Sign up for free to use this document yourself.
 • pearlcons

  Pearlcons - Công Ty Thiết Kế, Xây Dựng Uy Tín, Chất Lượng

  Pearlcons không chỉ được biết đến là nơi cung cấp dịch vụ tư vấn – thiết kế - thi công xây dựng chất lượng cao: Biệt thự, nhà phố, nhà hàng, quán cafe…


  Liên hệ:  Thông tin công ty:  • Tên Công Ty: Công Ty TNHH Pearlcons

  • Mã Số Thuế: 314908804

  • Ngày thành lập: 08/03/2018  Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, Pearlcons đã hoàn thiện nhiều công trình lớn – nhỏ trên khắp cả nước. Thế mạnh của chúng tôi là thiết kế – thi công trọn gói với ưu điểm nổi bật nhất là chất lượng và dịch vụ chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn của dự án. Mỗi công trình do Pearlcons đảm nhiệm đều có phong cách riêng, không chỉ giúp gia chủ có không gian sống và làm việc thoải mái, tiện ích mà còn thể hiện được đẳng cấp, cá tính của bản thân.


  Quá trình phát triển


  Từ khi được thành lập đến nay, Pearlcons đã từng bước xây dựng và nâng cấp chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn. Đến hôm nay, Pearlcons tự hào là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn – thiết kế và thi công các công trình nhà ở, biệt thư, nhà hàng… chất lượng và uy tín  hiện nay. Chúng tôi không chỉ trở thành đối tác đáng tin cậy mà còn là người đồng hành tận tâm để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm và sản phẩm tốt nhất.


  Các lĩnh vực hoạt động chính  Giá trị cốt lõi


  Uy tín


  Pearlcons luôn đặt uy tín lên hàng đầu, cam kết ưu tiên hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với khách hàng. Chúng tôi tự hào đã và đang đưa các dự án về đích thành công trong mọi hoàn cảnh và tại mọi thời điểm.


  Chuyên nghiệp


  Pearlcons đáp ứng nhu cầu khắt khe của tất cả khách hàng từ dự án nhỏ đến các dự án lớn có độ phức tạp cao. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ khách hàng 24/7, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian sớm nhất.


  Hiệu quả


  Pearlcons luôn nỗ lực tìm ra các giải pháp an toàn, hiệu quả và tối ưu nhất để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời về chất lượng dịch vụ với mức phí cạnh tranh và thời gian thi công công trình nhanh nhất.


  Tử tế


  Pearlcons luôn tâm niệm sự tử tế là yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Vì vậy, trong mỗi quyết định quan trọng chúng tôi luôn cân nhắc sự việc với góc độ đa chiều và khách quan nhất.


  Chất lượng


  Pearlcons xây dựng quy trình thi công theo từng hạng mục và nghiệm thu theo giai đoạn để phát hiện kịp thời các lỗi thi công nhằm điều chỉnh sớm trước khi thành phẩm.


  Chất lượng dịch vụ


  Quy trình làm việc nhanh chóng


  Các yêu cầu của khách hàng sẽ được tư vấn và đáp ứng ngay sau khi Pearlcons tiếp nhận thông tin. Pearlcons sẽ hỗ trợ bất cứ khi nào khách hàng cần.


  Tiết kiệm tối đa chi phí


  Pearlcons hiện là một trong những đơn vị có giá hợp lý trên thị trường. Chúng tôi thường xuyên có các ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng thân thiết.


  Đảm bảo chất lượng 100%


  Pearlcons cam kết 100% về chất lượng dịch vụ, đảm bảo đến bù thỏa đáng cho khách hàng theo đúng các thỏa thuận đã ký kết trong hợp đồng.


  Xem Thêm Tại:


  https://drive.google.com/drive/folders/1aTJLxlmsqf2ymD4x9fmIu_6HBVMJ9dqj


  https://sites.google.com/view/pearlcons


  http://pearlconsvn.tumblr.com


  https://pearlconsvn.blogspot.com


  https://trello.com/pearlconsvn


  https://ello.co/pearlconsvn


  https://twitter.com/pearlconsvn


  https://www.facebook.com/pearlconsvn


  https://linktr.ee/pearlconsvn


  https://www.pearltrees.com/pearlconsvn


  https://pearlconsvn.wordpress.com

{"cards":[{"_id":"26b414dd111183f074000012","treeId":"26b414f3111183f074000010","seq":23033575,"position":1,"parentId":null,"content":"<img src=\"https://pearlcons.vn/wp-content/uploads/2022/01/logo-204x30-png.png\" alt=\"pearlcons\" />\n\n<h1><span style=\"font-weight: 400;\">Pearlcons - C&ocirc;ng Ty Thiết Kế, X&acirc;y Dựng Uy T&iacute;n, Chất Lượng</span></h1>\n<p><a href=\"https://bit.ly/37ECK77\"><b><i>Pearlcons</i></b></a><i><span style=\"font-weight: 400;\"> kh&ocirc;ng chỉ được biết đến l&agrave; nơi cung cấp dịch vụ tư vấn &ndash; thiết kế - thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng chất lượng cao: Biệt thự, nh&agrave; phố, nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n cafe&hellip;</span></i></p>\n<p><b>Li&ecirc;n hệ:</b></p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Phone</b><span style=\"font-weight: 400;\">: 0909 836 390</span></li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Address</b><span style=\"font-weight: 400;\">: 227/2 X&ocirc; Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận B&igrave;nh Thạnh, Hồ Ch&iacute; Minh</span></li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Mail</b><span style=\"font-weight: 400;\">: </span><a href=\"mailto:pearlconsvn@gmail.com\"><span style=\"font-weight: 400;\">pearlconsvn@gmail.com</span></a></li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Website</b><span style=\"font-weight: 400;\">: </span><a href=\"https://pearlcons.vn\"><span style=\"font-weight: 400;\">https://pearlcons.vn</span></a></li>\n</ul>\n<p><b>Th&ocirc;ng tin c&ocirc;ng ty:</b></p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>T&ecirc;n C&ocirc;ng Ty</b><span style=\"font-weight: 400;\">:</span> <span style=\"font-weight: 400;\">C&ocirc;ng Ty TNHH Pearlcons</span></li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>M&atilde; Số Thuế</b><span style=\"font-weight: 400;\">:</span> <span style=\"font-weight: 400;\">314908804</span></li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Ng&agrave;y th&agrave;nh lập</b><span style=\"font-weight: 400;\">: 08/03/2018</span></li>\n</ul>\n<p></p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực x&acirc;y dựng d&acirc;n dụng, Pearlcons đ&atilde; ho&agrave;n thiện nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh lớn &ndash; nhỏ tr&ecirc;n khắp cả nước. Thế mạnh của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; thiết kế &ndash; thi c&ocirc;ng trọn g&oacute;i với ưu điểm nổi bật nhất l&agrave; chất lượng v&agrave; dịch vụ chuy&ecirc;n nghiệp theo ti&ecirc;u chuẩn của dự &aacute;n. Mỗi c&ocirc;ng tr&igrave;nh do Pearlcons đảm nhiệm đều c&oacute; phong c&aacute;ch ri&ecirc;ng, kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p gia chủ c&oacute; kh&ocirc;ng gian sống v&agrave; l&agrave;m việc thoải m&aacute;i, tiện &iacute;ch m&agrave; c&ograve;n thể hiện được đẳng cấp, c&aacute; t&iacute;nh của bản th&acirc;n.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển</span></p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Từ khi được th&agrave;nh lập đến nay, Pearlcons đ&atilde; từng bước x&acirc;y dựng v&agrave; n&acirc;ng cấp chất lượng dịch vụ ng&agrave;y một tốt hơn. Đến h&ocirc;m nay, Pearlcons tự h&agrave;o l&agrave; một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn &ndash; thiết kế v&agrave; thi c&ocirc;ng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh nh&agrave; ở, biệt thư, nh&agrave; h&agrave;ng&hellip; chất lượng v&agrave; uy t&iacute;n&nbsp; hiện nay. Ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng chỉ trở th&agrave;nh đối t&aacute;c đ&aacute;ng tin cậy m&agrave; c&ograve;n l&agrave; người đồng h&agrave;nh tận t&acirc;m để mang đến cho kh&aacute;ch h&agrave;ng những trải nghiệm v&agrave; sản phẩm tốt nhất.</span></p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">C&aacute;c lĩnh vực hoạt động ch&iacute;nh</span></h2>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><a href=\"https://pearlcons.vn/thi-cong-nha-pho\"><span style=\"font-weight: 400;\">Tư vấn &ndash; thiết kế &ndash; thi c&ocirc;ng nh&agrave; phố, biệt thự</span></a></li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><a href=\"https://pearlcons.vn/setup-nha-hang-cafe\"><span style=\"font-weight: 400;\">Tư vấn &ndash; thiết kế &ndash; thi c&ocirc;ng nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n caf&eacute;</span></a></li>\n</ul>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Gi&aacute; trị cốt l&otilde;i</span></h2>\n<p><b>Uy t&iacute;n</b></p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pearlcons lu&ocirc;n đặt uy t&iacute;n l&ecirc;n h&agrave;ng đầu, cam kết ưu ti&ecirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh nghĩa vụ v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh với kh&aacute;ch h&agrave;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i tự h&agrave;o đ&atilde; v&agrave; đang đưa c&aacute;c dự &aacute;n về đ&iacute;ch th&agrave;nh c&ocirc;ng trong mọi ho&agrave;n cảnh v&agrave; tại mọi thời điểm.</span></p>\n<p><b>Chuy&ecirc;n nghiệp</b></p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pearlcons đ&aacute;p ứng nhu cầu khắt khe của tất cả kh&aacute;ch h&agrave;ng từ dự &aacute;n nhỏ đến c&aacute;c dự &aacute;n lớn c&oacute; độ phức tạp cao. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẵn s&agrave;ng phục vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng 24/7, hỗ trợ giải quyết c&aacute;c vấn đề ph&aacute;t sinh trong thời gian sớm nhất.</span></p>\n<p><b>Hiệu quả</b></p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pearlcons lu&ocirc;n nỗ lực t&igrave;m ra c&aacute;c giải ph&aacute;p an to&agrave;n, hiệu quả v&agrave; tối ưu nhất để mang đến cho kh&aacute;ch h&agrave;ng những trải nghiệm tuyệt vời về chất lượng dịch vụ với mức ph&iacute; cạnh tranh v&agrave; thời gian thi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh nhanh nhất.</span></p>\n<p><b>Tử tế</b></p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pearlcons lu&ocirc;n t&acirc;m niệm sự tử tế l&agrave; yếu tố sống c&ograve;n của doanh nghiệp. V&igrave; vậy, trong mỗi quyết định quan trọng ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n c&acirc;n nhắc sự việc với g&oacute;c độ đa chiều v&agrave; kh&aacute;ch quan nhất.</span></p>\n<p><b>Chất lượng</b></p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pearlcons x&acirc;y dựng quy tr&igrave;nh thi c&ocirc;ng theo từng hạng mục v&agrave; nghiệm thu theo giai đoạn để ph&aacute;t hiện kịp thời c&aacute;c lỗi thi c&ocirc;ng nhằm điều chỉnh sớm trước khi th&agrave;nh phẩm.</span></p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Chất lượng dịch vụ</span></h2>\n<p><b>Quy tr&igrave;nh l&agrave;m việc nhanh ch&oacute;ng</b></p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">C&aacute;c y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ được tư vấn v&agrave; đ&aacute;p ứng ngay sau khi Pearlcons tiếp nhận th&ocirc;ng tin. Pearlcons sẽ hỗ trợ bất cứ khi n&agrave;o kh&aacute;ch h&agrave;ng cần.</span></p>\n<p><b>Tiết kiệm tối đa chi ph&iacute;</b></p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pearlcons hiện l&agrave; một trong những đơn vị c&oacute; gi&aacute; hợp l&yacute; tr&ecirc;n thị trường. Ch&uacute;ng t&ocirc;i thường xuy&ecirc;n c&oacute; c&aacute;c ưu đ&atilde;i hấp dẫn d&agrave;nh cho kh&aacute;ch h&agrave;ng th&acirc;n thiết.</span></p>\n<p><b>Đảm bảo chất lượng 100%</b></p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pearlcons cam kết 100% về chất lượng dịch vụ, đảm bảo đến b&ugrave; thỏa đ&aacute;ng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng theo đ&uacute;ng c&aacute;c thỏa thuận đ&atilde; k&yacute; kết trong hợp đồng.</span></p>\n<p><b>Xem Th&ecirc;m Tại:</b></p>\n<p><a href=\"https://drive.google.com/drive/folders/1aTJLxlmsqf2ymD4x9fmIu_6HBVMJ9dqj\"><span style=\"font-weight: 400;\">https://drive.google.com/drive/folders/1aTJLxlmsqf2ymD4x9fmIu_6HBVMJ9dqj</span></a></p>\n<p><a href=\"https://sites.google.com/view/pearlcons\"><span style=\"font-weight: 400;\">https://sites.google.com/view/pearlcons</span></a></p>\n<p><a href=\"http://pearlconsvn.tumblr.com\"><span style=\"font-weight: 400;\">http://pearlconsvn.tumblr.com</span></a></p>\n<p><a href=\"https://pearlconsvn.blogspot.com\"><span style=\"font-weight: 400;\">https://pearlconsvn.blogspot.com</span></a></p>\n<p><a href=\"https://trello.com/pearlconsvn\"><span style=\"font-weight: 400;\">https://trello.com/pearlconsvn</span></a></p>\n<p><a href=\"https://ello.co/pearlconsvn\"><span style=\"font-weight: 400;\">https://ello.co/pearlconsvn</span></a></p>\n<p><a href=\"https://twitter.com/pearlconsvn\"><span style=\"font-weight: 400;\">https://twitter.com/pearlconsvn</span></a></p>\n<p><a href=\"https://www.facebook.com/pearlconsvn\"><span style=\"font-weight: 400;\">https://www.facebook.com/pearlconsvn</span></a></p>\n<p><a href=\"https://linktr.ee/pearlconsvn\"><span style=\"font-weight: 400;\">https://linktr.ee/pearlconsvn</span></a></p>\n<p><a href=\"https://www.pearltrees.com/pearlconsvn\"><span style=\"font-weight: 400;\">https://www.pearltrees.com/pearlconsvn</span></a></p>\n<p><a href=\"https://pearlconsvn.wordpress.com\"><span style=\"font-weight: 400;\">https://pearlconsvn.wordpress.com</span></a></p>"}],"tree":{"_id":"26b414f3111183f074000010","name":"pearlconsvn","publicUrl":"pearlconsvn"}}