Koje su različite vrste montažnih kuća?


Montažne kuće su kuće za koje se u fabrici projektuju različiti profili, a zatim montiraju na lokaciji kupca. Zbog kraćeg vremena izgradnje i ekoloških karakteristika, ovih dana imaju vrlo veliku potražnju na tržištu. Evo nekoliko značajnih tipova montažne kuće koje morate znati:
* Modularne kuće To su kuće koje se grade u različitim modulima.
* Manufactured home Time je kompletna konstrukcija završena i prebačena na lokaciju klijenta.
* Kuće izgrađene od panela Izrađuju se od cijelih panela i zidova, a zatim se prebacuju na lokaciju kupca.

Možete odabrati bilo koju montažnu kuću koja vam odgovara.