Sign up for free to use this document yourself.
  • Клиника д-р Мухамет Дилбер
    https://drmuhammetdilber.bg/
    Пластичната операция на носа представлява сложна хирургична интервенция, придружена от редица специфики и изисквания, като прецизност по време на работа и строго индивидуално отношение към пациента. Клиника Д-р Мухамет Дилбер е специализирана клиника в областта на отопластиката и ринопластиката в Турция. Пластичният хирург д-р Мухамет Дилбер оперира в частна клиника от 2011 година насам, като преди това има дългогодишен стаж в оториноларингологичния център на клиниката в Аджъбадем.

{"cards":[{"_id":"4be5e1d05f2e8a9052000010","treeId":"4be5e21b5f2e8a905200000e","seq":20762218,"position":1,"parentId":null,"content":"Клиника д-р Мухамет Дилбер\nhttps://drmuhammetdilber.bg/\nПластичната операция на носа представлява сложна хирургична интервенция, придружена от редица специфики и изисквания, като прецизност по време на работа и строго индивидуално отношение към пациента. Клиника Д-р Мухамет Дилбер е специализирана клиника в областта на отопластиката и ринопластиката в Турция. Пластичният хирург д-р Мухамет Дилбер оперира в частна клиника от 2011 година насам, като преди това има дългогодишен стаж в оториноларингологичния център на клиниката в Аджъбадем. "},{"_id":"4be5d24e5f2e8a9052000012","treeId":"4be5e21b5f2e8a905200000e","seq":20762191,"position":0.125,"parentId":"4be5e1d05f2e8a9052000010","content":"Отопластика\nhttps://drmuhammetdilber.bg/%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/"},{"_id":"4be5d1615f2e8a9052000013","treeId":"4be5e21b5f2e8a905200000e","seq":20762189,"position":0.25,"parentId":"4be5e1d05f2e8a9052000010","content":"Септопластика\nhttps://drmuhammetdilber.bg/%d1%81%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/"},{"_id":"4be5d2f65f2e8a9052000011","treeId":"4be5e21b5f2e8a905200000e","seq":20762184,"position":1,"parentId":"4be5e1d05f2e8a9052000010","content":"Ринопластика\nhttps://drmuhammetdilber.bg/%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/"}],"tree":{"_id":"4be5e21b5f2e8a905200000e","name":"ринопластика-истанбул","publicUrl":"rinoplastika"}}