Sign up for free to use this document yourself.
 • #**`BLOC 1 - INTRODUCCIÓ`**

 • BLOC 2 - PLANIFICACIÓ

 • BLOC 3 - OPTIMITZACIÓ

 • BLOC 4 - ACCIONS

 • BLOC 5 - MESURAR LES ACCIONS

  • Salutació i benvinguda al curs
  • Explicació de la metodologia del curs
  • Què és la web 2.0? Com afegim el 2.0 a la comunicació?
  • El Pla de Comunicació 2.0 per a la teva entitat. Què és i com l’utilitzarem durant el curs.
  • Recull de terminologia utilitzada durant el curs.
  • Definició d’objectius. Quins són els nostres objectius comunicant?
  • Altres objectius col·laterals que podem definir.
  • Identificació del nostre públic.
  • Escollir els canals i les Xarxes Socials adients.
  • Escollir el tipus de contingut més òptim.
  • Escollir les paraules claus per categoritzar el nostre contingut.
  • Escollir les etiquetes de Twitter, Facebook i Instagram adients.
  • Publicació mitjançant eines de Community Manager.
  • La importància de l’estil de redacció segons la xarxa social on publiquem.
  • Tècniques de captació de seguidors mitjançant Twitter i Facebook.
  • Eines d’estadístiques de les nostres xarxes socials.
  • Valoració del nostre Pla de Comunicació. Hem arribat als objectius establerts?
{"cards":[{"_id":"362316cadcbaf4948e00001b","treeId":"3623159bdcbaf4948e000017","seq":1,"position":0.5,"parentId":null,"content":"#**`BLOC 1 - INTRODUCCIÓ`**"},{"_id":"3623172edcbaf4948e00001c","treeId":"3623159bdcbaf4948e000017","seq":1,"position":1,"parentId":"362316cadcbaf4948e00001b","content":"- Salutació i benvinguda al curs"},{"_id":"3634cf5d70fa8daef2000009","treeId":"3623159bdcbaf4948e000017","seq":1,"position":2,"parentId":"362316cadcbaf4948e00001b","content":"- Explicació de la metodologia del curs"},{"_id":"3634d06570fa8daef200000a","treeId":"3623159bdcbaf4948e000017","seq":1,"position":3,"parentId":"362316cadcbaf4948e00001b","content":"- Què és la web 2.0? Com afegim el 2.0 a la comunicació?"},{"_id":"3634d95f70fa8daef200000c","treeId":"3623159bdcbaf4948e000017","seq":1,"position":5,"parentId":"362316cadcbaf4948e00001b","content":"- El Pla de Comunicació 2.0 per a la teva entitat. Què és i com l'utilitzarem durant el curs. "},{"_id":"3634d17e70fa8daef200000b","treeId":"3623159bdcbaf4948e000017","seq":1,"position":6,"parentId":"362316cadcbaf4948e00001b","content":"- Recull de terminologia utilitzada durant el curs. "},{"_id":"3634db2870fa8daef200000d","treeId":"3623159bdcbaf4948e000017","seq":1,"position":2,"parentId":null,"content":"BLOC 2 - PLANIFICACIÓ"},{"_id":"3634eba4ad8872df1800000d","treeId":"3623159bdcbaf4948e000017","seq":1,"position":3,"parentId":"3634db2870fa8daef200000d","content":"- Definició d'objectius. Quins són els nostres objectius comunicant?"},{"_id":"3634e00a70fa8daef200000f","treeId":"3623159bdcbaf4948e000017","seq":1,"position":4,"parentId":"3634db2870fa8daef200000d","content":"- Altres objectius col·laterals que podem definir. "},{"_id":"3634fb8dad8872df1800000e","treeId":"3623159bdcbaf4948e000017","seq":1,"position":5,"parentId":"3634db2870fa8daef200000d","content":"- Identificació del nostre públic."},{"_id":"3634fe65ad8872df1800000f","treeId":"3623159bdcbaf4948e000017","seq":1,"position":3,"parentId":null,"content":"BLOC 3 - OPTIMITZACIÓ"},{"_id":"3634ff6fad8872df18000010","treeId":"3623159bdcbaf4948e000017","seq":1,"position":1,"parentId":"3634fe65ad8872df1800000f","content":"- Escollir els canals i les Xarxes Socials adients."},{"_id":"363504f9ad8872df18000014","treeId":"3623159bdcbaf4948e000017","seq":1,"position":1.5,"parentId":"3634fe65ad8872df1800000f","content":"- Escollir el tipus de contingut més òptim."},{"_id":"36350259ad8872df18000011","treeId":"3623159bdcbaf4948e000017","seq":1,"position":2,"parentId":"3634fe65ad8872df1800000f","content":"- Escollir les paraules claus per categoritzar el nostre contingut. "},{"_id":"3635032fad8872df18000012","treeId":"3623159bdcbaf4948e000017","seq":1,"position":3,"parentId":"3634fe65ad8872df1800000f","content":"- Escollir les etiquetes de Twitter, Facebook i Instagram adients."},{"_id":"3635069ead8872df18000015","treeId":"3623159bdcbaf4948e000017","seq":1,"position":4,"parentId":null,"content":"BLOC 4 - ACCIONS"},{"_id":"36350871ad8872df18000016","treeId":"3623159bdcbaf4948e000017","seq":1,"position":1,"parentId":"3635069ead8872df18000015","content":"- Publicació mitjançant eines de Community Manager."},{"_id":"36350b96ad8872df18000018","treeId":"3623159bdcbaf4948e000017","seq":1,"position":2,"parentId":"3635069ead8872df18000015","content":"- La importància de l'estil de redacció segons la xarxa social on publiquem."},{"_id":"36350c91ad8872df18000019","treeId":"3623159bdcbaf4948e000017","seq":1,"position":3,"parentId":"3635069ead8872df18000015","content":"- Tècniques de captació de seguidors mitjançant Twitter i Facebook. "},{"_id":"36350f23ad8872df1800001b","treeId":"3623159bdcbaf4948e000017","seq":1,"position":5,"parentId":null,"content":"BLOC 5 - MESURAR LES ACCIONS"},{"_id":"3635207dad8872df1800001c","treeId":"3623159bdcbaf4948e000017","seq":1,"position":1,"parentId":"36350f23ad8872df1800001b","content":"- Eines d'estadístiques de les nostres xarxes socials."},{"_id":"3635897cad8872df1800001d","treeId":"3623159bdcbaf4948e000017","seq":1,"position":2,"parentId":"36350f23ad8872df1800001b","content":"- Valoració del nostre Pla de Comunicació. Hem arribat als objectius establerts?"}],"tree":{"_id":"3623159bdcbaf4948e000017","name":"Pluja de idees de l'índex del Curs d'eines i comunicació 2.0 per a entitats","publicUrl":"pluja-de-idees-de-lindex-del-curs-deines-i-comunicacio-20-per-a-entitats"}}