Viestintävälineet

Nykyiset välineet

Menneet välineet

Entä jos tämän päivän välineitä ei olisikaan olemassa?

vrt. höyrymaailma-peli Steampunk
http://steampunk.wikia.com/wiki/List_Of_Steampunk_Games

oiyvitviuhboibj

livouyboi

igfiygoohnoyfiuygboiu

Kansallinen vaikuttaminen

Demokratia

opihoiubpijbnpoin
inpjnpoin
åhiuhp
oiouih
h087g976fd97ygb
ih08yhb0u9npoi
oih087gh0u9nj
ij90h

uoyfviuyfuoyv

iugouiygiub

bcsdvhavd

iugcvutrxiytg

Taide viestinnän ja vaikuttamisen välineenä

HI-kurssin kytkyt: ihminen antiikista tähän päivään

Aikajana?

åoubgpiub