Sign up for free to use this document yourself.
 • communicatie

 • voorspellend lezen door de structuren

 • lezen en samenvatten

 • luisteren

 • vaste structuren

 • kritisch lezen

 • stel vast: centraal thema van de tekst

 • stel vast: de meest geschikte vaste structuur gezien het thema

 • controleer: is deze thema terug te vinden?

 • oriënterend lezen

 • globaal lezen

 • intensief lezen

 • voorbereiding

 • representatief luisteren

 • kritisch luisteren

 • selecterend luisteren

 • maatregelstructuur

 • handelingstructuur

 • onderzoeksstructuur

 • evaluatiestructuur

 • ontwerpstructuur

 • probleemstructuur

 • volledigheid beoordelen

 • aanvaardbaarheid beoordelen

 • inductie

 • deductie

 • vergelijking

 • het dilemma

 • causaliteit

 • beroep op autoriteit

 • het beroep op fundamentele waarden

 • geladen taalgebruik

 • hulpmiddelen

 • hulpmiddelen

 • mini bouwplan

 • kort bouwplan

 • gedetailleerd bouwplan

 • voorkennis

 • luisterstrategie

 • noteer de onderdelen die de spreker noemt

 • noteer de hoofdvragen

 • vul de kernantwoorden in

 • noteer bijzondere opmerkingen

 • noteer de onderdelen die de spreker noemt

 • noteer de hoofdvragen

 • vul de kernantwoorden in

 • noteer een passende structuur

 • noteer uw commentaar

 • noteer de gewenste structuur

 • vul de kernantwoorden in

 • noteer de onderdelen die de spreker noemt

 • noteer afzonderlijk belangrijke opmerkingen, die niet binnen de structuur passen

 • noteer uw commentaar

 • wat is de maatregel precies?

  waarom is de maatregel nodig?

  hoe wordt de maatregel uitgevoerd?

  wat zijn de effecten?

 • wat is het doel van de handeling?

  wat zijn de voorwaarden ervoor?

  hoe verloopt de handeling in grote lijnen?

  hoe worden de deelhandelingen uitgevoerd?

  hoe wordt het verloop van de handeling gecontroleerd?

 • wat wordt er precies onderzocht?

  volgens welke methode?

  met welke resultaten?

  wat zijn de conclusies?

 • wat zijn de relevante eigenschappen ervan?

  wat zijn de positieve aspecten?

  wat zijn de negatieve aspecten?

  hoe luidt het totaaloordeel?

  wat kan/moet er dus gedaan worden?

 • waartoe dient het?

  aan welke eisen moet het voldoen?

  welke middelen worden er gekozen?

  hoe ziet het ontwerp eruit?

  wat is de waarde van het ontwerp?

 • wat is het probleem precies

  waarom is het een probleem?

  wat zijn de oorzaken?

  wat is ertegen te doen?

 • komen alle vragen aan de orde?

  alleen relevante vragen?

  volledig en voldoende gedetailleerd beantwoord?

 • het begrip

 • uit aantal gevallen wordt een uitspraak gemaakt

 • laten zien dat het gaat om een speciaal geval

 • titel

 • inleiding

 • slot

 • hoofdstuk- en paragraaftitels

 • inleiding, slot

 • voorkeursplaatsen

 • signalen

 • alleen hoofdvragen

 • hoofdvragen in de vorm van open vragen

 • alleen hoofdvragen

 • de antwoorden bij de hoofdvragen

 • alleen hoofdvragen

 • de antwoorden bij de hoofdvragen

 • subvragen bij de hoofdvragen stellen

 • antwoorden bij de subvragen

 • onderwerp

 • spreker

 • publiek

 • structuur

 • representatief

 • kritisch

 • selecterend

 • kloppen de feiten

 • meningen/persoonlijke opvattingen

 • overige soorten uitspraken

{"cards":[{"_id":"5ecb590c27e746044e80a567","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724017,"position":1,"parentId":null,"content":"# communicatie"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a568","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724018,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a567","content":"# voorspellend lezen door de structuren"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a569","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724019,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a568","content":"# stel vast: centraal thema van de tekst"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a56a","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724020,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a569","content":"# hulpmiddelen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a56b","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724021,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a56a","content":"# titel"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a56c","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724022,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a56a","content":"# inleiding"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a56d","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724023,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a56a","content":"# slot"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a56e","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724024,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a568","content":"# stel vast: de meest geschikte vaste structuur gezien het thema"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a56f","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724025,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a568","content":"# controleer: is deze thema terug te vinden?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a570","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724026,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a56f","content":"# hulpmiddelen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a571","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724027,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a570","content":"# hoofdstuk- en paragraaftitels"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a572","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724028,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a570","content":"# inleiding, slot"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a573","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724029,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a570","content":"# voorkeursplaatsen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a574","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724030,"position":4,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a570","content":"# signalen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a575","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724031,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a567","content":"# lezen en samenvatten"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a576","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724032,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a575","content":"# oriënterend lezen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a577","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724033,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a576","content":"# mini bouwplan"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a578","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724034,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a577","content":"# alleen hoofdvragen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a579","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724035,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a577","content":"# hoofdvragen in de vorm van open vragen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a57a","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724036,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a575","content":"# globaal lezen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a57b","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724037,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a57a","content":"# kort bouwplan"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a57c","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724038,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a57b","content":"# alleen hoofdvragen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a57d","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724039,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a57b","content":"# de antwoorden bij de hoofdvragen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a57e","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724040,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a575","content":"# intensief lezen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a57f","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724041,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a57e","content":"# gedetailleerd bouwplan"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a580","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724042,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a57f","content":"# alleen hoofdvragen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a581","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724043,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a57f","content":"# de antwoorden bij de hoofdvragen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a582","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724044,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a57f","content":"# subvragen bij de hoofdvragen stellen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a583","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724045,"position":4,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a57f","content":"# antwoorden bij de subvragen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a584","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724046,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a567","content":"# luisteren"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a585","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724047,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a584","content":"# voorbereiding"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a586","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724048,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a585","content":"# voorkennis"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a587","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724049,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a586","content":"# onderwerp"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a588","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724050,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a586","content":"# spreker"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a589","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724051,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a586","content":"# publiek"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a58a","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724052,"position":4,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a586","content":"# structuur"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a58b","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724053,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a585","content":"# luisterstrategie"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a58c","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724054,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a58b","content":"# representatief"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a58d","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724055,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a58b","content":"# kritisch"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a58e","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724056,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a58b","content":"# selecterend"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a58f","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724057,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a584","content":"# representatief luisteren"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a590","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724058,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a58f","content":"# noteer de onderdelen die de spreker noemt"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a591","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724059,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a58f","content":"# noteer de hoofdvragen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a592","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724060,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a58f","content":"# vul de kernantwoorden in"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a593","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724061,"position":4,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a58f","content":"# noteer bijzondere opmerkingen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a594","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724062,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a584","content":"# kritisch luisteren"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a595","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724063,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a594","content":"# noteer de onderdelen die de spreker noemt"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a596","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724064,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a594","content":"# noteer de hoofdvragen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a597","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724065,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a594","content":"# vul de kernantwoorden in"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a598","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724066,"position":4,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a594","content":"# noteer een passende structuur"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a599","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724067,"position":5,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a594","content":"# noteer uw commentaar"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a59a","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724068,"position":4,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a584","content":"# selecterend luisteren"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a59b","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724069,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a59a","content":"# noteer de gewenste structuur"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a59c","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724070,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a59a","content":"# vul de kernantwoorden in"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a59d","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724071,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a59a","content":"# noteer de onderdelen die de spreker noemt"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a59e","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724072,"position":4,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a59a","content":"# noteer afzonderlijk belangrijke opmerkingen, die niet binnen de structuur passen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a59f","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724073,"position":5,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a59a","content":"# noteer uw commentaar"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5a0","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724074,"position":4,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a567","content":"# vaste structuren"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5a1","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724075,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5a0","content":"# maatregelstructuur"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5a2","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":21707800,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5a1","content":"# wat is de maatregel precies?\n# waarom is de maatregel nodig?\n# hoe wordt de maatregel uitgevoerd?\n# wat zijn de effecten?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5a6","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724080,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5a0","content":"# handelingstructuur"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5a7","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":21707818,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5a6","content":"# wat is het doel van de handeling?\n# wat zijn de voorwaarden ervoor?\n# hoe verloopt de handeling in grote lijnen?\n# hoe worden de deelhandelingen uitgevoerd?\n# hoe wordt het verloop van de handeling gecontroleerd?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5ac","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724086,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5a0","content":"# onderzoeksstructuur"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5ad","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":21707831,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5ac","content":"# wat wordt er precies onderzocht?\n# volgens welke methode?\n# met welke resultaten?\n# wat zijn de conclusies?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5b1","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724091,"position":4,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5a0","content":"# evaluatiestructuur"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5b2","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":21707851,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5b1","content":"# wat zijn de relevante eigenschappen ervan?\n# wat zijn de positieve aspecten?\n# wat zijn de negatieve aspecten?\n# hoe luidt het totaaloordeel?\n# wat kan/moet er dus gedaan worden?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5b7","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724097,"position":5,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5a0","content":"# ontwerpstructuur"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5b8","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":21707868,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5b7","content":"# waartoe dient het?\n# aan welke eisen moet het voldoen?\n# welke middelen worden er gekozen?\n# hoe ziet het ontwerp eruit?\n# wat is de waarde van het ontwerp?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5bd","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724103,"position":6,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5a0","content":"# probleemstructuur"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5be","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":21707787,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5bd","content":"# wat is het probleem precies\n# waarom is het een probleem?\n# wat zijn de oorzaken?\n# wat is ertegen te doen?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5c2","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724108,"position":5,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a567","content":"# kritisch lezen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5c3","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724109,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5c2","content":"# volledigheid beoordelen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5c4","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":21707877,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5c3","content":"# komen alle vragen aan de orde?\n# alleen relevante vragen?\n# volledig en voldoende gedetailleerd beantwoord?"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5c7","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724113,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5c2","content":"# aanvaardbaarheid beoordelen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5c8","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724114,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5c7","content":"# het begrip"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5c9","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724115,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5c8","content":"# kloppen de feiten"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5ca","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724116,"position":2,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5c8","content":"# meningen/persoonlijke opvattingen"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5cb","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724117,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5c8","content":"# overige soorten uitspraken"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5cc","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724118,"position":3,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5c2","content":"# inductie"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5cd","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724119,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5cc","content":"# uit aantal gevallen wordt een uitspraak gemaakt"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5ce","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724120,"position":4,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5c2","content":"# deductie"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5cf","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724121,"position":1,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5ce","content":"# laten zien dat het gaat om een speciaal geval"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5d0","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724122,"position":5,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5c2","content":"# vergelijking"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5d1","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724123,"position":6,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5c2","content":"# het dilemma"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5d2","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724124,"position":7,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5c2","content":"# causaliteit"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5d3","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724125,"position":8,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5c2","content":"# beroep op autoriteit"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5d4","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724126,"position":9,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5c2","content":"# het beroep op fundamentele waarden"},{"_id":"5ecb590c27e746044e80a5d5","treeId":"4c0e858626ddaf3177000033","seq":20724127,"position":10,"parentId":"5ecb590c27e746044e80a5c2","content":"# geladen taalgebruik"}],"tree":{"_id":"4c0e858626ddaf3177000033","name":" communicatie","publicUrl":"structuren"}}