IPT-Manual

Ledelse

Involvering for at sikre, at aktiviteten ikke bliver afhængig af tilfældige lærere - og for at sikre det institutionelle samarbejde på tværs af uddannelserne.

Lærerteam

Planlægning i god tid: tid og sted; materialer; hold; autentiske cases; mål; forarbejde med elever; faciliteringsopgaver

Opdragsgivere

http://www.youtube.com/watch?v=U8wB-d83KaQ - Den gamle faciliteringsvideo

- link to image in internet