• communicatie

 • voorspellend lezen door de structuren

 • lezen en samenvatten

 • luisteren

 • vaste structuren

 • kritisch lezen

 • stel vast: centraal thema van de tekst

 • stel vast: de meest geschikte vaste structuur gezien het thema

 • controleer: is deze thema terug te vinden?

 • oriënterend lezen

 • globaal lezen

 • intensief lezen

 • voorbereiding

 • representatief luisteren

 • kritisch luisteren

 • selecterend luisteren

 • maatregelstructuur

 • handelingstructuur

 • onderzoeksstructuur

 • evaluatiestructuur

 • ontwerpstructuur

 • probleemstructuur

 • volledigheid beoordelen

 • aanvaardbaarheid beoordelen

 • inductie

 • deductie

 • vergelijking

 • het dilemma

 • causaliteit

 • beroep op autoriteit

 • het beroep op fundamentele waarden

 • geladen taalgebruik

 • hulpmiddelen

 • hulpmiddelen

 • mini bouwplan

 • kort bouwplan

 • gedetailleerd bouwplan

 • voorkennis

 • luisterstrategie

 • noteer de onderdelen die de spreker noemt

 • noteer de hoofdvragen

 • vul de kernantwoorden in

 • noteer bijzondere opmerkingen

 • noteer de onderdelen die de spreker noemt

 • noteer de hoofdvragen

 • vul de kernantwoorden in

 • noteer een passende structuur

 • noteer uw commentaar

 • noteer de gewenste structuur

 • vul de kernantwoorden in

 • noteer de onderdelen die de spreker noemt

 • noteer afzonderlijk belangrijke opmerkingen, die niet binnen de structuur passen

 • noteer uw commentaar

 • wat is de maatregel precies?

 • waarom is de maatregel nodig?

 • hoe wordt de maatregel uitgevoerd?

 • wat zijn de effecten?

 • wat is het doel van de handeling?

 • wat zijn de voorwaarden ervoor?

 • hoe verloopt de handeling in grote lijnen?

 • hoe worden de deelhandelingen uitgevoerd?

 • hoe wordt het verloop van de handeling gecontroleerd?

 • wat wordt er precies onderzocht?

 • volgens welke methode?

 • met welke resultaten?

 • wat zijn de conclusies?

 • wat zijn de relevante eigenschappen ervan?

 • wat zijn de positieve aspecten?

 • wat zijn de negatieve aspecten?

 • hoe luidt het totaaloordeel?

 • wat kan/moet er dus gedaan worden?

 • waartoe dient het?

 • aan welke eisen moet het voldoen?

 • welke middelen worden er gekozen?

 • hoe ziet het ontwerp eruit?

 • wat is de waarde van het ontwerp?

 • wat is het probleem precies

 • waarom is het een probleem?

 • wat zijn de oorzaken?

 • wat is ertegen te doen?

 • komen alle vragen aan de orde?

 • alleen relevante vragen?

 • volledig en voldoende gedetailleerd beantwoord?

 • het begrip

 • uit aantal gevallen wordt een uitspraak gemaakt

 • laten zien dat het gaat om een speciaal geval

 • titel

 • inleiding

 • slot

 • hoofdstuk- en paragraaftitels

 • inleiding, slot

 • voorkeursplaatsen

 • signalen

 • alleen hoofdvragen

 • hoofdvragen in de vorm van open vragen

 • alleen hoofdvragen

 • de antwoorden bij de hoofdvragen

 • alleen hoofdvragen

 • de antwoorden bij de hoofdvragen

 • subvragen bij de hoofdvragen stellen

 • antwoorden bij de subvragen

 • onderwerp

 • spreker

 • publiek

 • structuur

 • representatief

 • kritisch

 • selecterend

 • kloppen de feiten

 • meningen/persoonlijke opvattingen

 • overige soorten uitspraken

{"cards":[{"_id":"5ecb590c27e746044e80a567","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724017,"position":1,"parentId":null,"content":"# communicatie"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a568","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724018,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a567","content":"# voorspellend lezen door de structuren"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a569","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724019,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a568","content":"# stel vast: centraal thema van de tekst"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a56a","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724020,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a569","content":"# hulpmiddelen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a56b","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724021,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a56a","content":"# titel"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a56c","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724022,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a56a","content":"# inleiding"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a56d","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724023,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a56a","content":"# slot"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a56e","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724024,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a568","content":"# stel vast: de meest geschikte vaste structuur gezien het thema"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a56f","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724025,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a568","content":"# controleer: is deze thema terug te vinden?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a570","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724026,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a56f","content":"# hulpmiddelen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a571","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724027,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a570","content":"# hoofdstuk- en paragraaftitels"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a572","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724028,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a570","content":"# inleiding, slot"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a573","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724029,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a570","content":"# voorkeursplaatsen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a574","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724030,"position":4,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a570","content":"# signalen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a575","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724031,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a567","content":"# lezen en samenvatten"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a576","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724032,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a575","content":"# oriënterend lezen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a577","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724033,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a576","content":"# mini bouwplan"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a578","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724034,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a577","content":"# alleen hoofdvragen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a579","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724035,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a577","content":"# hoofdvragen in de vorm van open vragen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a57a","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724036,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a575","content":"# globaal lezen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a57b","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724037,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a57a","content":"# kort bouwplan"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a57c","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724038,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a57b","content":"# alleen hoofdvragen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a57d","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724039,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a57b","content":"# de antwoorden bij de hoofdvragen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a57e","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724040,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a575","content":"# intensief lezen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a57f","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724041,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a57e","content":"# gedetailleerd bouwplan"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a580","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724042,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a57f","content":"# alleen hoofdvragen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a581","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724043,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a57f","content":"# de antwoorden bij de hoofdvragen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a582","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724044,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a57f","content":"# subvragen bij de hoofdvragen stellen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a583","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724045,"position":4,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a57f","content":"# antwoorden bij de subvragen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a584","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724046,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a567","content":"# luisteren"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a585","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724047,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a584","content":"# voorbereiding"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a586","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724048,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a585","content":"# voorkennis"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a587","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724049,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a586","content":"# onderwerp"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a588","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724050,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a586","content":"# spreker"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a589","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724051,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a586","content":"# publiek"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a58a","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724052,"position":4,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a586","content":"# structuur"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a58b","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724053,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a585","content":"# luisterstrategie"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a58c","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724054,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a58b","content":"# representatief"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a58d","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724055,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a58b","content":"# kritisch"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a58e","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724056,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a58b","content":"# selecterend"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a58f","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724057,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a584","content":"# representatief luisteren"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a590","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724058,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a58f","content":"# noteer de onderdelen die de spreker noemt"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a591","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724059,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a58f","content":"# noteer de hoofdvragen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a592","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724060,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a58f","content":"# vul de kernantwoorden in"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a593","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724061,"position":4,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a58f","content":"# noteer bijzondere opmerkingen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a594","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724062,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a584","content":"# kritisch luisteren"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a595","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724063,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a594","content":"# noteer de onderdelen die de spreker noemt"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a596","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724064,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a594","content":"# noteer de hoofdvragen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a597","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724065,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a594","content":"# vul de kernantwoorden in"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a598","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724066,"position":4,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a594","content":"# noteer een passende structuur"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a599","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724067,"position":5,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a594","content":"# noteer uw commentaar"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a59a","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724068,"position":4,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a584","content":"# selecterend luisteren"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a59b","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724069,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a59a","content":"# noteer de gewenste structuur"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a59c","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724070,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a59a","content":"# vul de kernantwoorden in"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a59d","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724071,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a59a","content":"# noteer de onderdelen die de spreker noemt"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a59e","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724072,"position":4,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a59a","content":"# noteer afzonderlijk belangrijke opmerkingen, die niet binnen de structuur passen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a59f","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724073,"position":5,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a59a","content":"# noteer uw commentaar"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5a0","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724074,"position":4,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a567","content":"# vaste structuren"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5a1","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724075,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5a0","content":"# maatregelstructuur"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5a2","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724076,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5a1","content":"# wat is de maatregel precies?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5a3","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724077,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5a1","content":"# waarom is de maatregel nodig?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5a4","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724078,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5a1","content":"# hoe wordt de maatregel uitgevoerd?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5a5","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724079,"position":4,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5a1","content":"# wat zijn de effecten?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5a6","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724080,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5a0","content":"# handelingstructuur"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5a7","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724081,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5a6","content":"# wat is het doel van de handeling?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5a8","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724082,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5a6","content":"# wat zijn de voorwaarden ervoor?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5a9","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724083,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5a6","content":"# hoe verloopt de handeling in grote lijnen?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5aa","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724084,"position":4,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5a6","content":"# hoe worden de deelhandelingen uitgevoerd?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5ab","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724085,"position":5,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5a6","content":"# hoe wordt het verloop van de handeling gecontroleerd?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5ac","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724086,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5a0","content":"# onderzoeksstructuur"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5ad","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724087,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5ac","content":"# wat wordt er precies onderzocht?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5ae","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724088,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5ac","content":"# volgens welke methode?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5af","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724089,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5ac","content":"# met welke resultaten?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5b0","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724090,"position":4,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5ac","content":"# wat zijn de conclusies?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5b1","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724091,"position":4,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5a0","content":"# evaluatiestructuur"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5b2","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724092,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5b1","content":"# wat zijn de relevante eigenschappen ervan?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5b3","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724093,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5b1","content":"# wat zijn de positieve aspecten?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5b4","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724094,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5b1","content":"# wat zijn de negatieve aspecten?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5b5","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724095,"position":4,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5b1","content":"# hoe luidt het totaaloordeel?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5b6","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724096,"position":5,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5b1","content":"# wat kan/moet er dus gedaan worden?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5b7","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724097,"position":5,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5a0","content":"# ontwerpstructuur"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5b8","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724098,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5b7","content":"# waartoe dient het?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5b9","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724099,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5b7","content":"# aan welke eisen moet het voldoen?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5ba","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724100,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5b7","content":"# welke middelen worden er gekozen?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5bb","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724101,"position":4,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5b7","content":"# hoe ziet het ontwerp eruit?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5bc","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724102,"position":5,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5b7","content":"# wat is de waarde van het ontwerp?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5bd","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724103,"position":6,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5a0","content":"# probleemstructuur"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5be","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724104,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5bd","content":"# wat is het probleem precies"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5bf","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724105,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5bd","content":"# waarom is het een probleem?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5c0","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724106,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5bd","content":"# wat zijn de oorzaken?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5c1","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724107,"position":4,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5bd","content":"# wat is ertegen te doen?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5c2","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724108,"position":5,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a567","content":"# kritisch lezen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5c3","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724109,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5c2","content":"# volledigheid beoordelen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5c4","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724110,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5c3","content":"# komen alle vragen aan de orde?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5c5","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724111,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5c3","content":"# alleen relevante vragen?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5c6","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724112,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5c3","content":"# volledig en voldoende gedetailleerd beantwoord?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5c7","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724113,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5c2","content":"# aanvaardbaarheid beoordelen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5c8","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724114,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5c7","content":"# het begrip"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5c9","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724115,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5c8","content":"# kloppen de feiten"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5ca","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724116,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5c8","content":"# meningen/persoonlijke opvattingen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5cb","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724117,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5c8","content":"# overige soorten uitspraken"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5cc","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724118,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5c2","content":"# inductie"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5cd","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724119,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5cc","content":"# uit aantal gevallen wordt een uitspraak gemaakt"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5ce","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724120,"position":4,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5c2","content":"# deductie"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5cf","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724121,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5ce","content":"# laten zien dat het gaat om een speciaal geval"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5d0","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724122,"position":5,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5c2","content":"# vergelijking"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5d1","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724123,"position":6,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5c2","content":"# het dilemma"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5d2","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724124,"position":7,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5c2","content":"# causaliteit"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5d3","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724125,"position":8,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5c2","content":"# beroep op autoriteit"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5d4","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724126,"position":9,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5c2","content":"# het beroep op fundamentele waarden"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5d5","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724127,"position":10,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5c2","content":"# geladen taalgebruik"}],"tree":{"_id":"4c0e858626ddaf3177000033","name":" communicatie","publicUrl":"structuren"}}