Sign up for free to use this document yourself.
 • Тема: Счетоводството за малкия бизнес - не го правете сами!

  За сигурността и успеха на бизнеса:

  • не доверявайте чувствителна бизнес информация на несигурни и ненадеждни счетоводни кантори

  • не се опитвайте да водите счетоводството на вашата фирма самостоятелно или с помощта на член от семейството

  Правило: Счетоводната дейност и отчетност трябва да се извършва само от квалифицирани лица!

 • Въведение

  Независимо дали сте добре запознати с действащото законодателство, или не чак толкова, то едно е сигурно - всеки от вас, който е предприемач и ръководи собствен бизнес, знае, че трябва да води стриктен отчет на фирмената дейност.

  Ясно е, че работата трудно ще върви, ако финансовите и счетоводните дела са в хаос. За тази цел големите компании най-често се обръщат към експерт-счетоводители, които да водят счетоводната дейност и да осъществяват постоянен одит на разходите и паричните потоци.


  target: 500 words
  current: 562
  Press w to get the word count.
 • Счетоводни услуги - сигурност по всяко време

  За разлика от големите компании, малките и средни бизнеси нямат нужда от отделен счетоводен отдел, а обикновено се възползват от услугите на счетоводни къщи в София или в страната.

  Бизнесът е отговорност, която не бива да се поставя в риск заради документални неуредици. Именно това може да избегнете с фигурата на счетоводителя.

  Изборът на счетоводител, на когото да доверите своите “най-съкровени” бизнес тайни, никак не е лесен. Но благодарение на Profirms, това вече не е така!
  Екипът от квалифицирани юристи и счетоводители предлага на своите клиенти богат набор от счетоводни услуги, а и не само. Независимо дали стартирате бизнес, или вече имате такъв, дали е малък, голям, или среден - Profirms ще ви помогне с ценни финансови и юридически съвети от своя собствен опит, трупан през годините.

 • Profirms - лидер сред счетоводните фирми в София

  • Целият екип на Profirms се води първо и основно от нормите, установени от българското законодателство. Доброто познаване на материята позволява на всеки от специалистите да пази интереса на своя клиент, без това да доведе до негативни последствия за нито една страна. Дългогодишният практически опит подпомага допълнително процеса и е “тайното оръжие” на всеки счетоводител, когато се появят “нерешими” казуси. Предложения, свързани с каквато и да е форма на заобикаляне на закона, ще бъдат отклонени;

  • Счетоводството заема основополагаща част от ядрото на бизнеса, независимо малък или голям е той, и всеки от счетоводителите в ProFirms осъзнава отговорността, която носи. Ползвайки счетоводните услуги, вие ще получите индивидуално отношение, внимание и стриктна прецизност;

  • Към тази счетоводната фирма в София можете да се обърнете независимо от естеството на вашия счетоводен въпрос - отчети, баланси, ТРЗ, трудови договори и прочие; Нещо повече, работата се осъществява както с малки български филми, така и с международни компании;

  • В основата на успешната работа по предоставяне на счетоводни услуги стоят взаимните усилия и на двете страни - клиент и експерт в лицето на ProFirms. Обръщайки се към компанията, вие ще намерите приятел и довереник, на когото лесно ще поверите делата на своя бизнес. Но за да се избегнат евентуални конфликти, счетоводната къща в София разчита на навременно изпращане на нужната документация и получаване на възнаграждението навреме. По този начин процесът не се утежнява и стига безпроблемно до крайната си цел.

 • Заключение

  Нуждата от добре водено счетоводство е позната на всеки собственик на бизнес, който иска да се радва на правилна, подредена и най-вече законосъобразна документация.

  В сайта на кантора Profirms лесно можете да проверите цената за предлаганите услуги от счетоводната кантора, намираща се в центъра на София, използвайки счетоводния калкулатор. Разбира се, всеки от вас може да се обърне лично към фирмата, за да получи индивидуално изготвена оферта за нужния набор от счетоводни услуги, от които иска да се ползва.

 • Източници

  1. Счетоводна кантора Профирмс ЕООД
  2. Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП)
  3. КиК Инфо - платформа за данъци и счетоводство
     {"cards":[{"_id":"5f2289c527e746044ed689f0","treeId":"5f2289c527e746044ed689ef","seq":21192383,"position":1,"parentId":null,"content":"# Тема: **Счетоводството за малкия бизнес** - не го правете сами!\nЗа сигурността и успеха на бизнеса:\n- не доверявайте чувствителна бизнес информация на несигурни и ненадеждни счетоводни кантори\n\n- не се опитвайте да водите счетоводството на вашата фирма самостоятелно или с помощта на член от семейството\n\nПравило: Счетоводната дейност и отчетност трябва да се извършва само от **квалифицирани** лица!"},{"_id":"5f2289c527e746044ed689f1","treeId":"5f2289c527e746044ed689ef","seq":21192497,"position":1,"parentId":"5f2289c527e746044ed689f0","content":"# Въведение\nНезависимо дали сте добре запознати с действащото законодателство, или не чак толкова, то едно е сигурно - всеки от вас, който е предприемач и ръководи собствен бизнес, знае, че трябва да води стриктен отчет на фирмената дейност. \n\nЯсно е, че работата трудно ще върви, ако финансовите и счетоводните дела са в хаос. За тази цел големите компании най-често се обръщат към експерт-счетоводители, които да водят счетоводната дейност и да осъществяват постоянен одит на разходите и паричните потоци.\n\n---\n###### target: 500 words\n###### current: 562 ![](https://dl.dropboxusercontent.com/s/elo7ckzspvxvx0t/checkmark.gif)\n\n\n###### Press w to get the word count."},{"_id":"5f2289c527e746044ed689f2","treeId":"5f2289c527e746044ed689ef","seq":21192493,"position":1,"parentId":"5f2289c527e746044ed689f1","content":"# Счетоводни услуги - сигурност по всяко време\n \n За разлика от големите компании, малките и средни бизнеси нямат нужда от отделен счетоводен отдел, а обикновено се възползват от услугите на счетоводни къщи в София или в страната. \n\nБизнесът е отговорност, която не бива да се поставя в риск заради документални неуредици. Именно това може да избегнете с фигурата на счетоводителя. \n\nИзборът на счетоводител, на когото да доверите своите “най-съкровени” бизнес тайни, никак не е лесен. Но благодарение на Profirms, това вече не е така! \nЕкипът от квалифицирани юристи и счетоводители предлага на своите клиенти богат набор от [счетоводни услуги](https://profirms.bg/schetovodni-uslugi/), а и не само. Независимо дали стартирате бизнес, или вече имате такъв, дали е малък, голям, или среден - Profirms ще ви помогне с ценни финансови и юридически съвети от своя собствен опит, трупан през годините."},{"_id":"5f2289c527e746044ed689ff","treeId":"5f2289c527e746044ed689ef","seq":21192408,"position":2,"parentId":"5f2289c527e746044ed689f1","content":"## Profirms - лидер сред счетоводните фирми в София\n\n- Целият екип на Profirms се води първо и основно от нормите, установени от българското законодателство. Доброто познаване на материята позволява на всеки от специалистите да пази интереса на своя клиент, без това да доведе до негативни последствия за нито една страна. Дългогодишният практически опит подпомага допълнително процеса и е “тайното оръжие” на всеки счетоводител, когато се появят “нерешими” казуси. Предложения, свързани с каквато и да е форма на заобикаляне на закона, ще бъдат отклонени; \n\n- Счетоводството заема основополагаща част от ядрото на бизнеса, независимо малък или голям е той, и всеки от счетоводителите в ProFirms осъзнава отговорността, която носи. Ползвайки счетоводните услуги, вие ще получите индивидуално отношение, внимание и стриктна прецизност; \n\n- Към тази счетоводната фирма в София можете да се обърнете независимо от естеството на вашия счетоводен въпрос - отчети, баланси, ТРЗ, трудови договори и прочие; Нещо повече, работата се осъществява както с малки български филми, така и с международни компании; \n\n- В основата на успешната работа по предоставяне на счетоводни услуги стоят взаимните усилия и на двете страни - клиент и експерт в лицето на ProFirms. Обръщайки се към компанията, вие ще намерите приятел и довереник, на когото лесно ще поверите делата на своя бизнес. Но за да се избегнат евентуални конфликти, счетоводната къща в София разчита на навременно изпращане на нужната документация и получаване на възнаграждението навреме. По този начин процесът не се утежнява и стига безпроблемно до крайната си цел.\n"},{"_id":"5f2289c527e746044ed68a17","treeId":"5f2289c527e746044ed689ef","seq":21192413,"position":5,"parentId":"5f2289c527e746044ed689f1","content":"## Заключение\n\nНуждата от добре водено счетоводство е позната на всеки собственик на бизнес, който иска да се радва на правилна, подредена и най-вече законосъобразна документация. \n\nВ сайта на кантора Profirms лесно можете да проверите цената за предлаганите услуги от счетоводната кантора, намираща се в центъра на София, използвайки счетоводния калкулатор. Разбира се, всеки от вас може да се обърне лично към фирмата, за да получи индивидуално изготвена оферта за нужния набор от счетоводни услуги, от които иска да се ползва. "},{"_id":"5f2289c527e746044ed68a1d","treeId":"5f2289c527e746044ed689ef","seq":21192484,"position":6,"parentId":"5f2289c527e746044ed689f1","content":"## Източници\n\n1. Счетоводна кантора Профирмс ЕООД \n2. Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП)\n3. КиК Инфо - платформа за данъци и счетоводство"}],"tree":{"_id":"5f2289c527e746044ed689ef","name":"Счетоводство за бизнеса","publicUrl":"schetovodni-uslugi"}}