Sign up for free to use this document yourself.
 • **[Think & Grow Rich],
  door Napoleon Hill

  Uittreksel actieboek

 • GEDACHTEN ZIJN DINGEN

 • Stap 1 naar rijkdom: VERLANGEN

 • Stap 2 naar rijkdom; VERTROUWEN

 • Stap 3 naar rijkdom: AUTOSUGGESTIE

 • Stap 4 naar rijkdom: SPECIALISTISCHE KENNIS

 • Stap 5 naar rijkdom: VERBEELDINGSKRACHT

 • Stap 6 naar rijkdom: GESTRUCTUREERDE PLANNING

 • Stap 7 naar rijkdom: BESLUITVAARDIGHEID

 • STAP 8 NAAR rijkdom: DOORZETTINGSVERMOGEN

 • STAP 9 NAAR rijkdom: DE KRACHT VAN DE MASTERMIND

 • Stap 10 naar rijkdom: HET MYSTERIE VAN HET OMZETTEN VAN SEKSUELE ENERGIE

 • STAP 11 NAAR rijkdom: HET ONDERBEWUSTZIJN

 • Stap 12 naar rijkdom: DE HERSENEN

 • Stap 13 naar rijkdom: HET ZESDE ZINTUIG

 • KANSEN KOMEN DOOR DE ACHTERDEUR.
  Ze hebben de geniepige gewoonte om door de achterdeur naar binnen te glippen. En vaak zijn ze vermomd als een - tegenslag of tijdelijke nederlaag.

 • Een van de meest voorkomende oorzaken van een mislukking is de gewoonte om het op te geven zodra zich een tijdelijke nederlaag voordoet.

 • Het enige wat je nodig hebt om succes te bereiken, is één goed idee.

 • Rijkdom begint met een mentale toestand, met een vastomlijnd doel, en datje er niet hard voor hoeft te werken.

 • Succes wordt behaald door degenen die zich bewust worden van succes. Mislukkingen worden bereikt door degenen die zich bewust zijn van mislukkingen.

 • ZES STAPPEN DIE VERLANGENS IN GOUD OMZETTEN

  1. Zet in je gedachten het exacte bedrag vast dat je wilt. Het is niet voldoende om alleen te zeggen: “Ik wil veel geld.” Stel het bedrag nauwkeurig vast. (Er is een psychologische reden voor deze afbakening.)

  2. Bepaal precies watje in ruil voor het geld dat ie wilt van plan bent te geven. (‘Iets voor niets’ bestaat niet)

  3. Stel de exacte datum vast waarop je van plan bent die hoeveelheid geld te bezitten.

  4. Stel een vastomlijnd plan op om je verlangen uit te voeren en begin dit plan meteen uit te voeren, of je er nu klaar voor bent of niet.

  5. Schrijf een duidelijke beknopte verklaring van de hoeveelheid geld die je van plan bent te vergaren, noem de tijdslimiet voor het verkrijgen ervan, noem op wat je van plan bent in ruil voor dat geld te geven en beschrijf duidelijk het plan waarmee je van plan bent dit geldbedrag bijeen te brengen.

  6. Lees je geschreven verklaring twee keer per dag hardop voor, één keer vlak voor je gaat slapen en één keer nadat je bent opgestaan. Zie, voel en geloof tijdens het lezen dat je het geld al bezit.

 • Het opzeggen van affirmaties van bevelen aan je onderbewustzijn is de enige bekende methode van natuurlijke ontwikkeling van de emotie van geloof.

 • GELOOF GEEFT KRACHT AAN GEDACHTEN

 • Als je denkt dat je verslagen bent, dan ben je dat,
  Als je denkt datje niet durft, dan durf je niet.
  Als je graag wint, maar denkt dat je dat niet kunt,
  Is het vrijwel zeker, dan win je niet.

  Als je denkt dat je verliest, dan ben je verloren.
  Want in de buitenwereld ontdekken we
  Dat succes begint met wilskracht -
  Het zit allemaal tussen je oren.

  Als je denkt dat een ander beter is, dan is hij dat,
  Je moet hoog denken om hoger te stijgen, Je moet zeker zijn van jezelf voordat
  Je ooit een prijs zult krijgen.

  De overwinningen in het leven gaan niet altijd
  Naar de sterkste of snelste man,
  Maar vroeg of laat is de winnaar
  Degene die denkt dat hij het kan!

 • Het is essentieel om te geven voordat je ontvangt. Rijken hebben dit moeten leren voordat roofzuchtig zakendoen in zakendoen dat met en voor het grote publiek werkt en toch winstgevend is, kon worden omgezet.

 • autosuggestie is zelf suggestie

 • Autosuggestie is de manier om je onderbewustzijn met creatieve gedachten te voeden.

 • Ga naar een rustige plek (bij voorkeur ‘s avonds in bed) waar je niet gestoord of onderbroken zult worden.
  Sluit je ogen en herhaal hardop (zodat je je eigen woorden kunt horen) de schriftelijke verklaring over de hoeveelheid geld die je van plan bent te vergaren.

  Herhaal dit programma elke avond en ochtend tot je het geld datje van plan bent te vergaren (in je verbeelding) kunt zien.

  Leg een geschreven kopie van je verklaring op een plaats waar je die elke avond en ochtend kunt zien. Lees de verklaring vlak voor het slapengaan en vlak na het opstaan, tot je haar uit je hoofd kent.

  Je geschreven verklaring over je doel zou er ongeveer zo moeten uitzien:
  Op 1 januari 20.. , zal ik $ 50.000 in mijn bezit hebben. Dit bedrag zal ik in de tussenliggende tijd in verschillende bedragen ontvangen.

  In ruil voor dit geld zal ik de diensten waartoe ik in staat ben zo efficiënt mogelijk verlenen, ik zal zo veel mogelijk en zo goed mogelijke diensten verlenen als verkoper van (beschrijf de diensten of goederen die je wilt verkopen)-

  Ik geloof dat ik dit geld in mijn bezit zal krijgen. Mijn vertrouwen is zo sterk dat ik het geld nu voor me kan zien. Ik kan het met mijn handen aanraken. Het wacht er nu op om naar mij te worden overgemaakt op het moment dat en in verhouding met de dienst die ik in ruil daarvoor verleen. Ik wacht op een plan om dit geld te krijgen en ik zal dat plan zodra ik het heb ontvangen, uitvoeren.

 • Alvorens je je verlangen in geld kunt omzetten, heb je specialistische kennis nodig over de diensten of goederen waarmee je je fortuin wilt verwerven.

 • HOE KOM JE AAN KENNIS

  1. Je eigen ervaring en opleiding
  2. Ervaring en opleiding die beschikbaar zijn door samenwerking met anderen (een Mastermind-verbond)
  3. Hogescholen en universiteiten.
  4. Openbare bibliotheken
  5. Speciale cursussen
 • Onze enige beperking ligt, binnen de redelijkheid, in de ontwikkeling en het gebruik van onze verbeelding. De mens heeft zijn top in de ontwikkeling van het gebruik van zijn verbeeldingskracht nog niet bereikt.

 • Synthetische verbeeldingskracht. Door middel gave kunnen oude denkbeelden, ideeën of plannen tot nieuwe combinaties worden geordend.

  Creatieve verbeeldingskracht. Door middel van creatieve verbeeldingskracht communiceert de eindige menselijke geest rechtstreeks met de Oneindige Intelligentie van waaruit ingevingen en inspiratie worden ontvangen.

 • IDEEËN WORDEN FORTUINEN

 • In het hoofdstuk over Verlangen, kreeg je de instructie om zes vastomlijnde, praktische stappen te zetten, ais eerste stap om het verlangen naar geld in zijn financiële equivalent om te zetten.

  Een van de te nemen stappen was het opstellen van een vastomlijnd, praktisch plan of plannen waarmee deze omzetting gemaakt kan worden. Hieronder volgen instructies voor het maken van praktische plannen:

  1. omring jezelf met een groep, die bestaat uit zo veel mensen als je nodig zult hebben om je plan of plannen om geld te vergaren te maken en uit te voeren.

  2. Alvorens je je Mastermind-verbond gaat vormen, moet je beslissen welke beloning of voordelen jij de individuele leden van je groep kunt bieden in ruil voor hun medewerking.

  3. Spreek af om minimaal twee keer per week, of indien mogelijk vaker, met de leden van je Mastermind-qroep bijeen te komen tot je gezamenlijk de benodigde plannen voor het vergaren van het geld hebt geperfectioneerd.

  4. Zorg dat er perfecte harmonie heerst tussen jezelf en ieder lid van de Mastermind-groep.

 • EEN TEGENSLAG MAAKT JE STERKER

  Als het eerste plan dat je hebt gekozen niet met succes werkt, vervang het dan door een nieuw plan.

  Als dat nieuwe plan ook niet werkt, vervang het dan door weer een ander plan en ga net zo lang door tot je een plan vindt dat werkt.

 • Er is slechts één betrouwbare methode om rijkdom te vergaren en op legale wijze te behouden en dat is door het verlenen van zinvolle diensten.

 • Je kunt mensen kiezen die je inspireren, die hun geestkracht met je delen en je eigen sterke geloof weerspiegelen en vergroten.

 • Mensen die er niet in slagen geld te vergaren, hebben zonder uitzondering de gewoonte om heel langzaam, of zelfs helemaal niet, tot een besluit te komen, en om een eenmaal genomen beslissing snel en vaak te veranderen.

 • Mensen die snel en vastberaden beslissingen nemen, weten wat ze willen, en vaak krijgen ze dat ook. Leiders op elk gebied beslissen snel en vastberaden.

 • Doorzettingsvermogen of volharding is een essentiële factor in de procedure van het omzetten van een verlangen in zijn financiële equivalent.

 • VOLHARDING KUN JE LEREN

  1. Een vastomlijnd doel.
  2. Verlangen.
  3. Zelfredzaamheid.
  4. Vastomlijnde plannen.
  5. Accurate kennis.
  6. Samenwerking.
  7. Wilskracht.
  8. Gewoonte.
 • De menselijke geest is een vorm van energie. Wanneer twee of meer geesten harmonieus samenwerken vormen ze een enorme hoeveelheid energie plus een derde, onzichtbare kracht die met een Mastermind kan worden vergeleken.

 • VOOR ARMOEDE IS GEEN PLAN NODIG
  Geld is verlegen en ongrijpbaar.

 • Hoe kan macht worden verworven? Als macht ‘gestructureerde kennis’ is, laten we dan de bronnen van kennis verkennen.

  1. De Oneindige Intelligentie
  2. Verzamelde ervaringen.
  3. Experimenten en onderzoek.
 • Seksuele energie staat achter je enthousiasme, creatieve verbeeldingskracht, intens verlangen, volharding en alle andere kenmerken die je rijk en gelukkig maken.

  In de bron van iedere vitale kracht ligt de bron van ongelimiteerde rijkdom.

 • Alles wat je creëert, begint in de vorm van een gedachtenimpuls. Je kunt niets creëren wat je niet eerst als een gedachte hebt gekregen.

 • DE ZEVEN BELANGRIJKSTE POSITIEVE EMOTIES
  • Verlangen
  • Vertrouwen
  • Liefde
  • Seks
  • Enthousiasme
  • Romantiek
  • Hoop

  DE ZEVEN BELANGRIJKSTE NEGATIEVE EMOTIES

  • Angst
  • Jaloezie
  • Haat
  • Wraakzucht
  • Hebzucht
  • Bijgelovigheid
  • Boosheid

 • Je onderbewustzijn gedijt op allerlei gedachten -op gedachten aan mislukken-of op gedachten aan succes en rijkdom. Jij kiest; het resultaat kan je maken of breken.

 • Voorbij je eigen geest bevindt zich de Oneindige Intelligentie waar je geest zich als een radio, die zowel ten zenden als ontvangen, op kan afstemmen-

  De energie van het hele universum kan behulpzaam zijn bij de vervulling van je gebed.

 • Bouw dagelijks je kracht op om je machtige onderbewustzijn te gebruiken. Al snel zul je de primaire impulsen die achter ieder plan en ieder stuk werk staan, beheersen.

{"cards":[{"_id":"4ce040e680ee50efc3000014","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20772486,"position":1,"parentId":null,"content":"**[Think & Grow Rich],\ndoor Napoleon Hill\n\nUittreksel actieboek"},{"_id":"4ce0403580ee50efc3000015","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611234,"position":1,"parentId":"4ce040e680ee50efc3000014","content":"**GEDACHTEN ZIJN DINGEN **"},{"_id":"4ce02db080ee50efc3000023","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611259,"position":1,"parentId":"4ce0403580ee50efc3000015","content":"KANSEN KOMEN DOOR DE ACHTERDEUR. \nZe hebben de geniepige gewoonte om door de achterdeur naar binnen te glippen. En vaak zijn ze vermomd als een - tegenslag of tijdelijke nederlaag."},{"_id":"4ce02ae880ee50efc3000024","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611147,"position":2,"parentId":"4ce0403580ee50efc3000015","content":"Een van de meest voorkomende oorzaken van een mislukking is de gewoonte om het op te geven zodra zich een tijdelijke nederlaag voordoet. "},{"_id":"4ce028dc80ee50efc3000025","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611148,"position":3,"parentId":"4ce0403580ee50efc3000015","content":"Het enige wat je nodig hebt om succes te bereiken, is één goed idee. "},{"_id":"4ce0282d80ee50efc3000026","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611150,"position":4,"parentId":"4ce0403580ee50efc3000015","content":"Rijkdom begint met een mentale toestand, met een vastomlijnd doel, en datje er niet hard voor hoeft te werken. "},{"_id":"4ce026bf80ee50efc3000027","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611152,"position":5,"parentId":"4ce0403580ee50efc3000015","content":"Succes wordt behaald door degenen die zich bewust worden van succes. Mislukkingen worden bereikt door degenen die zich bewust zijn van mislukkingen. "},{"_id":"4ce0389f80ee50efc3000016","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611235,"position":2,"parentId":"4ce040e680ee50efc3000014","content":"**Stap 1 naar rijkdom: VERLANGEN **"},{"_id":"4ce0240980ee50efc3000028","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611156,"position":1,"parentId":"4ce0389f80ee50efc3000016","content":"ZES STAPPEN DIE VERLANGENS IN GOUD OMZETTEN \n\n1. Zet in je gedachten het exacte bedrag vast dat je wilt. Het is niet voldoende om alleen te zeggen: \"Ik wil veel geld.\" Stel het bedrag nauwkeurig vast. (Er is een psychologische reden voor deze afbakening.) \n\n2. Bepaal precies watje in ruil voor het geld dat ie wilt van plan bent te geven. ('Iets voor niets' bestaat niet) \n\n3. Stel de exacte datum vast waarop je van plan bent die hoeveelheid geld te bezitten. \n\n4. Stel een vastomlijnd plan op om je verlangen uit te voeren en begin dit plan meteen uit te voeren, of je er nu klaar voor bent of niet. \n\n5. Schrijf een duidelijke beknopte verklaring van de hoeveelheid geld die je van plan bent te vergaren, noem de tijdslimiet voor het verkrijgen ervan, noem op wat je van plan bent in ruil voor dat geld te geven en beschrijf duidelijk het plan waarmee je van plan bent dit geldbedrag bijeen te brengen. \n\n6. Lees je geschreven verklaring twee keer per dag hardop voor, één keer vlak voor je gaat slapen en één keer nadat je bent opgestaan. Zie, voel en geloof tijdens het lezen dat je het geld al bezit. "},{"_id":"4ce0374280ee50efc3000017","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20772468,"position":3,"parentId":"4ce040e680ee50efc3000014","content":"**Stap 2 naar rijkdom; VERTROUWEN **"},{"_id":"4ce0192e80ee50efc3000029","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611157,"position":1,"parentId":"4ce0374280ee50efc3000017","content":"Het opzeggen van affirmaties van bevelen aan je onderbewustzijn is de enige bekende methode van natuurlijke ontwikkeling van de emotie van geloof. "},{"_id":"4ce0156280ee50efc300002a","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611159,"position":2,"parentId":"4ce0374280ee50efc3000017","content":"GELOOF GEEFT KRACHT AAN GEDACHTEN "},{"_id":"4ce013be80ee50efc300002b","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611162,"position":3,"parentId":"4ce0374280ee50efc3000017","content":"Als je denkt dat je verslagen bent, dan ben je dat, \nAls je denkt datje niet durft, dan durf je niet. \nAls je graag wint, maar denkt dat je dat niet kunt, \nIs het vrijwel zeker, dan win je niet. \n\nAls je denkt dat je verliest, dan ben je verloren. \nWant in de buitenwereld ontdekken we \nDat succes begint met wilskracht -\nHet zit allemaal tussen je oren. \n\nAls je denkt dat een ander beter is, dan is hij dat, \nJe moet hoog denken om hoger te stijgen, Je moet zeker zijn van jezelf voordat \nJe ooit een prijs zult krijgen. \n\nDe overwinningen in het leven gaan niet altijd \nNaar de sterkste of snelste man, \nMaar vroeg of laat is de winnaar \nDegene die denkt dat hij het kan! \n"},{"_id":"4ce0079380ee50efc300002e","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611165,"position":4,"parentId":"4ce0374280ee50efc3000017","content":"Het is essentieel om te geven voordat je ontvangt. Rijken hebben dit moeten leren voordat roofzuchtig zakendoen in zakendoen dat met en voor het grote publiek werkt en toch winstgevend is, kon worden omgezet. "},{"_id":"4ce0367c80ee50efc3000018","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611236,"position":4,"parentId":"4ce040e680ee50efc3000014","content":"**Stap 3 naar rijkdom: AUTOSUGGESTIE **"},{"_id":"4ce00ac580ee50efc300002c","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611163,"position":1,"parentId":"4ce0367c80ee50efc3000018","content":"autosuggestie is zelf suggestie "},{"_id":"4ce00a0b80ee50efc300002d","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611164,"position":2,"parentId":"4ce0367c80ee50efc3000018","content":"Autosuggestie is de manier om je onderbewustzijn met creatieve gedachten te voeden. "},{"_id":"4ce0047180ee50efc300002f","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611177,"position":3,"parentId":"4ce0367c80ee50efc3000018","content":"Ga naar een rustige plek (bij voorkeur 's avonds in bed) waar je niet gestoord of onderbroken zult worden. \nSluit je ogen en herhaal hardop (zodat je je eigen woorden kunt horen) de schriftelijke verklaring over de hoeveelheid geld die je van plan bent te vergaren.\n\nHerhaal dit programma elke avond en ochtend tot je het geld datje van plan bent te vergaren (in je verbeelding) kunt zien.\n\nLeg een geschreven kopie van je verklaring op een plaats waar je die elke avond en ochtend kunt zien. Lees de verklaring vlak voor het slapengaan en vlak na het opstaan, tot je haar uit je hoofd kent. \n\n**Je geschreven verklaring over je doel zou er ongeveer zo moeten uitzien**: \nOp 1 januari 20.. , zal ik $ 50.000 in mijn bezit hebben. Dit bedrag zal ik in de tussenliggende tijd in verschillende bedragen ontvangen.\n\nIn ruil voor dit geld zal ik de diensten waartoe ik in staat ben zo efficiënt mogelijk verlenen, ik zal zo veel mogelijk en zo goed mogelijke diensten verlenen als verkoper van (beschrijf de diensten of goederen die je wilt verkopen)- \n\nIk geloof dat ik dit geld in mijn bezit zal krijgen. Mijn vertrouwen is zo sterk dat ik het geld nu voor me kan zien. Ik kan het met mijn handen aanraken. Het wacht er nu op om naar mij te worden overgemaakt op het moment dat en in verhouding met de dienst die ik in ruil daarvoor verleen. Ik wacht op een plan om dit geld te krijgen en ik zal dat plan zodra ik het heb ontvangen, uitvoeren. "},{"_id":"4ce035dc80ee50efc3000019","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611237,"position":5,"parentId":"4ce040e680ee50efc3000014","content":"**Stap 4 naar rijkdom: SPECIALISTISCHE KENNIS **"},{"_id":"4cdff66880ee50efc3000030","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20615794,"position":1,"parentId":"4ce035dc80ee50efc3000019","content":"Alvorens je je verlangen in geld kunt omzetten, heb je specialistische kennis nodig over de diensten of goederen waarmee je je fortuin wilt verwerven."},{"_id":"4cdff2bb80ee50efc3000031","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611195,"position":2,"parentId":"4ce035dc80ee50efc3000019","content":"HOE KOM JE AAN KENNIS\n1. Je eigen ervaring en opleiding\n2. Ervaring en opleiding die beschikbaar zijn door samenwerking met anderen (een Mastermind-verbond)\n3. Hogescholen en universiteiten. \n4. Openbare bibliotheken \n5. Speciale cursussen "},{"_id":"4ce0355e80ee50efc300001a","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611238,"position":6,"parentId":"4ce040e680ee50efc3000014","content":"**Stap 5 naar rijkdom: VERBEELDINGSKRACHT **"},{"_id":"4cdfee2a80ee50efc3000032","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611212,"position":1,"parentId":"4ce0355e80ee50efc300001a","content":"Onze enige beperking ligt, binnen de redelijkheid, in de ontwikkeling en het gebruik van onze verbeelding. De mens heeft zijn top in de ontwikkeling van het gebruik van zijn verbeeldingskracht nog niet bereikt. "},{"_id":"4cdfeb8d80ee50efc3000033","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611217,"position":2,"parentId":"4ce0355e80ee50efc300001a","content":"Synthetische verbeeldingskracht. Door middel gave kunnen oude denkbeelden, ideeën of plannen tot nieuwe combinaties worden geordend. \n\nCreatieve verbeeldingskracht. Door middel van creatieve verbeeldingskracht communiceert de eindige menselijke geest rechtstreeks met de Oneindige Intelligentie van waaruit ingevingen en inspiratie worden ontvangen.\n"},{"_id":"4cdfe56080ee50efc3000034","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611219,"position":3,"parentId":"4ce0355e80ee50efc300001a","content":"IDEEËN WORDEN FORTUINEN "},{"_id":"4ce034dc80ee50efc300001b","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611239,"position":7,"parentId":"4ce040e680ee50efc3000014","content":"**Stap 6 naar rijkdom: GESTRUCTUREERDE PLANNING **"},{"_id":"4cdfd62e80ee50efc3000036","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20639248,"position":1,"parentId":"4ce034dc80ee50efc300001b","content":"In het hoofdstuk over Verlangen, kreeg je de instructie om zes vastomlijnde, praktische stappen te zetten, ais eerste stap om het verlangen naar geld in zijn financiële equivalent om te zetten. \n\nEen van de te nemen stappen was het opstellen van een vastomlijnd, praktisch plan of plannen waarmee deze omzetting gemaakt kan worden. Hieronder volgen instructies voor het maken van praktische plannen: \n\n1. omring jezelf met een groep, die bestaat uit zo veel mensen als je nodig zult hebben om je plan of plannen om geld te vergaren te maken en uit te voeren.\n\n2. Alvorens je je Mastermind-verbond gaat vormen, moet je beslissen welke beloning of voordelen jij de individuele leden van je groep kunt bieden in ruil voor hun medewerking. \n\n3. Spreek af om minimaal twee keer per week, of indien mogelijk vaker, met de leden van je Mastermind-qroep bijeen te komen tot je gezamenlijk de benodigde plannen voor het vergaren van het geld hebt geperfectioneerd. \n\n4. Zorg dat er perfecte harmonie heerst tussen jezelf en ieder lid van de Mastermind-groep.\n\n"},{"_id":"4cdfcc1880ee50efc3000037","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20615800,"position":2,"parentId":"4ce034dc80ee50efc300001b","content":"EEN TEGENSLAG MAAKT JE STERKER \n\nAls het eerste plan dat je hebt gekozen niet met succes werkt, vervang het dan door een nieuw plan. \n\nAls dat nieuwe plan ook niet werkt, vervang het dan door weer een ander plan en ga net zo lang door tot je een plan vindt dat werkt.\n"},{"_id":"4cdfb41780ee50efc3000038","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611271,"position":3,"parentId":"4ce034dc80ee50efc300001b","content":"Er is slechts één betrouwbare methode om rijkdom te vergaren en op legale wijze te behouden en dat is door het verlenen van zinvolle diensten. "},{"_id":"4cdfa7f880ee50efc300003a","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611278,"position":4,"parentId":"4ce034dc80ee50efc300001b","content":"Je kunt mensen kiezen die je inspireren, die hun geestkracht met je delen en je eigen sterke geloof weerspiegelen en vergroten. "},{"_id":"4ce0346e80ee50efc300001c","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611240,"position":8,"parentId":"4ce040e680ee50efc3000014","content":"**Stap 7 naar rijkdom: BESLUITVAARDIGHEID **"},{"_id":"4cdfa66f80ee50efc300003b","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611281,"position":1,"parentId":"4ce0346e80ee50efc300001c","content":"Mensen die er niet in slagen geld te vergaren, hebben zonder uitzondering de gewoonte om heel langzaam, of zelfs helemaal niet, tot een besluit te komen, en om een eenmaal genomen beslissing snel en vaak te veranderen. "},{"_id":"4cdfa37d80ee50efc300003c","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611286,"position":2,"parentId":"4ce0346e80ee50efc300001c","content":"Mensen die snel en vastberaden beslissingen nemen, weten wat ze willen, en vaak krijgen ze dat ook. Leiders op elk gebied beslissen snel en vastberaden. "},{"_id":"4ce033e380ee50efc300001d","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611241,"position":9,"parentId":"4ce040e680ee50efc3000014","content":"**STAP 8 NAAR rijkdom: DOORZETTINGSVERMOGEN **"},{"_id":"4cdfa0c580ee50efc300003d","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611287,"position":1,"parentId":"4ce033e380ee50efc300001d","content":"Doorzettingsvermogen of volharding is een essentiële factor in de procedure van het omzetten van een verlangen in zijn financiële equivalent."},{"_id":"4cdf9ea480ee50efc300003e","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611295,"position":2,"parentId":"4ce033e380ee50efc300001d","content":"VOLHARDING KUN JE LEREN \n1. Een vastomlijnd doel. \n2. Verlangen. \n3. Zelfredzaamheid. \n4. Vastomlijnde plannen. \n5. Accurate kennis. \n6. Samenwerking. \n7. Wilskracht. \n8. Gewoonte. \n"},{"_id":"4ce0333580ee50efc300001e","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611242,"position":10,"parentId":"4ce040e680ee50efc3000014","content":"**STAP 9 NAAR rijkdom: DE KRACHT VAN DE MASTERMIND **"},{"_id":"4cdf8c8171afaa9b36000039","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611315,"position":1,"parentId":"4ce0333580ee50efc300001e","content":"De menselijke geest is een vorm van energie. Wanneer twee of meer geesten harmonieus samenwerken vormen ze een enorme hoeveelheid energie plus een derde, onzichtbare kracht die met een Mastermind kan worden vergeleken. "},{"_id":"4cdf8ab071afaa9b3600003a","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611316,"position":2,"parentId":"4ce0333580ee50efc300001e","content":"VOOR ARMOEDE IS GEEN PLAN NODIG \nGeld is verlegen en ongrijpbaar. "},{"_id":"4cdf88f671afaa9b3600003b","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611342,"position":3,"parentId":"4ce0333580ee50efc300001e","content":"Hoe kan macht worden verworven? Als macht 'gestructureerde kennis' is, laten we dan de bronnen van kennis verkennen. \n1. De Oneindige Intelligentie\n2. Verzamelde ervaringen. \n3. Experimenten en onderzoek. "},{"_id":"4ce032bf80ee50efc300001f","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611243,"position":11,"parentId":"4ce040e680ee50efc3000014","content":"**Stap 10 naar rijkdom: HET MYSTERIE VAN HET OMZETTEN VAN SEKSUELE ENERGIE **"},{"_id":"4cdf833f71afaa9b3600003c","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611363,"position":1,"parentId":"4ce032bf80ee50efc300001f","content":"Seksuele energie staat achter je enthousiasme, creatieve verbeeldingskracht, intens verlangen, volharding en alle andere kenmerken die je rijk en gelukkig maken. \n\nIn de bron van iedere vitale kracht ligt de bron van ongelimiteerde rijkdom. "},{"_id":"4ce031ef80ee50efc3000020","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611244,"position":12,"parentId":"4ce040e680ee50efc3000014","content":"**STAP 11 NAAR rijkdom: HET ONDERBEWUSTZIJN **"},{"_id":"4cdf7f8271afaa9b3600003d","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611381,"position":1,"parentId":"4ce031ef80ee50efc3000020","content":"Alles wat je creëert, begint in de vorm van een gedachtenimpuls. Je kunt niets creëren wat je niet eerst als een gedachte hebt gekregen. "},{"_id":"4cdf7dee71afaa9b3600003e","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611397,"position":2,"parentId":"4ce031ef80ee50efc3000020","content":"DE ZEVEN BELANGRIJKSTE POSITIEVE EMOTIES\n• Verlangen \n• Vertrouwen \n• Liefde \n• Seks \n• Enthousiasme \n• Romantiek\n• Hoop \n\nDE ZEVEN BELANGRIJKSTE NEGATIEVE EMOTIES\n\n• Angst \n• Jaloezie \n• Haat \n• Wraakzucht \n• Hebzucht \n• Bijgelovigheid \n• Boosheid "},{"_id":"4cdf788d71afaa9b3600003f","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611408,"position":3,"parentId":"4ce031ef80ee50efc3000020","content":"Je onderbewustzijn gedijt op allerlei gedachten -op gedachten aan mislukken-of op gedachten aan succes en rijkdom. Jij kiest; het resultaat kan je maken of breken."},{"_id":"4cdf756a71afaa9b36000040","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611422,"position":4,"parentId":"4ce031ef80ee50efc3000020","content":"Voorbij je eigen geest bevindt zich de Oneindige Intelligentie waar je geest zich als een radio, die zowel ten zenden als ontvangen, op kan afstemmen- \n\nDe energie van het hele universum kan behulpzaam zijn bij de vervulling van je gebed. "},{"_id":"4cdf72f171afaa9b36000041","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611433,"position":5,"parentId":"4ce031ef80ee50efc3000020","content":"Bouw dagelijks je kracht op om je machtige onderbewustzijn te gebruiken. Al snel zul je de primaire impulsen die achter ieder plan en ieder stuk werk staan, beheersen."},{"_id":"4ce0311f80ee50efc3000021","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611245,"position":13,"parentId":"4ce040e680ee50efc3000014","content":"**Stap 12 naar rijkdom: DE HERSENEN **"},{"_id":"4ce030ac80ee50efc3000022","treeId":"4ce040fd80ee50efc3000012","seq":20611246,"position":14,"parentId":"4ce040e680ee50efc3000014","content":"**Stap 13 naar rijkdom: HET ZESDE ZINTUIG **"}],"tree":{"_id":"4ce040fd80ee50efc3000012","name":"Think and grow Rich","publicUrl":"think-and-grow-rich"}}