Sign up for free to use this document yourself.
 • Research & Innovation

 • Concepting

 • Multimedia Design

 • Multimedia Production

 • Growth & Reflection

 • Multidisciplinary Teamwork

 • EC’s: 6
  Niveau: Gevorderd

 • Leerdoelen

  • Ik wil leren behoeden voor onderzoek doen wat niet absoluut noodzakelijk is
  • Ik wil uitkijken met het maken van aannames in het onderzoek, dit vooral bij doelgroep onderzoek
  • Ik wil zorgen dat het research allemaal op elkaar aansluit
 • Activiteiten

  • Dieper inlezen in research
  • Kritisch kijken naar de deelvragen die er staan, en niet te overhaast te werk gaan
  • Andermans werken doornemen en waar nodig verbeteren voor uiteindelijk document
 • Results

  • Onderzoeksverslag
  • Reflectie
 • EC’s: 6
  Niveau: Gevorderd

 • Leerdoelen

  • Het concepten van een serie format, wat voor elementen zijn vitaal in een serie gebaseerd verhaal, wat komt regelmatig terug en wat is vereist.
  • Ik wil meer in depth leren kijken naar story telling, wat voor subtiliteiten kun je gebruiken in animatie itt film bijvoorbeeld
 • Activiteiten

  • Het schrijven van een TV Pilot
  • Bestuderen van bestaande animatie series
 • Results

  • Treatment
  • Dialoog
  • Script
  • Conceptdocument
 • EC’s: 6
  Niveau: Gevorderd

 • Leerdoelen

  • Ik wil meer leren over character development in serie format. Wat voor eigenschappen moeten bepaalde karakters bevatten?
  • Ik wil de animatie in beeld kunnen brengen door middel van grey-boxing/animated storyboard
  • Ik wil leren hoe de pijplijn van een animatie in elkaar zit en deze zo toepassen dat de volgende groep hiermee aan de slag kan.
 • Activiteiten

  • Inlezen over character development met de gepaste literatuur
  • Animated storyboard maken
  • Pijplijn + hulpmiddelen creëren voor volgende groep
 • Results

  • Karakter achtergronden
  • Animated storyboard
  • Handboek voor Pijplijn
 • EC’s: 6
  Niveau: Gevorderd

 • Leerdoelen

  • Ik wil mij meer verdiepen in animatie met meer complexe rigs
  • Ik wil leren beter animeren door de AnimationPath te volgen van Ron Mayland
 • Activiteiten

  • DigitalTutors Character Rig
  • Animation Path met Ron Mayland
 • Result

  • Karakter Rig
  • Animatie
  • AnimationPath Reel
 • EC’s: 3
  Niveau: Gevorderd

 • Leerdoelen

  • Ik wil leren mijn kenmerkende eigenschappen leren combineren om ze te versterken
  • Ik wil mijn doelen overbrengen naar een volgende periode, hoe kan ik hieruit verder.
  • Perfectionisme leidt tot zelfkritiek wat leidt tot uitstellen. Ik wil hier proberen oplossingen voor te vinden.
 • Activiteiten

  • Het aantal keren dat er dingen fout gaan bij houden
  • Doorgaans feedback vragen van groeps leden
  • The Now Habit van Neil Fiore lezen
 • Results

  • Reflectieverslag
  • Feedback groepsleden
 • EC’s: 3
  Niveau: Gevorderd

 • Leerdoelen

  • Voorheen was onderdanigheid een valkuil van mij. Ik wil mij meer assertief leren opstellen.
  • Ik wil leren in hoeverre werken in teamverband een verschil maakt met werken alleen of in duo vorm.
 • Activiteiten

  • Meer actief deelnemen bij vergaderingen
  • Meer mijn eigen input brengen in de groep, door dat ik 4de jaars ben kan ik ervaringen over brengen
  • Reflecteren op verschillende ervaringen in verschillende groepsverbanden
 • Results

  • Reflectie op leerdoelen
 • Karakter achtergronden zijn door de groep samen gemaakt en verder uitgewerkt in documentatie door Ronald

  Pijplijn is ook een groeps werk, iedereen heeft input en info geschreven

  Animated storyboard niet af gekregen, maar geeft wel enigszins een idee van de show

{"cards":[{"_id":"3680024294ffcdf167000005","treeId":"367fefd4025add171a000017","seq":1,"position":1,"parentId":null,"content":"Research & Innovation\n"},{"_id":"3680177094ffcdf167000014","treeId":"367fefd4025add171a000017","seq":1,"position":0.5,"parentId":"3680024294ffcdf167000005","content":"EC's: 6\nNiveau: Gevorderd"},{"_id":"368009f694ffcdf16700000d","treeId":"367fefd4025add171a000017","seq":1,"position":1,"parentId":"3680024294ffcdf167000005","content":"Leerdoelen\n\n* Ik wil leren behoeden voor onderzoek doen wat niet absoluut noodzakelijk is\n* Ik wil uitkijken met het maken van aannames in het onderzoek, dit vooral bij doelgroep onderzoek\n* Ik wil zorgen dat het research allemaal op elkaar aansluit\n"},{"_id":"36800ccf94ffcdf16700000e","treeId":"367fefd4025add171a000017","seq":1,"position":2,"parentId":"3680024294ffcdf167000005","content":"Activiteiten\n\n* Dieper inlezen in research\n* Kritisch kijken naar de deelvragen die er staan, en niet te overhaast te werk gaan\n* Andermans werken doornemen en waar nodig verbeteren voor uiteindelijk document \n"},{"_id":"3680115d94ffcdf16700000f","treeId":"367fefd4025add171a000017","seq":1,"position":3,"parentId":"3680024294ffcdf167000005","content":"Results\n\n* Onderzoeksverslag\n* Reflectie"},{"_id":"368005d194ffcdf167000006","treeId":"367fefd4025add171a000017","seq":1,"position":2,"parentId":null,"content":"Concepting"},{"_id":"3680164294ffcdf167000011","treeId":"367fefd4025add171a000017","seq":1,"position":0.5,"parentId":"368005d194ffcdf167000006","content":"EC's: 6\nNiveau: Gevorderd"},{"_id":"3680148694ffcdf167000010","treeId":"367fefd4025add171a000017","seq":1,"position":1,"parentId":"368005d194ffcdf167000006","content":"Leerdoelen\n\n* Het concepten van een serie format, wat voor elementen zijn vitaal in een serie gebaseerd verhaal, wat komt regelmatig terug en wat is vereist. \n* Ik wil meer in depth leren kijken naar story telling, wat voor subtiliteiten kun je gebruiken in animatie itt film bijvoorbeeld\n\n\n"},{"_id":"3680181f94ffcdf167000015","treeId":"367fefd4025add171a000017","seq":1,"position":2,"parentId":"368005d194ffcdf167000006","content":"Activiteiten\n\n* Het schrijven van een TV Pilot\n* Bestuderen van bestaande animatie series\n\n\n"},{"_id":"3680194094ffcdf167000016","treeId":"367fefd4025add171a000017","seq":1,"position":3,"parentId":"368005d194ffcdf167000006","content":"Results\n* Treatment\n* Dialoog\n* Script\n* Conceptdocument"},{"_id":"3c23384e05499c7d8d000028","treeId":"367fefd4025add171a000017","seq":1,"position":1,"parentId":"3680194094ffcdf167000016","content":""},{"_id":"3680068094ffcdf167000008","treeId":"367fefd4025add171a000017","seq":1,"position":3,"parentId":null,"content":"Multimedia Design"},{"_id":"36801ab594ffcdf167000017","treeId":"367fefd4025add171a000017","seq":1,"position":1,"parentId":"3680068094ffcdf167000008","content":"EC's: 6\nNiveau: Gevorderd"},{"_id":"36801b1e94ffcdf167000018","treeId":"367fefd4025add171a000017","seq":1,"position":2,"parentId":"3680068094ffcdf167000008","content":"Leerdoelen\n\n* Ik wil meer leren over character development in serie format. Wat voor eigenschappen moeten bepaalde karakters bevatten?\n* Ik wil de animatie in beeld kunnen brengen door middel van grey-boxing/animated storyboard\n* Ik wil leren hoe de pijplijn van een animatie in elkaar zit en deze zo toepassen dat de volgende groep hiermee aan de slag kan. \n"},{"_id":"36801d0c94ffcdf16700001a","treeId":"367fefd4025add171a000017","seq":1,"position":3,"parentId":"3680068094ffcdf167000008","content":"Activiteiten\n\n* Inlezen over character development met de gepaste literatuur\n* Animated storyboard maken\n* Pijplijn + hulpmiddelen creëren voor volgende groep"},{"_id":"36801dc594ffcdf16700001b","treeId":"367fefd4025add171a000017","seq":1,"position":4,"parentId":"3680068094ffcdf167000008","content":"Results\n\n* Karakter achtergronden\n* Animated storyboard\n* Handboek voor Pijplijn"},{"_id":"3c23349205499c7d8d000027","treeId":"367fefd4025add171a000017","seq":1,"position":1,"parentId":"36801dc594ffcdf16700001b","content":"Karakter achtergronden zijn door de groep samen gemaakt en verder uitgewerkt in documentatie door Ronald\n\nPijplijn is ook een groeps werk, iedereen heeft input en info geschreven\n\nAnimated storyboard niet af gekregen, maar geeft wel enigszins een idee van de show\n"},{"_id":"368006c894ffcdf167000009","treeId":"367fefd4025add171a000017","seq":1,"position":4,"parentId":null,"content":"Multimedia Production"},{"_id":"36802fb094ffcdf16700001c","treeId":"367fefd4025add171a000017","seq":1,"position":1,"parentId":"368006c894ffcdf167000009","content":"EC's: 6 \nNiveau: Gevorderd"},{"_id":"368030a194ffcdf16700001e","treeId":"367fefd4025add171a000017","seq":1,"position":2,"parentId":"368006c894ffcdf167000009","content":"Leerdoelen\n\n* Ik wil mij meer verdiepen in animatie met meer complexe rigs \n* Ik wil leren beter animeren door de AnimationPath te volgen van Ron Mayland\n"},{"_id":"3680329994ffcdf167000020","treeId":"367fefd4025add171a000017","seq":1,"position":3,"parentId":"368006c894ffcdf167000009","content":"Activiteiten\n\n* DigitalTutors Character Rig\n* \tAnimation Path met Ron Mayland\n"},{"_id":"3680333d94ffcdf167000021","treeId":"367fefd4025add171a000017","seq":1,"position":4,"parentId":"368006c894ffcdf167000009","content":"Result\n\n* Karakter Rig\n* Animatie\n* AnimationPath Reel"},{"_id":"3680075e94ffcdf16700000b","treeId":"367fefd4025add171a000017","seq":1,"position":6,"parentId":null,"content":"Growth & Reflection"},{"_id":"368077eb94ffcdf167000026","treeId":"367fefd4025add171a000017","seq":1,"position":1,"parentId":"3680075e94ffcdf16700000b","content":"EC's: 3\nNiveau: Gevorderd\n\n"},{"_id":"3680793f94ffcdf167000027","treeId":"367fefd4025add171a000017","seq":1,"position":2,"parentId":"3680075e94ffcdf16700000b","content":"Leerdoelen\n\n* Ik wil leren mijn kenmerkende eigenschappen leren combineren om ze te versterken\n* Ik wil mijn doelen overbrengen naar een volgende periode, hoe kan ik hieruit verder.\n* Perfectionisme leidt tot zelfkritiek wat leidt tot uitstellen. Ik wil hier proberen oplossingen voor te vinden."},{"_id":"368081ae94ffcdf167000028","treeId":"367fefd4025add171a000017","seq":1,"position":3,"parentId":"3680075e94ffcdf16700000b","content":"Activiteiten\n\n* Het aantal keren dat er dingen fout gaan bij houden\n* Doorgaans feedback vragen van groeps leden\n* The Now Habit van Neil Fiore lezen\n"},{"_id":"3680824094ffcdf167000029","treeId":"367fefd4025add171a000017","seq":1,"position":4,"parentId":"3680075e94ffcdf16700000b","content":"Results\n\n* Reflectieverslag\n* Feedback groepsleden"},{"_id":"368007b694ffcdf16700000c","treeId":"367fefd4025add171a000017","seq":1,"position":7,"parentId":null,"content":"Multidisciplinary Teamwork"},{"_id":"3680830a94ffcdf16700002a","treeId":"367fefd4025add171a000017","seq":1,"position":1,"parentId":"368007b694ffcdf16700000c","content":"EC's: 3\nNiveau: Gevorderd"},{"_id":"3680837194ffcdf16700002b","treeId":"367fefd4025add171a000017","seq":1,"position":2,"parentId":"368007b694ffcdf16700000c","content":"Leerdoelen\n\n* Voorheen was onderdanigheid een valkuil van mij. Ik wil mij meer assertief leren opstellen.\n* Ik wil leren in hoeverre werken in teamverband een verschil maakt met werken alleen of in duo vorm.\n* \n\n"},{"_id":"3680844f94ffcdf16700002c","treeId":"367fefd4025add171a000017","seq":1,"position":3,"parentId":"368007b694ffcdf16700000c","content":"Activiteiten\n\n* Meer actief deelnemen bij vergaderingen\n* Meer mijn eigen input brengen in de groep, door dat ik 4de jaars ben kan ik ervaringen over brengen\n* Reflecteren op verschillende ervaringen in verschillende groepsverbanden"},{"_id":"3c2c353b05499c7d8d000029","treeId":"367fefd4025add171a000017","seq":1,"position":4,"parentId":"368007b694ffcdf16700000c","content":"Results\n* Reflectie op leerdoelen\n"}],"tree":{"_id":"367fefd4025add171a000017","name":"POP Ruben","publicUrl":"pop-ruben"}}