#**`BLOC 1 - INTRODUCCIÓ`**

BLOC 2 - PLANIFICACIÓ

BLOC 3 - OPTIMITZACIÓ

BLOC 4 - ACCIONS

BLOC 5 - MESURAR LES ACCIONS