolnak és várakoznak, s ezt tölti el őket lelkesedéssel.\n\nA hetesek a belső érzéseiktől menekülnek – a fájdalomtól, gyásztól, szorongástól. A hetes attól tart, ha leállna az érdekességekkel való mentális foglalkozással, akkor elborítanák ezek az érzések.\n"},{"_id":"3f51b2581fac0e103c000074","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":7,"parentId":null,"content":"# Ötös példa"},{"_id":"3f51f7211fac0e103c000078","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":1,"parentId":"3f51b2581fac0e103c000074","content":"### Gyermekkori alaphelyzet:\nTúk sok, folytogató szülő.\n\nNincs kint tér? Elmélyítem a belső teret!\n\nSokat egyedül. „Én nem akarok semmit tıled, te se akarj semmit tılem”, akkor van béke. (öcsém)\n\nElszigetelten, csak nagyon óvatosan kapcsolódva, de ha kapcsolódom is, akkor is csak félig, idézőjelek között, hogy nehogy kiszolgáltatatott legyek.\n\nMegtanultam hogy meneküljek a fizikai és érzelmi szükségletekből a gondolkodásba - rengeteg időt töltötem a számítógéppel tanulva, programozva, probléma megoldással.\n\nKözben persze elfelejtettem enni, szégyenkeztem tesi órán, próbáltam távol tartani magamtól a fizikai helyzeteket - szexet is. Sokáig aszexuálisnak gondoltam magamat."},{"_id":"3f5248e61fac0e103c000079","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":2,"parentId":"3f51b2581fac0e103c000074","content":"## Kamaszkor\n\nSuliban próbáltam eltűnni, beleolvadni a falba.\n\nÍgy lettem informatikus _szakértő_.\n\"Csak arról lehet beszélni vele amúgy hozzáférhetetlen\"\n\n\n- Olyan információt kell birtokolni, amit más nem, s ezzel biztosítani a szakértıi pozíciót, s ezzel a biztonságnak hitt szenvtelen érzelmi kívülállást\n- ugyanakkor paradox módon az emiatti öntudatlan szenvedés orvoslását is: a kapcsolatot a többi emberrel.\n\nTényleg nagy biztonságban érzem magam, ha megvan a tudásom és a másiknak szüksége van rá. Így nem félek, hogy én leszek kiszolgáltatott. (Apámmal így \"küzdöttünk\" meg.)\n\nKorai buddhista érdelődésemet is a \"nem-kőtődés\" motiválta."},{"_id":"3f54568e1fac0e103c000081","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":2.5,"parentId":"3f51b2581fac0e103c000074","content":"## Mozgások\n\nSzétesve: szakításkor laza, akasztófahumor\n\nIntegrálva: amikor biztosan, szeretve értem magam, akkor nagy élvezettel és jól vezetek (projektet, órát, csapatot, kapcsolatot)"},{"_id":"3f54b23f1fac0e103c000084","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":2.75,"parentId":"3f51b2581fac0e103c000074","content":"## Állapotok\n\n3 - Nihilista-excentrikus: Nem tud igazán helytállni a világban, azt érzi és fél ettıl. Elzárkózik mindenféle kapcsolat elıl, minimálisra csökkenti szükségleteit, s minden mást elutasít. Félelmek gyötrik.\n\n4 - Szélsıséges-provokatív: Attól fél, hogy a másik fenyegeti a saját maga számára kialakított helyet, emiatt megpróbálja elhárítani az embereket. Bosszantja a másik magabiztossága, azt megtámadja, bomlasztja, bizarr és nyugtalanító ötletekkel áll elı, és megveti azt, aki ezt nem képes megérteni.\n\n5 - Szenvtelen, gondolataiba mélyedő: Attól fél, hogy mások szükségletei elvonják ıt a tevékenységeitıl, ezért lezár mások „betolakodásai” felé és szenvtelenné válik. Tovább fokozza szellemi tevékenységét, túlfeszített idegzető, gondolataiba mélyedt, titkolózó lesz, napokat töltve egyedül, minimálisra csökkentve a szükségleteiket.\n\n[...]\n\n8 - Jó megfigyelı-lényeglátó: Az okos, kíváncsi, független énkép fenntartásával, a környezetre fókuszálva tevékenykedik, a fı félelme elhárítása végett.\n\n9 - Kollektív-látnoki: Feladja azt a hitét, hogy különáll a környezetétől. Tiszta elméjő, elmélyült, érzelmes, együttérzı lesz."},{"_id":"3f5448541fac0e103c000080","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":3,"parentId":"3f51b2581fac0e103c000074","content":"## Fejlődés\n\nA sok okoskodás és megértés nem hozott megnyugvást (még most sem). A békémet a csendes elmében és a bizalmi kapcsolatokban találom.\n\nSpirituális csapdám a \"nem-kötődés\" állapota volt, ami ezo körökben fejlettnek számít. De ez nem az ego meghaladása, hanem épp a dagonyázás. A meditácó tök jó dagonyázós terep volt paradox módon. \n\nAztán rájöttem, hogy előbb tudnom kell kötődnöm, hogy legyen mit elengedni. Ebben vagyok most."},{"_id":"3f543f471fac0e103c00007e","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":8,"parentId":null,"content":"# So What"},{"_id":"3f543fa81fac0e103c00007f","treeId":"3f4413dca1d1854b37000083","seq":1,"position":1,"parentId":"3f543f471fac0e103c00007e","content":"- Sok üzleti etikai dilemma. Személyiség teszttel felfedjük-e amit maga elől is rejteget, a legmélyebb motivációját\n- Önismereti tükör\n- Ja, hogy úgy is lehet működni, akkor lehet igazából ...-ra van szüksége\n- Közös nyelv"}],"tree":{"_id":"3f4413dca1d1854b37000083","name":"Enneagram","publicUrl":"enneagram"}}