Sign up for free to use this document yourself.
 • Hoofdleerdoel

 • Relatie met bedrijfsdoel

 • Doelgroep

 • Auteursomgeving

 • LMS

 • Stijl

 • Mediagebruik

 • Toegankelijkheid

 • Gewenst gedrag

 • Omstandigheden waaronder dat gewenst gedrag vertoond wordt

 • Maat/kenmerken van slagen

 • Kostenbesparing

 • Risicovermindering

 • Verplichting ivm subsidiëring of accreditatie

 • Realiseerbaar organisatiedoel, geformuleerd in organisatietermen

 • easygenerator

 • aNS

 • Xyleme

 • Captivate

 • aNS

 • Moodle

 • EM-C

 • Kleurgebruik

 • Vormgebruik

 • Lettertype(s)

 • Interactiefeedback
  Bijvoorbeeld dat je bij muisover ziet dat een onderdeel aanklikbaar is.

 • Afbeeldingen

 • Interactieve afbeeldingen (clickables)

 • Video’s

 • Animaties

 • Interactieve animaties

 • Alleen via intranet

 • Witte lijst internet

 • Internet m.u.v. zwarte lijst

 • gehele internet

 • voorbeeld: totale kosten op jaarbasis dalen met 10%,
  budgetoverschrijdingen komen niet meer voor

 • Voorbeeld: het aantal ziekmeldingen daalt met 20%, de gemiddelde verzuimduur daalt met 20%, het verzuimpercentage ligt beneden de 4%

 • Voorbeeld: minimaal 80% van de mensen die inschrijven krijgen een diploma

 • Stijlgids van klant

 • In de stijl van hun website

 • Eigen stijlgids, namelijk:

 • Cirkels, vierkanten, driehoeken

 • Worden gemaakt/bewerkt met:

 • Worden gemaakt/bewerkt door

 • Worden aangeleverd door/via

 • Voldoen aan specifieke eisen te weten:

 • Script met dialogen

 • Opnameplanning

 • HTML5

 • Strikte toepassing

 • Aangevuld met eigen bijdrages

 • Photoshop

 • Illustrator

 • Een eenvoudig pakket

{"cards":[{"_id":"3bb5166445fc9bf0b0000009","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":1,"parentId":null,"content":"#Globaal ontwerp"},{"_id":"3bb52c0345fc9bf0b0000019","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":0.875,"parentId":"3bb5166445fc9bf0b0000009","content":"##Hoofdleerdoel"},{"_id":"3bb53a5a45fc9bf0b000001e","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":1,"parentId":"3bb52c0345fc9bf0b0000019","content":"Gewenst gedrag"},{"_id":"3bb53aca45fc9bf0b000001f","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":2,"parentId":"3bb52c0345fc9bf0b0000019","content":"Omstandigheden waaronder dat gewenst gedrag vertoond wordt"},{"_id":"3bb53bdf45fc9bf0b0000020","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":3,"parentId":"3bb52c0345fc9bf0b0000019","content":"Maat/kenmerken van slagen"},{"_id":"3bb5301f45fc9bf0b000001b","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":1.3125,"parentId":"3bb5166445fc9bf0b0000009","content":"##Relatie met bedrijfsdoel"},{"_id":"3bb52f0a45fc9bf0b000001a","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":1,"parentId":"3bb5301f45fc9bf0b000001b","content":"Kostenbesparing"},{"_id":"3c1f9f589770324a8f00005f","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":1,"parentId":"3bb52f0a45fc9bf0b000001a","content":"voorbeeld: totale kosten op jaarbasis dalen met 10%,\nbudgetoverschrijdingen komen niet meer voor"},{"_id":"3bb5331d45fc9bf0b000001c","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":2,"parentId":"3bb5301f45fc9bf0b000001b","content":"Risicovermindering"},{"_id":"3c1fa8449770324a8f000061","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":1,"parentId":"3bb5331d45fc9bf0b000001c","content":"Voorbeeld: het aantal ziekmeldingen daalt met 20%, de gemiddelde verzuimduur daalt met 20%, het verzuimpercentage ligt beneden de 4%"},{"_id":"3bb535fa45fc9bf0b000001d","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":3,"parentId":"3bb5301f45fc9bf0b000001b","content":"Verplichting ivm subsidiëring of accreditatie"},{"_id":"3c1fa2bb9770324a8f000060","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":1,"parentId":"3bb535fa45fc9bf0b000001d","content":"Voorbeeld: minimaal 80% van de mensen die inschrijven krijgen een diploma"},{"_id":"3c1f8c3e9770324a8f00005e","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1931779,"position":4,"parentId":"3bb5301f45fc9bf0b000001b","content":"Realiseerbaar organisatiedoel, geformuleerd in organisatietermen"},{"_id":"3bb51bc445fc9bf0b000000b","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":1.53125,"parentId":"3bb5166445fc9bf0b0000009","content":"##Doelgroep"},{"_id":"3bb51e5745fc9bf0b000000c","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":1.640625,"parentId":"3bb5166445fc9bf0b0000009","content":"##Auteursomgeving"},{"_id":"3bb51f3645fc9bf0b000000d","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":1,"parentId":"3bb51e5745fc9bf0b000000c","content":"easygenerator"},{"_id":"3bb557e345fc9bf0b000002e","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":1,"parentId":"3bb51f3645fc9bf0b000000d","content":""},{"_id":"3bb51fb545fc9bf0b000000e","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":2,"parentId":"3bb51e5745fc9bf0b000000c","content":"aNS"},{"_id":"3bb5216345fc9bf0b0000010","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":4,"parentId":"3bb51e5745fc9bf0b000000c","content":"Xyleme"},{"_id":"580d526750b5444c810000b3","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":2863808,"position":5,"parentId":"3bb51e5745fc9bf0b000000c","content":"Captivate"},{"_id":"3bb521cc45fc9bf0b0000011","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":1.6953125,"parentId":"3bb5166445fc9bf0b0000009","content":"##LMS"},{"_id":"3bb5221d45fc9bf0b0000012","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":1,"parentId":"3bb521cc45fc9bf0b0000011","content":"aNS"},{"_id":"3bb5227c45fc9bf0b0000013","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1931777,"position":2,"parentId":"3bb521cc45fc9bf0b0000011","content":"Moodle"},{"_id":"580d54cc50b5444c810000b4","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":2863811,"position":3,"parentId":"3bb521cc45fc9bf0b0000011","content":"EM-C"},{"_id":"3bb5477c45fc9bf0b0000027","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":1.75,"parentId":"3bb5166445fc9bf0b0000009","content":"##Stijl"},{"_id":"3bb516e945fc9bf0b000000a","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":2,"parentId":"3bb5477c45fc9bf0b0000027","content":"###Kleurgebruik"},{"_id":"3bb53d8f45fc9bf0b0000021","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":1,"parentId":"3bb516e945fc9bf0b000000a","content":"Stijlgids van klant"},{"_id":"3bb53fcb45fc9bf0b0000023","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":1,"parentId":"3bb53d8f45fc9bf0b0000021","content":"Strikte toepassing"},{"_id":"3bb5403c45fc9bf0b0000024","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":2,"parentId":"3bb53d8f45fc9bf0b0000021","content":"Aangevuld met eigen bijdrages"},{"_id":"3bb5414745fc9bf0b0000025","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":1.5,"parentId":"3bb516e945fc9bf0b000000a","content":"In de stijl van hun website"},{"_id":"3bb53e5045fc9bf0b0000022","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":2,"parentId":"3bb516e945fc9bf0b000000a","content":"Eigen stijlgids, namelijk:"},{"_id":"3bb5550345fc9bf0b0000029","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":3,"parentId":"3bb516e945fc9bf0b000000a","content":""},{"_id":"3bb5555845fc9bf0b000002a","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":4,"parentId":"3bb516e945fc9bf0b000000a","content":""},{"_id":"3bb5579a45fc9bf0b000002d","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":5,"parentId":"3bb516e945fc9bf0b000000a","content":""},{"_id":"4268edbee376d0a21f000053","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":2.5,"parentId":"3bb5477c45fc9bf0b0000027","content":"###Vormgebruik"},{"_id":"4268efd7e376d0a21f000054","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":1,"parentId":"4268edbee376d0a21f000053","content":"Cirkels, vierkanten, driehoeken"},{"_id":"3bb543a245fc9bf0b0000026","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":3,"parentId":"3bb5477c45fc9bf0b0000027","content":"###Lettertype(s)"},{"_id":"3bb555a245fc9bf0b000002b","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":1,"parentId":"3bb543a245fc9bf0b0000026","content":""},{"_id":"606c5e83fc2519fe3600005c","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":5608801,"position":4,"parentId":"3bb5477c45fc9bf0b0000027","content":"Interactiefeedback\nBijvoorbeeld dat je bij muisover ziet dat een onderdeel aanklikbaar is."},{"_id":"3bb55deb45fc9bf0b0000062","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":3.375,"parentId":"3bb5166445fc9bf0b0000009","content":"##Mediagebruik"},{"_id":"3bb55eb245fc9bf0b0000063","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":1,"parentId":"3bb55deb45fc9bf0b0000062","content":"Afbeeldingen"},{"_id":"3bb567b645fc9bf0b0000068","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":1,"parentId":"3bb55eb245fc9bf0b0000063","content":"Worden gemaakt/bewerkt met:"},{"_id":"3bb5687345fc9bf0b0000069","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":1,"parentId":"3bb567b645fc9bf0b0000068","content":"Photoshop"},{"_id":"3bb568fa45fc9bf0b000006a","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":2,"parentId":"3bb567b645fc9bf0b0000068","content":"Illustrator"},{"_id":"3bb569ff45fc9bf0b000006b","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":3,"parentId":"3bb567b645fc9bf0b0000068","content":"Een eenvoudig pakket"},{"_id":"3bb56abf45fc9bf0b000006c","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":2,"parentId":"3bb55eb245fc9bf0b0000063","content":"Worden gemaakt/bewerkt door"},{"_id":"3bb56b6f45fc9bf0b000006d","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":3,"parentId":"3bb55eb245fc9bf0b0000063","content":"Worden aangeleverd door/via"},{"_id":"3bb570da45fc9bf0b000006e","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":4,"parentId":"3bb55eb245fc9bf0b0000063","content":"Voldoen aan specifieke eisen te weten:"},{"_id":"3bb562b945fc9bf0b0000067","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":1.5,"parentId":"3bb55deb45fc9bf0b0000062","content":"Interactieve afbeeldingen (clickables)"},{"_id":"3bb55fba45fc9bf0b0000064","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":2,"parentId":"3bb55deb45fc9bf0b0000062","content":"Video's"},{"_id":"580d57ca50b5444c810000b5","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":2863819,"position":1,"parentId":"3bb55fba45fc9bf0b0000064","content":"Script met dialogen"},{"_id":"580d58f750b5444c810000b6","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":2863823,"position":2,"parentId":"3bb55fba45fc9bf0b0000064","content":"Opnameplanning"},{"_id":"3bb5601f45fc9bf0b0000065","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":3,"parentId":"3bb55deb45fc9bf0b0000062","content":"Animaties"},{"_id":"580d59c950b5444c810000b7","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":2863824,"position":1,"parentId":"3bb5601f45fc9bf0b0000065","content":"HTML5"},{"_id":"3bb560a145fc9bf0b0000066","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":4,"parentId":"3bb55deb45fc9bf0b0000062","content":"Interactieve animaties"},{"_id":"3bb5255445fc9bf0b0000014","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":5,"parentId":"3bb5166445fc9bf0b0000009","content":"##Toegankelijkheid"},{"_id":"3bb5265245fc9bf0b0000015","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":1,"parentId":"3bb5255445fc9bf0b0000014","content":"Alleen via intranet"},{"_id":"3bb5271045fc9bf0b0000016","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":2,"parentId":"3bb5255445fc9bf0b0000014","content":"Witte lijst internet"},{"_id":"3bb5287b45fc9bf0b0000017","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":3,"parentId":"3bb5255445fc9bf0b0000014","content":"Internet m.u.v. zwarte lijst"},{"_id":"3bb52a2245fc9bf0b0000018","treeId":"3bb5162945fc9bf0b0000007","seq":1,"position":4,"parentId":"3bb5255445fc9bf0b0000014","content":"gehele internet"}],"tree":{"_id":"3bb5162945fc9bf0b0000007","name":"Globaal Ontwerp","publicUrl":"globaal-ontwerp"}}